Επενδύσεις 4 δισ. ευρώ στο μικροσκόπιο των ελληνικών ΑΕΕΑΠ την επόμενη τριετία

Επενδύσεις 4 δισ. ευρώ θα μπορούσαν να εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία αποκλειστικά μέσω του θεσμού των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) την επόμενη τριετία, σύμφωνα με μετριοπαθείς εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς ακινήτων.

Στη θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι των εισηγμένων εταιρειών ακινήτων θα αναφερθεί ο διευθύνων σύμβουλος της EPRA (European Public Real Estate Association) Dominique Moerenhout, από τη θέση του κεντρικού ομιλητή στη διάρκεια του 13ου RED Business Forum, που διοργανώνει το περιοδικό RED στις 14 και 15 Μαΐου στο ξενοδοχείο Χίλτον.

Στην εισήγησή του θα παρουσιαστούν στοιχεία που αφορούν την κεφαλαιοποίηση του κλάδου στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, τις πράξεις, την κατανομή ανά κλάδο, την μόχλευση των κεφαλαίων, τις τιμές διαπραγμάτευσης σε σχέση με την εσωτερική αξία των μετοχών (NAV) και τις αποδόσεις.

Ο κ. Moerenhout θα αναφερθεί στην προσπάθεια περαιτέρω σύγκλισης του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, τόσο από την πλευρά της φορολόγησης, όσο και των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολεί τον κλάδο των εισηγμένων εταιρειών ακινήτων και θα συζητηθεί στη διάρκεια του επενδυτικού δείπνου, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, είναι η αναπροσαρμογή της στρατηγικής που επιβάλλει το περιβάλλον των αυξανόμενων επιτοκίων, οδηγώντας τους διαχειριστές σε μεγαλύτερη έκθεση σε ρίσκο, προκειμένου να καλυφθούν οι προσδοκίες των μετόχων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του EPRA, Dominique Moerenhout, θα επιχειρήσει να σκιαγραφήσει τις επιπτώσεις που θα φέρουν στον κλάδο οι τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες αφορούν τόσο το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των κτηρίων, τη διαχείριση των μεγάλων δεδομένων, το προφίλ και τις απαιτήσεις των χρηστών και εν τέλει της αξίας του περιουσιακού στοιχείου.