Καλοκαιρινό Λαϊκό Λαχείο 24-6-2022: : Αποτελέσματα της ειδικής κλήρωσης (3)

Στο Καλοκαιρινό Λαϊκό Λαχείο 2022, διακόσιοι (200) τυχεροί κερδίζουν από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ο καθένας ενώ οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον πρώτο τυχερό λαχνό της κάθε κλήρωσης σε όλες τις άλλες σειρές κερδίζουν από πεντακόσια (500) ευρώ. Η κλήρωση του καλοκαιρινού Λαϊκού Λαχείου έγινε την Παρασκευή 24-6-2022, στις 7 το απόγευμα. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα της Καλοκαιρινής ειδικής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής 24-6-2022, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου. καλοκαιρινο λαικο λαχειο 2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, 23:40

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ
1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΟΥ της 24ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΕΙΡΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΟ  ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ     ΦΟΡΟΣ   ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΕΥΡΩ)  (ΕΥΡΩ)     (ΕΥΡΩ) 
9091	ΔΕΥΤΕΡΗ	    Α	8.000,00	1.185,00	6.815,00
9091	ΔΕΥΤΕΡΗ	   Β,Γ,Δ,Ε	 500,00	   40	   460
9091 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00	1.425,00	8.575,00
12513	ΠΕΜΠΤΗ	    Γ	8.000,00	1.185,00	6.815,00
12513	ΠΕΜΠΤΗ	  Α,Β,Δ,Ε	 500,00	   40	   460
12513 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00	1.425,00	8.575,00
17227	ΕΚΤΗ	    Ε	8.000,00	1.185,00	6.815,00
17227	ΕΚΤΗ	  Α,Β,Γ,Δ	 500,00	   40	   460
17227 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00	1.425,00	8.575,00
17746	ΤΕΤΑΡΤΗ	    Β	8.000,00	1.185,00	6.815,00
17746	ΤΕΤΑΡΤΗ	   Α,Γ,Δ,Ε	 500,00	   40	   460
17746 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00	1.425,00	8.575,00
22636	ΔΕΥΤΕΡΗ	    Ε	8.000,00	1.185,00	6.815,00
22636	ΔΕΥΤΕΡΗ	   Α,Β,Γ,Δ	 500,00	   40	   460
22636 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00	1.425,00	8.575,00
23898	ΔΕΚΑΤΗ	    Δ	8.000,00	1.185,00	6.815,00
23898	ΔΕΚΑΤΗ	  Α,Β,Γ,Ε	 500,00	   40	   460
23898 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00	1.425,00	8.575,00
24250	ΕΒΔΟΜΗ	    Ε	8.000,00	1.185,00	6.815,00
24250	ΕΒΔΟΜΗ	  Α,Β,Γ,Δ	 500,00	   40	   460
24250 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00	1.425,00	8.575,00
25855	ΟΓΔΟΗ	    Ε	8.000,00	1.185,00	6.815,00
25855	ΟΓΔΟΗ	  Α,Β,Γ,Δ	 500,00	   40	   460
25855 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00	1.425,00	8.575,00
47095	ΕΝΑΤΗ	    Β	8.000,00	1.185,00	6.815,00
47095	ΕΝΑΤΗ	  Α,Γ,Δ,Ε	 500,00	   40	   460
47095 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00	1.425,00	8.575,00
47727	ΔΕΚΑΤΗ	    Δ	8.000,00	1.185,00	6.815,00
47727	ΔΕΚΑΤΗ	  Α,Β,Γ,Ε	 500,00	   40	   460
47727 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00	1.425,00	8.575,00
49284	ΠΡΩΤΗ	    Β	8.000,00	1.185,00	6.815,00
49284	ΠΡΩΤΗ	  Α,Γ,Δ,Ε	 500,00	   40	   460
49284 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00	1.425,00	8.575,00
51656	ΠΕΜΠΤΗ	    Δ	8.000,00	1.185,00	6.815,00
51656	ΠΕΜΠΤΗ	  Α,Β,Γ,Ε	 500,00	   40	   460
51656 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00	1.425,00	8.575,00
