ΕΦΚΑ: Νέα παράταση για υποβολή ΑΠΔ και καταβολή εισφορών

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) και της αντίστοιχης καταβολής εισφορών του Ιανουαρίου 2017, έως την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, αποφάσισε την Παρασκευή 30/3/2017 η Διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), για τους υπαγόμενους στο τέως Τ.Σ.Α.Υ. , στο τέως Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε. αλλά και για τους ασφαλισμένους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών.

Επίσης, για τους εργοδότες που απασχολούν δικηγόρους με έμμισθη εντολή, παρατείνει την προθεσμία υποβολής ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων 1/2017 και 2/2017, καθώς και την αντίστοιχη καταβολή των εισφορών, έως τις 28 Απριλίου 2017.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η υποβολή των ΑΠΔ για τους ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί με μαγνητικό μέσο (cd), στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ:

– Είτε με συμπληρωματική ΑΠΔ (04), εφόσον για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό έχει υποβληθεί η κανονική ΑΠΔ (01).

– Είτε με κανονική ΑΠΔ (01), για τους εργοδότες που θα απογραφούν για πρώτη φορά.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που δεν εμπίπτει στις ως άνω κατηγορίες, έχουν την υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, ως εξής:

– ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 1/2017 και ΔΧ/2016 έως 31/3/2017.

– ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 2/2017 έως 13/4/2017.

Τέλος, για τους εργοδότες με υποχρέωση δίμηνης υποβολής ΑΠΔ (Δημόσιο, ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθμού κ.λπ.), η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 1/2017 και καταβολής των αντίστοιχων εισφορών παρατείνεται έως τις 28 Απριλίου 2017.

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 ασφαλισμένων του π. ΕΤΑΑ

Τέλος η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι το Δ.Σ του ΕΦΚΑ με την απόφαση του με αριθ. 14/30.3.2017 ενέκρινε την παράταση καταβολής των εισφορών έτους 2016 για τους ασφαλισμένους του Τομέα π. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, και των εισφορών Β΄εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους των Τομέων π.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, μέχρι 30/6/2017, χωρίς προσαυξήσεις.

Η παράταση κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να διευκολυνθούν οι ασφαλισμένοι στην καταβολή ληξιπρόθεσμων και τρεχουσών εισφορών διατηρώντας τα ευεργετήματα που είναι συνδεδεμένα με την εμπρόθεσμη καταβολή τους.