Καλοκαιρινό Λαϊκό Λαχείο 25-6-2021: Αποτελέσματα της ειδικής κλήρωσης (3)

Στην κλήρωση, του Καλοκαιρινού Λαϊκού Λαχείου 2021, που έγινε την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, εκατό (100) τυχεροί κέρδισαν από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ο καθένας ενώ οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον πρώτο τυχερό λαχνό της κάθε κλήρωσης σε όλες τις άλλες σειρές κερδίζουν από πεντακόσια (500) ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα της Ειδικής κλήρωσης της Καλοκαιρινού Λαϊκού Λαχείου της Παρασκευής 25-6-2021, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου. Καλοκαιρινό Λαϊκό Λαχείο 25-6-2021.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή 25 Ιουνίου 2022, 23:23

Καλοκαιρινό Λαϊκό Λαχείο 2021

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ 
1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΟΥ της 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΕΙΡΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΟ  ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ     ΦΟΡΟΣ    ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΕΥΡΩ)  (ΕΥΡΩ)     (ΕΥΡΩ) 
01559  ΔΕΥΤΕΡΗ    Ε    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
01559  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Δ    500,00     40,00       460,00 
02221  ΔΕΥΤΕΡΗ    Δ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
02221  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Ε    500,00     40,00       460,00 
02457  ΕΒΔΟΜΗ     Γ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
02457  ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
02776  ΕΝΑΤΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
02776  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
03009  ΕΒΔΟΜΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
03009  ΕΒΔΟΜΗ   Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
04067  ΕΝΑΤΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
04067  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
05241  ΕΒΔΟΜΗ     Γ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
05241  ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
07954  ΕΝΑΤΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
07954  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
09527  ΤΕΤΑΡΤΗ    Ε    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
09527  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Γ,Δ    500,00     40,00       460,00 
09590  ΠΡΩΤΗ     Γ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
09590  ΠΡΩΤΗ    Α,Β,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
09896  ΕΒΔΟΜΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
09896  ΕΒΔΟΜΗ   Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
10328  ΔΕΥΤΕΡΗ    Ε    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
10328  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Δ    500,00     40,00       460,00 
10517  ΕΒΔΟΜΗ     Γ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
10517  ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
10517  Σε όλες τις άλλες σειρές  500,00      0,00       500,00 
10990  ΔΕΥΤΕΡΗ    Δ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
10990  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Ε    500,00     40,00       460,00 
12130  ΟΓΔΟΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
12130  ΟΓΔΟΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
13013  ΔΕΚΑΤΗ     Α    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
13013  ΔΕΚΑΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
13841  ΕΝΑΤΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
13841  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
14705  ΤΕΤΑΡΤΗ    Ε    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
14705  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Γ,Δ    500,00     40,00       460,00 
14841  ΕΝΑΤΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
14841  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
14914  ΟΓΔΟΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
14914  ΟΓΔΟΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
15797  ΔΕΚΑΤΗ     Α    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
15797  ΔΕΚΑΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
16737  ΠΡΩΤΗ     Γ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
16737  ΠΡΩΤΗ    Α,Β,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
17262  ΕΒΔΟΜΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
17262  ΕΒΔΟΜΗ   Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
20190  ΟΓΔΟΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
20190  ΟΓΔΟΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
20190  Σε όλες τις άλλες σειρές  500,00      0,00       500,00 
20988  ΕΝΑΤΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
20988  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
21073  ΔΕΚΑΤΗ     Α    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
21073  ΔΕΚΑΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
21073  Σε όλες τις άλλες σειρές  500,00      0,00       500,00 
21209  ΕΒΔΟΜΗ     Γ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
21209  ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
21592  ΤΕΤΑΡΤΗ    Ε    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
21592  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Γ,Δ    500,00     40,00       460,00 
22207  ΕΝΑΤΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
22207  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
25506  ΠΡΩΤΗ     Γ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
25506  ΠΡΩΤΗ    Α,Β,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
26387  ΕΒΔΟΜΗ     Γ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
26387  ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
26455  ΔΕΥΤΕΡΗ    Ε    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
26455  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Δ    500,00     40,00       460,00 
27036  ΕΒΔΟΜΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