52328	ΔΕΥΤΕΡΗ	    Ε	8.000,00	1.185,00	6.815,00
52328	ΔΕΥΤΕΡΗ	   Α,Β,Γ,Δ	 500,00	   40	   460
52328 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00	1.425,00	8.575,00
53386	ΠΡΩΤΗ	    Α	8.000,00	1.185,00	6.815,00
53386	ΠΡΩΤΗ	  Β,Γ,Δ,Ε	 500,00	   40	   460
53386 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00	1.425,00	8.575,00
53732	ΠΡΩΤΗ	    Ε	8.000,00	1.185,00	6.815,00
53732	ΠΡΩΤΗ	  Α,Β,Γ,Δ	 500,00	   40	   460
53732 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00	1.425,00	8.575,00
63446	ΔΕΚΑΤΗ	    Γ	8.000,00	1.185,00	6.815,00
63446	ΔΕΚΑΤΗ	   Α,Β,Δ,Ε	 500,00	   40	   460
63446 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00	1.425,00	8.575,00
64642	ΔΕΥΤΕΡΗ	    Β	8.000,00	1.185,00	6.815,00
64642	ΔΕΥΤΕΡΗ	   Α,Γ,Δ,Ε	 500,00	   40	   460
64642 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00	1.425,00	8.575,00
65409	ΔΕΚΑΤΗ	    Γ	8.000,00	1.185,00	6.815,00
65409	ΔΕΚΑΤΗ	  Α,Β,Δ,Ε	 500,00	   40	   460
65409 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00	1.425,00	8.575,00
69670	ΟΓΔΟΗ	    Δ	8.000,00	1.185,00	6.815,00
69670	ΟΓΔΟΗ	  Α,Β,Γ,Ε	 500,00	   40	   460
69670 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00	1.425,00	8.575,00
71502	ΠΡΩΤΗ	    Γ	8.000,00	1.185,00	6.815,00
71502	ΠΡΩΤΗ	  Α,Β,Δ,Ε	 500,00	   40	   460
71502 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00	1.425,00	8.575,00
Αριθμός Κέρδος
92	200.00
563	200.00
1284	200.00
1945	500.00
2696	200.00
3577	200.00
4124	200.00
5885	200.00
6456	500.00
7037	200.00
7788	200.00
8569	200.00
9090	200.00
9171	200.00
9452	200.00
10023	200.00
10854	200.00
11795	500.00
12246	200.00
12997	200.00
13728	200.00
13905	200.00
14666	200.00
15377	200.00
15838	500.00
16559	200.00
17040	200.00
17711	200.00
18622	500.00
19273	200.00
19744	200.00
20355	200.00
20906	200.00
21674	200.00
22537	200.00
23888	200.00
23898	*
24648	200.00
25399	200.00
26150	200.00
26901	200.00
27672	200.00
28493	500.00
29284	200.00
29905	200.00
30856	200.00
31577	200.00
32249	200.00
32871	500.00
33293	200.00
33885	200.00
33909	200.00
34590	500.00
35381	200.00
35862	200.00
36473	200.00
37164	200.00
37875	200.00
38556	200.00
39087	200.00
39768	500.00
40539	200.00
41350	200.00
41931	200.00
42822	200.00
43603	500.00
44390	200.00
44821	200.00
45532	200.00
45743	200.00
46414	200.00
46655	500.00
47576	200.00
48127	200.00
48678	200.00
49089	200.00
49580	200.00
50251	200.00
50872	500.00
51793	200.00
53034	200.00
54021	500.00
54792	200.00
55573	200.00
56284	200.00
56945	200.00
57776	200.00
58577	200.00
59328	500.00
60039	200.00
60790	200.00
61521	200.00
62202	200.00
62253	200.00
63764	200.00
63795	500.00
63942	200.00
64683	200.00
65254	200.00
65865	200.00
66696	500.00
67237	200.00
67968	200.00
68749	200.00
69500	200.00
70251	200.00
70942	500.00
71693	200.00
72574	200.00
73205	200.00
73816	200.00
74893	200.00
75704	500.00
76565	200.00
76896	200.00
77717	200.00
78528	200.00
79279	200.00
79711	500.00
79840	200.00

Από 10,00 ευρώ όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 8.Πηγή:www.thereport.gr
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά από ΕΞΑΜΗΝΟ.

Η κλήρωση του καλοκαιρινού Λαϊκού Λαχείου έγινε την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, στις 7 το απόγευμα.

