Ικτίνος Μάρμαρα : Αύξηση πωλήσεων και κερδών στο 9μηνο 2017

Στο ποσό των 32,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της Βιομηχανίας Μαρμάρων ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ το εννεάμηνο του 2017, έναντι 21,7 εκατ.  ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 49,77%.

Επιπλέον, λόγω της καλύτερης διαχείρισης του συνολικά λειτουργικού κόστους σε σχέση με τις πωλήσεις, τα κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 12,6 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 242,3%.

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,1 εκατ. ευρώ από 3,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 305,4%, ενώ αντίστοιχα τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 7,8 εκατ. ευρώ από 2,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 312%.