27036  ΕΒΔΟΜΗ   Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
27117  ΔΕΥΤΕΡΗ    Δ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
27117  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Ε    500,00     40,00       460,00 
28958  ΤΕΤΑΡΤΗ    Ε    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
28958  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Γ,Δ    500,00     40,00       460,00 
29239  ΔΕΥΤΕΡΗ    Ε    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
29239  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Δ    500,00     40,00       460,00 
29757  ΕΝΑΤΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
29757  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
29901  ΔΕΥΤΕΡΗ    Δ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
29901  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Ε    500,00     40,00       460,00 
30882  ΟΓΔΟΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
30882  ΟΓΔΟΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
31765  ΔΕΚΑΤΗ     Α    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
31765  ΔΕΚΑΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
31981  ΕΝΑΤΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
31981  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
33274  ΕΒΔΟΜΗ     Γ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
33274  ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
34183  ΕΒΔΟΜΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
34183  ΒΔΟΜΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
34515  ΔΕΥΤΕΡΗ    Ε    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
34515  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Δ    500,00     40,00       460,00 
34515  Σε όλες τις άλλες σειρές  500,00      0,00       500,00 
35177  ΔΕΥΤΕΡΗ    Δ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
35177  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Ε    500,00     40,00       460,00 
35177  Σε όλες τις άλλες σειρές  500,00      0,00       500,00 
36060  ΟΓΔΟΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
36060  ΟΓΔΟΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
36943  ΔΕΚΑΤΗ     Α    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
36943  ΔΕΚΑΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
38732  ΤΕΤΑΡΤΗ    Ε    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
38732  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Γ,Δ    500,00     40,00       460,00 
39128  ΕΝΑΤΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
39128  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
40640  ΕΒΔΟΜΗ     Γ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
40640  ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
41633  ΠΡΩΤΗ     Γ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
41633  ΠΡΩΤΗ    Α,Β,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
42947  ΟΓΔΟΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
42947  ΟΓΔΟΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
42952  ΕΒΔΟΜΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
42952  ΕΒΔΟΜΗ   Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
43830  ΔΕΚΑΤΗ     Α    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
43830  ΔΕΚΑΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
44417  ΠΡΩΤΗ     Γ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
44417  ΠΡΩΤΗ    Α,Β,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
45207  ΔΕΥΤΕΡΗ    Ε    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
45207  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Δ    500,00     40,00       460,00 
45869  ΔΕΥΤΕΡΗ    Δ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
45869  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Ε    500,00     40,00       460,00 
45879  ΤΕΤΑΡΤΗ    Ε    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
45879  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Γ,Δ    500,00     40,00       460,00 
45884  ΕΝΑΤΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
45884  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
47897  ΕΝΑΤΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
47897  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
48668  ΕΝΑΤΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
48668  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
49693  ΠΡΩΤΗ     Γ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
49693  ΠΡΩΤΗ    Α,Β,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
49693  Σε όλες τις άλλες σειρές  500,00      0,00       500,00 
50313  ΟΓΔΟΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
50313  ΟΓΔΟΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
50385  ΔΕΥΤΕΡΗ    Ε    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
50385  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Δ    500,00     40,00       460,00 
50414  ΕΒΔΟΜΗ     Γ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
50414  ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
51047  ΔΕΥΤΕΡΗ    Δ    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
51047  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Ε    500,00     40,00       460,00 
51196  ΔΕΚΑΤΗ     Α    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
51196  ΔΕΚΑΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
53944  ΕΝΑΤΗ     Β    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
53944  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
53944  Σε όλες τις άλλες σειρές  500,00      0,00       500,00 
54648  ΤΕΤΑΡΤΗ    Ε    8.000,00    1.185,00      6.815,00 
54648  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Γ,Δ    500,00     40,00       460,00 
57272  ΔΕΥΤΕΡΗ    Ε     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
57272  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Δ    500,00     40,00       460,00 
57561  ΕΒΔΟΜΗ     Γ     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
57561  ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
57934  ΔΕΥΤΕΡΗ    Δ     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
