Κρίσεις Αεροπορίας 2018: Έκτακτες Κρίσεις Σμηνάρχων

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ΓΕΑ την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018, το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2018, έκρινε τους παρακάτω Σμήναρχους, ως εξής:

1. Προακτέους κατ’ εκλογή στον βαθμό του Ταξίαρχου, τους:

α. Ιπτάμενους
(1) Στέργιο Τσιλίκα του Κωνσταντίνου
(2) Κωνσταντίνο Χίνη του Ιωάννη
(3) Κυριάκο Παναγιωτόπουλο του Ανδρέα
(4) Αλέξανδρο Κιτρινάκη του Αργυρίου
(5) Γεώργιο Δημαντώνη του Νικολάου
(6) Γεώργιο Μπόμπολη του Βασιλείου
(7) Γεώργιο Κυριάκου του Αθανασίου

β. Μηχανικούς
(1) Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Γεώργιο Δρόσο του Χαραλάμπους
(2) Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών
(α) Χρήστο Τελλίδη του Γεωργίου
(β) Κωνσταντίνο Κλενιάτη του Γεωργίου
(3) Αεροσκαφών Αναστάσιο Χαλβατζή του Γεωργίου

γ. Αεράμυνας
(1) Νικόλαο Κλώντζα του Γεωργίου
(2) Νικόλαο Μιχαλάκη του Βασιλείου
δ. Υγειονομικού Ιατρό Αντώνιο Τσούτσια του Βασιλείου
ε. Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σταυρούλα Ντόβα του Παναγιώτη
στ.Εφοδιαστή Ηλία Μουστάκη του Δημητρίου
ζ. Διοικητικό Εμμανουήλ Ραγκούση του Ιωάννη

2. Διατηρητέους στον αυτό βαθμό, τους:

α. Ιπτάμενους
(1) Βασίλειο Αγορογιάννη του Ευαγγέλου
(2) Ιωάννη Σιαμπάνη του Δημητρίου
(3) Θεόδωρο Χατζηπούφλη του Ηλία
(4) Νικόλαο Φώτη του Αργυρίου
(5) Δημήτριο Βασιλικογιαννάκη του Κωνσταντίνου
(6) Φώτιο Καμπιώτη του Ευαγγέλου
(7) Θεόδωρο Θεοδώρου του Πολυκάρπου
(8) Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο του Διονυσίου
(9) Λεωνίδα Τσαΐρη του Γεωργίου
(10) Στυλιανό Κουτσαντώνη του Αθανασίου
(11) Γεώργιο Φιλιππίδη του Κωνσταντίνου
(12) Ηρακλή Σωμαράκη του Ιωάννη
(13) Παναγιώτη Ψωμόγλου του Τζάνου
(14) Εμμανουήλ Αγγελιδάκη του Δημητρίου
(15) Απόστολο Καρβέλο του Βασιλείου
(16) Κωνσταντίνο Δρόσο του Δημητρίου
(17) Ιωάννη Κεπάπογλου του Γεωργίου
(18) Γεράσιμο Παπαλέξη του Δημητρίου
(19) Νικόλαο Βέκιο του Χρήστου
(20) Νικόλαο Νικολόπουλο του Σταύρου
(21) Γεώργιο Σολωμό του Αθανασίου
(22) Ιωάννη Παπαβασιλείου του Γεωργίου
(23) Δημήτριο Φούσκα του Συμεών
(24) Παναγιώτη Μαλούδη του Αποστόλου
(25) Σταύρο Σταυρόπουλο του Βασιλείου
(26) Ιωάννη Βαμβάκο του Τιμόθεου
(27) Κωνσταντίνο Μπαχλιτζανάκη του Γεωργίου

β. Μηχανικούς Αεροσκαφών
(1) Μιχαήλ Γαϊτάνη του Παύλου
(2) Γεώργιο Μουσάδη του Ιωάννη
(3) Στέφανο Γεωργίου του Παναγιώτη

γ. Μηχανικούς Αεροπορικών Εγκαταστάσεων
(1) Ιωάννη Γώγο του Χρήστου
(2) Δημήτριο Νανούση του Γεωργίου
(3) Αθανάσιο Αθανασίου του Νικολάου

δ. Αεράμυνας
(1) Μιχαήλ Σκληρό του Δημητρίου
(2) Ελευθέριο Πρέκα του Ευαγγέλου

ε. Διοικητικούς
(1) Οδυσσέα Λεμπέση του Δημητρίου
(2) Κωνσταντίνο Παπαϊσιδώρου του Νικολάου
(3) Δημήτριο Κωνσταντινίδη του Γεωργίου

3. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους Εφοδιαστές:
α. Μιλτιάδη Κώστογλου του Στυλιανού
β. Δημήτριο Σεφερλή του Αναστασίου