Καλύτερη Τράπεζα για την Αποταμίευση στην Ελλάδα το 2018, η Eurobank

Τη σημαντική διάκριση της «Καλύτερης Τράπεζας για την Αποταμίευση στην Ελλάδα» για το 2018 απέσπασε η Eurobank, από το διεθνούς κύρους αγγλικό οικονομικό περιοδικό «Global Banking & Finance Review», στην κατηγορία Retail Savings Banks.

Μέσα από αυτή τη διάκριση, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, επιβραβεύεται και παράλληλα επιβεβαιώνεται, η διαχρονική στρατηγική της τράπεζας να στηρίζει και να προάγει την έννοια της αποταμίευσης. Με ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών και προϊόντων, με αποταμιευτικά, ασφαλιστικά και επενδυτικά προγράμματα εξειδικευμένα στις ανάγκες κάθε ηλικίας, με ιδιαίτερη έμφαση και στη νέα γενιά, η Eurobank προσφέρει αξιόπιστες λύσεις και ενισχύει την αποταμιευτική συνείδηση των πελατών της εδραιώνοντας σχέσεις εμπιστοσύνης.

Η επιτυχία της διάκρισης αυτής αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών όλων των ανθρώπων της Eurobankπου έχουν καθοριστική συμβολή στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της τράπεζας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Eurobank συνεχίζει σταθερά την ανάπτυξη των εργασιών της αξιοποιώντας περαιτέρω σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, με έμφαση στο πελατοκεντρικό μοντέλο της λιανικής τραπεζικής που επικεντρώνεται στις ανάγκες της κάθε κατηγορίας πελατών, προσφέροντας ανταγωνιστικές, εξατομικευμένες λύσεις, δυνατότητες και νέες ευκαιρίες τις οποίες ανοίγει για την εξυπηρέτηση των πελατών ο ψηφιακός μετασχηματισμός της τράπεζας.