57934  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Ε    500,00     40,00       460,00 
59079  ΕΒΔΟΜΗ     Β     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
59079  ΕΒΔΟΜΗ   Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
60087  ΟΓΔΟΗ     Β     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
60087  ΟΓΔΟΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
60385  ΠΡΩΤΗ     Γ     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
60385  ΠΡΩΤΗ    Α,Β,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
60970  ΔΕΚΑΤΗ     Α     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
60970  ΔΕΚΑΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
61863  ΕΒΔΟΜΗ     Β     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
61863  ΕΒΔΟΜΗ   Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
64024  ΕΝΑΤΗ     Β     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
64024  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
64636  ΕΝΑΤΗ     Β     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
64636  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
64638  ΔΕΥΤΕΡΗ    Ε     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
64638  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Δ    500,00     40,00       460,00 
65300  ΔΕΥΤΕΡΗ    Δ     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
65300  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Ε    500,00     40,00       460,00 
65563  ΠΡΩΤΗ     Γ     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
65563  ΠΡΩΤΗ    Α,Β,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
66330  ΕΒΔΟΜΗ     Γ     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
66330  ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
66808  ΕΝΑΤΗ     Β     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
66808  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
67139  ΕΒΔΟΜΗ     Β     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
67139  ΕΒΔΟΜΗ   Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
67139  Σε όλες τις άλλες σειρές  500,00      0,00       500,00 
67234  ΟΓΔΟΗ     Β     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
67234  ΟΓΔΟΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
68117  ΔΕΚΑΤΗ     Α     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
68117  ΔΕΚΑΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
69814  ΕΝΑΤΗ     Β     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
69814  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
70775  ΤΕΤΑΡΤΗ    Ε     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
70775  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Γ,Δ    500,00     40,00       460,00 
72084  ΕΝΑΤΗ     Β     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
72084  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
72084  Σε όλες τις άλλες σειρές  500,00      0,00       500,00 
72450  ΠΡΩΤΗ     Γ     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
72450  ΠΡΩΤΗ    Α,Β,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
73559  ΤΕΤΑΡΤΗ    Ε     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
73559  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Γ,Δ    500,00     40,00       460,00 
74412  ΔΕΥΤΕΡΗ    Ε     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
74412  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Δ    500,00     40,00       460,00 
75074  ΔΕΥΤΕΡΗ    Δ     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
75074  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Ε    500,00     40,00       460,00 
76003  ΟΓΔΟΗ     Β     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
76003  ΟΓΔΟΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
76701  ΕΝΑΤΗ     Β     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
76701  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
76886  ΔΕΚΑΤΗ     Α     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
76886  ΔΕΚΑΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
77831  ΕΒΔΟΜΗ     Β     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
77831  ΕΒΔΟΜΗ   Α,Γ,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
78835  ΤΕΤΑΡΤΗ    Ε     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
78835  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Γ,Δ    500,00     40,00       460,00 
78835  Σε όλες τις άλλες σειρές  500,00      0,00       500,00 
79816  ΠΡΩΤΗ     Γ     8.000,00    1.185,00      6.815,00 
79816  ΠΡΩΤΗ    Α,Β,Δ,Ε    500,00     40,00       460,00 
Αριθμός Κέρδος
347	200.00
524	200.00
1285	200.00
1996	200.00
2457	500.00
3178	200.00
3659	200.00
4330	200.00
5241	500.00
5892	200.00
6363	200.00
6974	200.00
7525	200.00
8293	200.00
9156	200.00
10507	200.00
10517	*
11267	200.00
12018	200.00
12769	200.00
13520	200.00
14291	200.00
15112	200.00
15903	200.00
16524	200.00
17475	200.00
18196	200.00
18868	200.00
19490	200.00
19912	200.00
20504	200.00
20528	200.00
21209	500.00
22000	200.00
22481	200.00
23092	200.00
23783	200.00
24494	200.00
25175	200.00
25706	200.00
26387	500.00
27158	200.00
27969	200.00
28550	200.00
29441	200.00
30222	200.00
31009	200.00
31440	200.00
32151	200.00
32362	200.00
33033	200.00
33274	500.00
34195	200.00
34746	200.00
35297	200.00
35708	200.00
36199	200.00
36870	200.00
37491	500.00
38412	200.00
39653	200.00
40640	500.00
41411	200.00
42192	200.00
42903	200.00
43564	200.00
44395	200.00
45196	200.00
45947	200.00
46658	200.00
47409	200.00
48140	200.00
48821	200.00
48872	200.00
50383	200.00
50414	500.00
50561	200.00
51302	200.00
51873	200.00
52484	200.00
53315	200.00
53856	200.00
54587	200.00
55368	200.00
56119	200.00
56870	200.00
57561	500.00
58312	200.00
59193	200.00
59824	200.00
60435	200.00
61512	200.00
62323	200.00
63184	200.00
63515	200.00
64336	200.00
65147	200.00
65898	200.00
66330	500.00
66459	200.00
66711	200.00
67182	200.00
67903	200.00
68564	200.00
69315	200.00
70196	200.00
70743	200.00
72504	200.00
73075	200.00
73656	200.00
74407	200.00
75188	200.00
75709	200.00
75790	200.00
76071	200.00
76642	200.00
77473	200.00
78414	200.00
78865	200.00
79616	200.00

