ΕΦΚΑ: Κατασκηνώσεις 2018 – Υποβολή αίτησης για ασφαλισμένους ΟΑΕΕ

Για πρώτη φορά με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ εγκρίθηκε η φιλοξενία σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις για 3.000 παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων και συνταξιούχων του πρώην ΟΑΕΕ ηλικίας από 6 έως 16 ετών. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης ξεκίνησε από την Παρασκευή 1-6-2018 15:00 μ.μ. και λήγει την  Δευτέρα 11-6-2018 ώρα 15:00 μ.μ. [Για υποβολή αιτήσεων φιλοξενίας παιδιών στις κατασκηνώσεις, επιλέξτε το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου].

Ο ΕΦΚΑ με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 7-6-2018, επισημαίνει ότι παρατείνεται η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για παιδιά ασφαλισμένων – συνταξιούχων π. Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και η εξυπηρέτηση αυτών στα Περιφερειακά Τμήματα του π. Ο.Α.Ε.Ε. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και Δευτέρα 11-6-2018 και ώρα 15:00.

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονική κλήρωση λόγω του μεγάλου αριθμού των δικαιούχων και αφορά:

1. Παιδιά συνταξιούχων (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) που έχουν γεννηθεί τα έτη 2002 έως 2012 και έχουν ασφαλιστική ικανότητα.

2. Παιδιά των εν ενεργεία ασφαλισμένων που έχουν γεννηθεί τα έτη 2002 έως 2012 και έχουν ασφαλιστική ικανότητα από τις καταβολές εισφορών έτους 2017 οι οποίες θα έχουν εξοφληθεί έως και 31/5/2018.

Σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει δικαίωμα ασφαλιστικής ικανότητας αλλά για κάποιο λόγο το μηχανογραφικό σύστημα δεν είναι ενημερωμένο ή τα στοιχεία του είναι ελλιπή και δεν του δίνεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, θα μπορεί να προσέλθει από 4/6/2018 έως και 6/6/2018 στο πλησιέστερο στην κατοικία του Περιφερειακό Τμήμα τ. Ο.Α.Ε.Ε. προκειμένου εξουσιοδοτημένος υπάλληλος να τον εντάξει στο ηλεκτρονικό σύστημα για να συμπεριληφθεί στη κλήρωση.

Προσοχή: Η υποβολή αίτησης είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ του Ασφαλισμένου/Συνταξιούχου.

Αν ο ΑΜΚΑ ή/και ο ΑΦΜ δεν είναι καταχωρημένος στο σύστημα ή δεν έχει καταχωρηθεί ο σωστός ΑΜΚΑ/ΑΦΜ, τότε η είσοδος στο σύστημα δεν είναι δυνατή.

Εάν, θεωρείτε ότι είστε δικαιούχος απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε περιφερειακό τμήμα του π. Ο.Α.Ε.Ε.