Κάτω των 800 ευρώ ο μισθός για το 50% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Σε επίπεδα κάτω των 800 ευρώ έχει μειωθεί ο καθαρός μισθός στον ιδιωτικό τομέα για πάνω από το 50% των εργαζομένων, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, όσον αφορά τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 51,6% των εργαζομένων αμείβονται με καθαρούς μηνιαίους μισθούς έως 800 ευρώ, ενώ στο Δημόσιο το ποσοστό αυτό αγγίζει μόλις το 11%.

Αντίστοιχες είναι οι αποστάσεις στα υψηλότερα κλιμάκια άνω των 1.300 ευρώ, όπου στον ιδιωτικό τομέα το ποσοστό ανέρχεται στο 6,7% και στο Δημόσιο φτάνει το 15,7%.

Από τη σύγκριση των ευρημάτων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού των ετών 2009 και 2016, προκύπτει ότι στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας προκύπτει ότι έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των χαμηλόμισθων εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές κάτω των 700 ευρώ, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 38,8% το 2016 (από 13,1%το 2009), ενώ μειώνεται κατά 4 περίπου ποσοστιαίες μονάδες το ποσοστό για αποδοχές μεταξύ 700-899 ευρώ (23,6% το 2016 από 27,3% το 2009).

Παράλληλα, έχει μειωθεί δραστικά το ποσοστό των εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές μεταξύ 900-1.300 ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε 17,6% το 2016 (από 35,7% το 2009).

Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα

Από την επεξεργασία των στοιχείων, προκύπτει ότι οι ερωτώμενοι δηλώνουν τις εξής καθαρές μηνιαίες αποδοχές:

Κάτω των 800 ευρώ, ποσοστό 51,6%

– Το 15,2% αμείβεται με μισθούς μέχρι 499 ευρώ

– Το 23,6% λαμβάνει καθαρές αμοιβές από 500-699 ευρώ

– Για το 12,8% οι αμοιβές κυμαίνονται μεταξύ 700-800 ευρώ

Από 800-999 ευρώ, ποσοστό 17,3%

– Το 10,8% αμείβεται με μισθούς 800-899 ευρώ

– Για το 6,5% οι καθαρές αμοιβές κυμαίνονται από 900-999 ευρώ.

Το 6,7% αμείβεται με μισθούς άνω των 1.300 ευρώAdTech Ad

Οι μισθοί στο Δημόσιο

Αντίστοιχα είναι και τα ευρήματα στη σύγκριση των ετών 2009 και 2016 για την πορεία των μισθών στο Δημόσιο όπου έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές κάτω των 1.000 ευρώ, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 34,6% το 2016 (από 18,9%το 2009) και έχει αυξηθεί λίγο το ποσοστό για αποδοχές μεταξύ 1.000-1.100 ευρώ (16,2% το 2016 από 13% το 2009).

Αντίθετα, έχει μειωθεί σημαντικά το ποσοστό των εργαζομένων που δηλώνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές μεταξύ 1.100-1.599 ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε 33,7% το 2106 (από 46,5%το 2009), όπως και το ποσοστό των εργαζομένων με αποδοχές άνω των 1.600 ευρώ (4,3% το 2016 από 10,9% το 2009).

Κάτω των 800 ευρώ, ποσοστό 11%

– Το 3,1% αμείβεται με μισθούς μέχρι 499 ευρώ

– Το 3,5% λαμβάνει καθαρές αμοιβές από 500-699 ευρώ

– Για το 4,4% οι αμοιβές κυμαίνονται μεταξύ 700-800 ευρώ

Από 800-999 ευρώ, ποσοστό 23,6%

– Το 9,4% αμείβεται με μισθούς 800-899  ευρώ

– Για το 14,2%  οι καθαρές αμοιβές κυμαίνονται από  900-999 ευρώ.

