Δείτε την Εκκαθάριση της φορολογικής σας δήλωσης 2022 (αποτελέσματα)

Προκειμένου να ενημερωθείτε για την εκκαθάριση της φορολογικής σας δήλωσης για το έτος 2022 (εισοδήματα 2021), μέσω διαδικτύου, πατήστε στο τέλος του άρθρου το σχετικό link της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑΕ) που μέχρι πρότινος γίνονταν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών (TaxisNet, www.gsis.gr). Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, δεν θα δοθεί παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων 2022.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 30 Απριλίου 2022, 18:52

Η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2022.

Σε 8 δόσεις η πληρωμή φόρου 2022 ή εφάπαξ με έκπτωση 3%

Ο φόρος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων 2022 πρέπει καταβληθεί σε οκτώ (8) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021 η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 και οφειλόμενος φόρος που προκύπτει καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).

Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, πραγματοποιείται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και η και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών.

Πληρωμή δόσεων φορολογικών δηλώσεων 2022:

Η 1η δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022
Η 2η δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022
Η 3η δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022
Η 4η δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022
Η 5η δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022
Η 6η δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2022
Η 7η δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023
Η 8η δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023

Σε περίπτωση Πιστωτικού Εκκαθαριστικού, το ποσό της επιστροφής φόρου θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε δηλώσει εφόσον δεν έχετε οφειλές.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: Ξεκίνησε η υποβολή φορολογικής δήλωσης 2022

Στατιστικά φορολογικών δηλώσεων 2022

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μέχρι και τις 30-4-2022 είχαν εκδοθεί 421.351 εκκαθαριστικά σημειώματα. Από την εκκαθάριση προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

• Για 108.196 εκκαθαριστικά, το 25,68% του συνόλου, προκύπτει επιπλέον φόρος 54,7 εκατ. που αντιστοιχεί ε μέσο φόρο 505 ευρώ.

• Για 63.394 εκκαθαριστικά, το 15,05%, θα υπάρχει συνολική επιστροφή 17,7 εκατ. που αντιστοιχεί σε μέσα επίπεδα σε 279 ευρώ, ενώ

Τα 249.761 εκκαθαριστικά, το 59,28%, είναι μηδενικά.

Πρόστιμα:

Υπενθυμίζεται ότι η εκπρόθεσμη δήλωση φόρου εισοδήματος επιφέρει:

1. Πρόστιμο 100 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος δεν τηρεί βιβλία.

2. Πρόστιμο 250 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.

3. Πρόστιμο 500 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.

4. Για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου, προσαύξηση 0,73% στο ποσό του φόρου που οφείλει.

Υπενθυμίζουμε ότι και φέτος δεν θα ταχυδρομηθούν εκκαθαριστικά, αλλά οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να τα εκτυπώσουν από τον λογαριασμό τους στο Taxisnet. Η πληρωμή του φόρου γίνεται στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ με την «Ταυτότητα Οφειλής».

Αποτελέσματα εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων 2021 (εισοδήματα 2020)

εκκαθαριση φορολογικης δηλωσης 2022

Πατήστε είσοδος και μετά εισάγετε τον Αριθμό φορολογικού μητρώου που σας ενδιαφέρει για να μάθετε άμεσα το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης. Η υπηρεσία αυτή αφορά στις φορολογικές δηλώσεις των πολιτών για το φορολογικό έτος 2022 (εισοδήματα 2021) H υπηρεσία είναι διαθέσιμη ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της Φορολογικής σας Δήλωσης (στη Δ.Ο.Υ. ή μέσω διαδικτύου).
Επιλέξτε το παρακάτω link: