Κρίσεις ναυτικού 2019: Κρίσεις Πλοιάρχων 2019 – 2020

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019, ότι το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), προήγαγε στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου δεκαοκτώ (18) Πλοιάρχους.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για τις Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις 2019

Κρίσεις Πλοιάρχων ΠΝ 2019 – 2020

Ειδικότερα, από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι:

α.      Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/Σ.4 από 01-03-2019 έκρινε «Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ:

  1. Μάχιμοι

(α)     Μιχαήλ Μάγκο
(β)     Δημήτριο Ευαγγελίδη
(γ)     Απόστολο Τριβλίδη
(δ)     Παναγιώτη Παπανικολάου
(ε)     Πολυχρόνη Κουλούρη
(στ)   Λουκά Τσαρμακλή
(ζ)      Ηλία Ράπτη
(η)     Σταύρο Τηλιακό
(θ)     Χρήστο Σασιάκο
(ι)      Κωνσταντίνο Βλάχο
(ια)    Γεώργιο Φλώρο

  1. Μηχανικοί

(α)     Παναγιώτη Σταυριανάκο
(β)     Αθανάσιο Σάμπο
(γ)     Χρήστο Σκεπαρνάκο

  1. Οικονομικού

(α)     Ιωάννη Λόντο
(β)     Μιχαήλ Γραμπά

  1. Υγειονομικού / Ιατρό

(α)     Ιωάννη Παπαευθυμίου

  1. Υγειονομικού / Νοσηλευτικής

(α)     Μαρίνα Ανυφαντάκη

β.      Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με τις αποφάσεις υπ΄ αριθμ. 3/Σ.3 και 4/Σ.4 από 01-03-2019 έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

  1. Μάχιμοι

(α)     Σπυρίδωνα Μανωλάκη
(β)     Μιχαήλ Γατζούνη
(γ)     Νικόλαο Φώσκολο
(δ)     Εμμανουήλ Ζέρβα
(ε)     Νικόλαο Τετραδάκο
(στ)   Γεώργιο Σταυρόπουλο
(ζ)      Δημήτριο Δημητρίου

  1. Μηχανικό

(α)     Γεώργιο Γραμμενή

  1. Υγειονομικού / Ιατρό

(α)     Αναστάσιο Τζωρτζίνη

  1. Υγειονομικού / Νοσηλευτικής

(α)     Ευτυχία Καραθοδώρου