Από 10,00 ευρώ όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 7.Πηγή:www.thereport.gr
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά από ΕΞΑΜΗΝΟ.

Η κλήρωση του καλοκαιρινού Λαϊκού Λαχείου έγινε την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, στις 7 το απόγευμα.

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Πληροφορίες Καλοκαιρινής Ειδικής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου 2021

Χαρακτηριστικά της Ειδικής Κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου 25-6-2021:

 • Η τιμή του κάθε τεμαχίου είναι €2 και του λαχνού (πεντάδας) €10.
 • Από την κλήρωση θα προκύψουν εκατό (100) τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ο καθένας.
 • Το κέρδος των τυχερών λαχνών που θα προκύψουν από τις κληρώσεις αναλύεται ως εξής:
  Το κληρωθέν στοιχείο έκαστου τυχερού λαχνού κερδίζει οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.
  Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) στοιχεία ίδιου τυχερού λαχνού κερδίζουν από πεντακόσια (500) ευρώ.

Επίσης:

 • Οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον πρώτο τυχερό λαχνό της κάθε κλήρωσης, σε όλες τις άλλες σειρές, κερδίζουν από πεντακόσια (500) ευρώ.
 • 119 λαχνοί σε κάθε σειρά που προκύπτουν αυτόματα με γνώμονα τον πρώτο κληρωθέντα τυχερό λαχνό από το Ειδικό Βιβλίο Αριθμών Λαϊκού Λαχείου κερδίζουν ως ακολούθως:
  Οι πρώτοι 10 κερδίζουν από 500 ευρώ ο καθένας
  Οι υπόλοιποι 109 κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας

Όλοι οι αριθμοί που έχουν όμοιο το τελευταίο ψηφίο με το τελευταίο ψηφίο του πρώτου κληρωθέντα λαχνού κερδίζουν από 10 ευρώ.

Κλήρωση του Καλοκαιρινού Λαϊκού Λαχείου 2021

Η κλήρωση του Καλοκαιρινού Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021, στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Διαβάστε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες για την 1η ειδική κλήρωση του Καλοκαιρινού Λαϊκού Λαχείου της Παρασκευής 25-6-2021.

Περιγραφή

Η 1η Ειδική Έκδοση του Λαϊκού Λαχείου αποτελεί μια αυτοτελή έκδοση που κυκλοφορεί σε 10 Σειρές των 80.000 αριθμών (1-80.000). Κάθε Γραμμάτιο αποτελείται από πέντε επί
μέρους Τεμάχια με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ και Ε. Η πεντάδα κοστίζει 10€, ενώ μπορεί ο παίκτης να επιλέξει να συμμετέχει κατ’ ελάχιστο με ένα Τεμάχιο (1/5) το οποίο κοστίζει 2€. Κάθε
Τεμάχιο αναγράφει τον τίτλο του λαχείου, τον αριθμό, τη Σειρά, το στοιχείο και την κλήρωση στην οποία ανήκει, την αρίθμηση του, τις ημερομηνίες, κλήρωσης και παραγραφής του
δικαιώματος είσπραξης.

