Νέες υπαγωγές στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» για τα Ιόνια Νησιά

Με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 2.174.319 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 133 νέες αιτήσεις ιδιωτών, που εντάχθηκαν, κατά τη δεύτερη φάση υπαγωγών προτάσεων ωφελούμενων ιδιωτών, στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» μετά από έγκριση από το ΕΤΕΑΝ Α.Ε., φορέα που έχει αναλάβει τη διαχείριση του προγράμματος για όλη την Ελλάδα.

Από το συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 2.174.319 ευρώ, για τις νέες εγκριθείσες αιτήσεις των ωφελούμενων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τα 1.316.387 θα αποδοθούν ως «άμεση ενίσχυση» από δημόσιους πόρους, που κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 60,5%, ενώ μέρος του συνολικού προϋπολογισμού, το ποσό των 670.004 ευρώ, αφορά σε δάνειο.

Οι παραπάνω εγκρίσεις/υπαγωγές κατανέμονται και χρηματοδοτούνται τόσο από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ): 115 υπαγωγές με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 1.885.108 ευρώ όσο και από το Ε.Π. Ιόνια Νησιά (ΠΕΠ): 18 υπαγωγές με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 289.210 ευρώ. Οι υπαγωγές αυτές προστίθενται σε εκείνες της προηγούμενης φάσης που ήταν 220 με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 3.140.947 ευρώ, εκ των οποίων τα 2.021.735 ευρώ αποτελούσαν την «άμεση ενίσχυση» από δημόσιους πόρους.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής ενώ, σε επόμενη φάση, αναμένεται να εγκριθεί η χρηματοδότηση και νέων ωφελούμενων. Επισημαίνεται δε ότι για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το αρχικώς ορισθέν προς διάθεση ποσό των 6,178 εκατ. ευρώ Δημόσια Δαπάνη (μέσω του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 και του Ταμειακού Προγράμματος «ΕΠΑΝΕΚ») αναμένεται προσεχώς να αυξηθεί κατά 4,072 εκατ., με αποτέλεσμα να διατεθούν 10.250.000 ευρώ, για το σύνολο του προγράμματος, από την ΠΙΝ.