Άνω των 1.000 ευρώ, ποσοστό 17,8%

– Το 54,2%  λαμβάνει αμοιβές από 1.000-1.299 ευρώ

– Το 15,7%  αμείβεται με μισθούς άνω των 1.300 ευρώ

Στο 29,6% η πραγματική ανεργία

Η έκθεση προσδιορίζει την πραγματική ανεργία στο 29,6%, διαπιστώνοντας πως οι μισθωτοί  έχουν φθάσει στα ακραία όριά τους εξαιτίας της ασκούμενης πολιτικής δημοσιονομικής λιτότητας, η οποία πλέον, υπονομεύει όχι μόνο την κοινωνική συνοχή, αλλά και την βιωσιμότητα του χρέους. παράλληλα με την φερεγγυότητα του τραπεζικού συστήματος.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, μεταξύ α’ τριμήνου 2014 και β’ τριμήνου 2016 οι Ελληνες αναγκάζονται να «τρώνε από τα έτοιμα», καθώς η κατανάλωση υπερβαίνει το διαθέσιμο εισόδημα κατά 2 δισ. Παράλληλα, φτώχεια, υποαπασχόληση και ανεργία μαστίζουν την ελληνική κοινωνία: το 68,1% των ανέργων βρίσκονται στο κατώφλι της φτώχειας και ακολουθούν σε ποσοστό 47,9% οι μη ενεργοί, 31,3% οι μη μισθωτοί εργαζόμενοι, με 25,1% οι συνταξιούχοι και 17,8% οι μισθωτοί.

Σύμφωνα πάντα με τις εν λόγω εκτιμήσεις το πραγματικό ποσοστό ανεργίας είναι πολύ υψηλότερο, συνοπολογίζοντας τους αποθαρρυμένους ανέργους, το λοιπό εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό και τη μη ηθελημένη μερική απασχόληση.

Ακόμη, όπως τονίζεται, το 2016 οι εθνικές ή τοπικές κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) εξακολουθούν να είναι  εξαιρετικά λίγες σε αριθμό, ενώ για έβδομη χρονιά οι ΣΣΕ σε επίπεδο επιχείρησης υπερτερούν συντριπτικά. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας το 2016  υπογράφτηκαν  μόνο  10  κλαδικές / ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές  συμβάσεις. Αντίθετα ο αριθμός των επιχειρησιακών ΣΣΕ ανέρχεται σε 318, αντιπροσωπεύοντας το 95,21% του συνόλου των ΣΣΕ.

Πλήρης και μερική απασχόληση

Σύμφωνα με την έκθεση, οι προσλήψεις με πλήρη απασχόληση έχουν υποχωρήσει από 79% το 2009 σε 45,3% το 2016. Παράλληλα, ενώ το 2009 οι προσλήψεις με ευέλικτες μορφές εργασίας αντιστοιχούσαν στο 21% του συνόλου των  προσλήψεων, το 2016 αντιστοιχούν στο 54,7%.

Αύξηση ανισοτήτων

Ακόμη, όπως αναφέρεται, η θέση των ελληνικών νοικοκυριών, ειδικά των φτωχότερων, επιβαρύνεται δυσανάλογα από την άμεση φορολόγηση, καθώς η αναλογία φόρου εισοδήματος και πλούτου ως προς το ακαθάριστο εισόδημα του 20% των πιο φτωχών νοικοκυριών ήταν υψηλότερη σε σχέση με το 20% των πλουσιοτέρων.

Όσον αφορά την εξέλιξη της οικονομικής ανισότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία, προκύπτει μια αύξηση κατά την περίοδο 2010-2015. Ειδικότερα παρατηρούμε ότι ο δείκτης S6/S1 στη διάρκεια της κρίσης  εμφανίζει σημαντική αύξηση της τάξης του 38,3%. Η μεταβολή αυτή υποδεικνύει πως η κρίση στην Ελλάδα έπληξε περισσότερο τα χαμηλότερα τμήματα της εισοδηματικής κατανομής.

Όξυνση της ανισότητας παρατηρείται σε όλες τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες του πληθυσμού, με εξαίρεση τους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Ιδιαίτερα ανησυχητική ωστόσο κρίνεται η εκρηκτική αύξηση της ανισότητας μεταξύ των ανέργων, η οποία αποδίδεται στη μείωση του αριθμού των δικαιούχων επιδόματος ανεργίας σε συνδυασμό με την εκτόξευση  της μακροχρόνιας ανεργίας.