Διαδικασία Κλήρωσης
Η Κλήρωση πραγματοποιείται με διαδοχικές κληρώσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κληρώσεων. Σε ένα σύστημα κληρωτίδων αποτελούμενο από επτά (7) ανεξάρτητες κληρωτίδες ρίχνονται:
1. Στην πρώτη κληρωτίδα 8 σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως και 7 και αντιστοιχούν στη δεκάδα της χιλιάδας του αριθμού που κληρώνεται.
2. Στην δεύτερη κληρωτίδα 10 σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως και 9 και αντιστοιχούν στη χιλιάδα του αριθμού που κληρώνεται.
3. Στην τρίτη κληρωτίδα 10 σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως και 9 και αντιστοιχούν στην εκατοντάδα του αριθμού που κληρώνεται.
4. Στην τέταρτη κληρωτίδα 10 σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως και 9 και αντιστοιχούν στη δεκάδα του αριθμού που κληρώνεται.
5. Στην πέμπτη κληρωτίδα 10 σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως και 9 και αντιστοιχούν στη μονάδα του αριθμού που κληρώνεται.
6. Στην έκτη κληρωτίδα τόσα σφαιρίδια όσα και οι Σειρές των Λαχνών που κυκλοφόρησαν. Τα σφαιρίδια αναγράφουν έναν μοναδικό διακριτό αριθμό, από το 1 έως τον
αριθμό 10 που είναι ο συνολικός αριθμός των Σειρών που κυκλοφόρησαν.
7. στην τελευταία κληρωτίδα, τόσα σφαιρίδια όσα ο αριθμός των Τεμαχίων έκαστου Λαχνού. Κάθε Τεμάχιο αποτυπώνεται σε σφαιρίδιο με ένα αλφαριθμητικό στοιχείο Α, Β,
Γ, Δ και Ε.
Το Τεμάχιο που φέρει το στοιχείο, τον πενταψήφιο αριθμό και τον αριθμό της Σειράς που κληρώθηκαν, κερδίζει χρηματικό έπαθλο όπως ορίζεται από το Σύστημα Διανομής Κερδών.
Τα υπόλοιπα τέσσερα τεμάχια που φέρουν τον πενταψήφιο αριθμό και τον αριθμό της Σειράς που κληρώθηκαν, κερδίζουν χρηματικό έπαθλο όπως ορίζεται από το Σύστημα Διανομής
Κερδών.
Η Κλήρωση θα αναδείξει δέκα (10) τυχερούς λαχνούς με την ανωτέρω διαδικασία και οι υπόλοιποι ενενήντα (90) τυχεροί λαχνοί θα προκύψουν με τη διαδικασία που περιγράφεται
παρακάτω στο Σύστημα Διανομής Κερδών.

Φορολογία Κερδών
Τα κέρδη φορολογούνται ως εξής:
– Κέρδος έως 100 €: αφορολόγητο
– Κέρδος από 100,01 € έως 1.000 €: φόρος κερδών 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
– Κέρδος από 1.000,01 € και άνω: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100 €)
Οι ανωτέρω φόροι παρακρατούνται άμεσα, κατά την καταβολή των κερδών στον κάτοχο του Λαχνού.

Παραγραφή Κερδών
Το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους παραγράφεται μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.

Καταβολή Κερδών – Βεβαίωση Κερδών
Τα χρηματικά Έπαθλα (κέρδη) καταβάλλονται στον κάτοχο Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού με την επίδειξη του σώματος του Λαχνού και επαλήθευση του κέρδους του.
Τα κέρδη καταβάλλονται στους νικητές, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.

Η πληρωμή των κερδών διενεργείται ως ακολούθως:

 • Μικτά κέρδη προ φόρων έως 100€ ανά Λαχνό δύνανται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των πλανόδιων πωλητών, χωρίς την επίδειξη κάποιου επίσημου εγγράφου .
 • Μικτά κέρδη προ φόρων από 100,01€ έως και 800€ ανά Λαχνό, δύναται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο
  πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
 • Για ποσά από 200€ έως και 800€ ανά Λαχνό, σε περίπτωση που επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης κέρδους για φορολογική χρήση, θα πρέπει να εισπράξετε το κέρδος σας από
  συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της
  Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
 • Μικτά κέρδη από 800,01€ έως και 10.000€ ανά Λαχνό, καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από
  οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
 • Μικτά κέρδη προ φόρων από 10.000,01€ και άνω ανά Λαχνό καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
 • Μικτά κέρδη προ φόρων από 50.000,00€ και άνω ανά τεμάχιο καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στην Αθήνα.

Καλοκαιρινό Λαϊκό Λαχείο 2021

Kalokairino Laiko laxeio klirosi 25-6-2021
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: