Η ΕΚΤ στηρίζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σταδιακή εφαρμογή ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων, ώστε να είναι αυτό σε πλήρη ανάπτυξη το 2024, αναφέρει ο πρόεδρός της, Μάριο Ντράγκι, σε απαντητική επιστολή του προς τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη. Ο τρίτος πυλώνας της τραπεζικής ένωσης θα πρέπει να θεσπισθεί το συντομότερο δυνατό, σημειώνει ο Ντράγκι, ενώ προσθέτει ότι η τελική απόφαση εναπόκειται στον νομοθέτη.

Η επιστολή του Μάριο Ντράγκι

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Παπαδημούλη,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή στις 25 Απριλίου 2017.

Όπως περιγράφεται στη γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ), η ΕΚΤ θεωρεί ότι το ΕΣΑΚ είναι ο αναγκαίος τρίτος πυλώνας της τραπεζικής ένωσης. Ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων έχει ζωτική σημασία για την κατοχύρωση της προστασίας των καταθέσεων με ομοιόμορφο τρόπο, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται στην τραπεζική ένωση, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη των καταθετών και διατηρώντας τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Μόνο με τον ίδιο βαθμό εμπιστοσύνης στην ασφάλεια των καταθέσεων σε ολόκληρη την τραπεζική ένωση θα επιτευχθεί ένα πραγματικά ενιαίο τραπεζικό σύστημα, το οποίο αντικατοπτρίζει δεόντως το ενιαίο νόμισμα. Επιπλέον, η θέσπιση του ΕΣΑΚ συνιστά το λογικό συμπλήρωμα της αναγωγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο των αρμοδιοτήτων για την τραπεζική εποπτεία και την εξυγίανση – τους άλλους δύο πυλώνες της τραπεζικής ένωσης.

Η ΕΚΤ επισήμανε επίσης στη γνώμη την ανάγκη να θεσπιστεί μία φορολογικά ουδέτερη κοινή δημόσια δικλίδα ασφαλείας για το ΕΣΑΚ το αργότερο κατά την έναρξη του σταδίου πλήρους ασφάλισης, προκειμένου να κατοχυρωθεί ένας ομοιόμορφα υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης στην προστασία των καταθέσεων και να αποδυναμωθεί αποτελεσματικά ο δεσμός μεταξύ τραπεζικού τομέα και κράτους σε εθνικό επίπεδο. Η ΕΚΤ επικρότησε και στήριξε πλήρως όλα τα μέτρα μείωσης των κινδύνων που ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, τονίζοντας ότι ο επιμερισμός των κινδύνων και η μείωση των κινδύνων θα πρέπει να προχωρούν παράλληλα.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη τον Ιούνιο του 2015 στην «Έκθεση των Πέντε Προέδρων» η ΕΚΤ ήταν υπέρ της πρότασης για θέσπιση του ΕΣΑΚ ως του τρίτου πυλώνα μιας πλήρως ανεπτυγμένης τραπεζικής ένωσης. Στο τεύχος Απριλίου 2016 της έκδοσης της ΕΚΤ με τίτλο «Financial integration in Europe» περιλαμβάνεται κεφάλαιο αφιερωμένο στο ΕΣΑΚ, στο οποίο αναλύονται περαιτέρω τα οφέλη του.

Επιπροσθέτως, η ΕΚΤ συμμετέχει ως παρατηρητής στην ειδική ομάδα εργασίας για την ενίσχυση της τραπεζικής ένωσης, συνεισφέροντας στις εν εξελίξει συζητήσεις για το ΕΣΑΚ.

Για τους λόγους που ανέφερα παραπάνω, κατά τη γνώμη της ΕΚΤ ο τρίτος πυλώνας της τραπεζικής ένωσης θα πρέπει να θεσπιστεί το συντομότερο δυνατόν. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η τελική απόφαση εναπόκειται στον νομοθέτη. Η ΕΚΤ στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής και σε ότι αφορά το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται σταδιακή εφαρμογή του ΕΣΑΚ η οποία θα ξεκινήσει πρώτα με την αντασφάλιση και στη συνέχεια με τη συνασφάλιση επιτυγχάνοντας έως το 2024 ένα πλήρως ανεπτυγμένο ΕΣΑΚ.

Με εκτίμηση,
Μάριο Ντράγκι