Η ΕΚΤ αναθεωρεί την πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη

Σε αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων τους για την ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρωζώνης φέτος και το 2019 προχώρησαν οι αναλυτές σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Survey of Professional Forecasters, SPF) για το τρίτο τρίμηνο του 2018, ενώ παράλληλα αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προοπτικές για τον πληθωρισμό.

Συγκεκριμένα, η μέση εκτίμηση των αναλυτών για τον ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη ήταν 2,2% για φέτος και 1,9% για το 2019 έναντι 2,4% και 2,0% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση (στην έρευνα του δεύτερου τριμήνου). Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2020 παρέμεινε σταθερή στο 1,6%, όπως στο 1,6% παρέμεινε και η πιο μακροπρόθεσμη πρόβλεψη (για το 2023).

Για τον πληθωρισμό, οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα διαμορφωθεί στο 1,7% φέτος, όπως και το 2019 και το 2020. Στην προηγούμενη έρευνα προέβλεπαν πληθωρισμό 1,5% φέτος και 1,6% το 2019. Για το 2020 η πρόβλεψη έχει μείνει σταθερή στο 1,7%, όπως σταθερή στο 1,9% έμεινε και η εκτίμηση για τον πληθωρισμό το 2023.

Για το ποσοστό ανεργίας, οι εκτιμήσεις έχουν μεταβληθεί λίγο και διαμορφώνονται στο 8,3% φέτος, στο 7,9% το 2019 και το 7,6% το 2020. Για το 2023 αναμένεται ποσοστό ανεργίας 7,5%.