Συναντήσεις του ΕΟΦ για τις ελλείψεις φαρμάκων στην Ελληνική αγορά

Κύκλο συναντήσεων με εκπροσώπους φορέων ξεκίνησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), με αντικείμενο τις ελλείψεις φαρμάκων που παρατηρούνται στην ελληνική αγορά. Η πρώτη συνάντηση έγινε με τους εκπροσώπους της φαρμακευτικής εταιρίας MSD και Φαρμακαποθηκών. Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στη διακίνηση και η εταιρία MSD δεσμεύθηκε να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες για την επίλυση τους.

Από την συνάντηση απουσίαζε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), ο οποίος σύμφωνα με τον ΕΟΦ είχε προσκληθεί. Ωστόσο, όπως σχολιάζουν οι εκπρόσωποι του ο ρόλος του ΠΦΣ σταματά στην ενημέρωση των αρμοδίων φορέων για την έκταση του προβλήματος, κάτι που ήδη έχει κάνει. «Τόσο ο ΕΟΦ όσο και το Υπουργείο Υγείας, δύνανται να κινηθούν βάσει του θεσμικού τους ρόλου. Η ευθύνη των χειρισμών περνά πλέον σε άλλα χέρια», αναφέρει ο ΠΦΣ, σημειώνοντας ότι ο ΕΟΦ έχει την πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα να πάρει όποιο μέτρο κρίνει σκόπιμο για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προβλημάτων.