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Πληροφορίες Καλοκαιρινής Ειδικής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου 2022

Χαρακτηριστικά της Ειδικής Κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου 24-6-2022:

 • Η τιμή του κάθε τεμαχίου είναι €2 και του λαχνού (πεντάδας) €10.
 • Από την κλήρωση θα προκύψουν διακόσιοι (200) τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ο καθένας.
 • Το κέρδος των τυχερών λαχνών που θα προκύψουν από τις κληρώσεις αναλύεται ως εξής:
  Το κληρωθέν στοιχείο έκαστου τυχερού λαχνού κερδίζει οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ. Επίσης: Οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον πρώτο τυχερό λαχνό της κάθε κλήρωσης, σε όλες τις άλλες σειρές, κερδίζουν από πεντακόσια (500) ευρώ.
 • 119 λαχνοί σε κάθε σειρά που προκύπτουν αυτόματα με γνώμονα τον πρώτο κληρωθέντα τυχερό λαχνό από το Ειδικό Βιβλίο Αριθμών Λαϊκού Λαχείου κερδίζουν ως ακολούθως:
  Οι πρώτοι 19 κερδίζουν από 500 ευρώ ο καθένας
  Οι υπόλοιποι 100 κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας

Όλοι οι αριθμοί που έχουν όμοιο το τελευταίο ψηφίο με το τελευταίο ψηφίο του πρώτου κληρωθέντα λαχνού κερδίζουν από 10 ευρώ.

Κλήρωση του Καλοκαιρινού Λαϊκού Λαχείου 2022

Η κλήρωση του Καλοκαιρινού Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022, στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Διαβάστε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες για την 1η ειδική κλήρωση του Καλοκαιρινού Λαϊκού Λαχείου της Παρασκευής 24-6-2022.

Διαδικασία Κλήρωσης

Οι διακόσιοι (200) τυχεροί λαχνοί θα προκύψουν σύμφωνα με τη παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1: Κληρώνονται κατά σειρά (1) Αριθμός, (2) Σειρά και (3) Στοιχείο. Αυτός ο αριθμός κερδίζει τα δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ στη σειρά που κληρώθηκε με την κατανομή που περιγράψαμε παραπάνω, αλλά και σε όλες τις άλλες σειρές με ισόποση κατανομή των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ σε κάθε στοιχείο.
Βήμα 2: Επαναλαμβάνεται το βήμα 1, άλλες δεκαεννιά (19) φορές.

Φορολογία Κερδών
Τα κέρδη φορολογούνται ως εξής:
– Κέρδος έως 100 €: αφορολόγητο
– Κέρδος από 100,01 € έως 1.000 €: φόρος κερδών 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
– Κέρδος από 1.000,01 € και άνω: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100 €)
Οι ανωτέρω φόροι παρακρατούνται άμεσα, κατά την καταβολή των κερδών στον κάτοχο του Λαχνού.

Παραγραφή Κερδών
Το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους παραγράφεται μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.

Καταβολή Κερδών – Βεβαίωση Κερδών
Τα χρηματικά Έπαθλα (κέρδη) καταβάλλονται στον κάτοχο Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού με την επίδειξη του σώματος του Λαχνού και επαλήθευση του κέρδους του.
Τα κέρδη καταβάλλονται στους νικητές, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.

Η πληρωμή των κερδών διενεργείται ως ακολούθως:

 • Μικτά κέρδη προ φόρων έως 100€ ανά Λαχνό δύνανται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των πλανόδιων πωλητών, χωρίς την επίδειξη κάποιου επίσημου εγγράφου .
 • Μικτά κέρδη προ φόρων από 100,01€ έως και 800€ ανά Λαχνό, δύναται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο
  πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
 • Για ποσά από 200€ έως και 800€ ανά Λαχνό, σε περίπτωση που επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης κέρδους για φορολογική χρήση, θα πρέπει να εισπράξετε το κέρδος σας από
  συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της
  Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
 • Μικτά κέρδη από 800,01€ έως και 10.000€ ανά Λαχνό, καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από
  οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
 • Μικτά κέρδη προ φόρων από 10.000,01€ και άνω ανά Λαχνό καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
 • Μικτά κέρδη προ φόρων από 50.000,00€ και άνω ανά τεμάχιο καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στην Αθήνα.

Καλοκαιρινό Λαϊκό Λαχείο 2022

Kalokairino Laiko laxeio klirosi 24-6-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: