Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Από 3.835 αιτήσεις μόνο 9 ολοκληρώθηκαν

Στις 3.835 έφτασαν οι αιτήσεις ελεύθερων επαγγελματιών που θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, έως 50.000 ευρώ, προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού στις 10 πρώτες ημέρες λειτουργίας της.

Ωστόσο, μόνο 9 εξ αυτών, ολοκλήρωσαν την αίτησή τους και συνεπώς αναμένουν απάντηση για το αν και πως θα ρυθμιστούν οι οφειλές τους. Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση ρύθμισης ο μέγιστος αριθμός των δόσεων, δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 120.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) από τις 5 Φεβρουαρίου που άνοιξε η εφαρμογή για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 ευρώ των ελεύθερων επαγγελματιών προς τις ΔΟΥ και τον ΕΦΚΑ από τους 3.835 που επεδίωξαν να υπαχθούν στο πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, οι 562 απορρίφθηκαν κυρίως, διότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ελεύθερου επαγγελματία.

Οι υπό επεξεργασία και προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις ανέρχονται στις 3.273. Βάσει των στοιχείων της ΕΓΔΙΧ επιτυχή συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας καταγράφουν 1.678 περιπτώσεις, ενώ άλλες 1.595 βρίσκονται στο στάδιο της καταχώρισης των βασικών στοιχείων. Δηλαδή εκείνων που «πιστοποιούν» ότι ο οφειλέτης μπορεί να δικαιούται ρύθμισης.

Από τους 1.678 ελεύθερους επαγγελματίες που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, οι 1.669 έχουν προχωρούν στη συμπλήρωση της αίτησης, ενώ όπως προαναφέρθηκε οι εννέα εξ αυτών, ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες υποβολής της αίτησης.

Από τα πρώτα στοιχεία, προκύπτει ότι το ενδιαφέρον για την ρύθμιση των οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών μέσω της πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ και της προβλεπόμενης διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού, είναι μεγάλο.

Ανάλογο είναι το ενδιαφέρον και των επιχειρήσεων που αναζητούν ρύθμιση των χρεών τους μέσω του εξωδικαστικού, ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσει η διαδικασία είναι πιο σύνθετη. Αντίθετα, η διαδικασία ρύθμισης των οφειλών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι «τυποποιημένη» και συνεπώς πιο εύκολη.