Κρίσεις στρατού 2018: Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ανακοινώνει, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 αναφορικά με τις τακτικές κρίσεις έτους 2018-2019, τους παρακάτω πίνακες κρίσεων Ταξιάρχων Σωμάτων Στρατού Ξηράς.

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων 2018 – 2019

Ειδικότερα, κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Ταξιάρχων Σωμάτων έτους 2018-2019, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 48/Σ.4/2018 απόφασή του:

α.    Διατηρητέων Ταξιάρχων Σωμάτων:
(1)    Τεχνικού Στελιανού Χαραλάμπους του Θεοδώρου     ΑΜ:46439
(2)    Τεχνικού Βιτετζάκη Αντωνίου του Εμμανουήλ    ΑΜ:46459
(3)    Τεχνικού Ζώη Σπυρίδωνα του Νικολάου    ΑΜ:46880
(4)    Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
(5)    Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454
(6)    Εφοδιασμού Μεταφορών Μπρατσιώτη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:46458
(7)    Εφοδιασμού Μεταφορών Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:46878
(8)    Εφοδιασμού Μεταφορών Χατζηνικολάου Ιορδάνη του Ελευθερίου ΑΜ:46894
(9)    Υλικού Πολέμου Φακάκη Δημητρίου του Παράσχου    ΑΜ:44731
(10)    Υλικού Πολέμου Πουλικάκου Πουλίκου του Δημητρίου    ΑΜ:45187
(11)    Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ    ΑΜ:46436
(12)    Υλικού Πολέμου Μπέλλου Βασιλείου του Δημητρίου    ΑΜ:46901
(13)    Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτύχιου ΑΜ:45558
(14)    Έρευνας Πληροφορικής Κούτσια Μύρωνα του Γεωργίου ΑΜ:46789
(15)    Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή    ΑΜ:44412
(16)    Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδη Μιχαήλ του Στεφάνου    ΑΜ:44774
(17)    Υγειονομικού Ιατρών Τσοκάνα Δημητρίου του Γεωργίου    ΑΜ:45190
(18)    Υγειονομικού Ιατρών Μπερμπερίδη Χαραλάμπους του Αλεξάνδρου ΑΜ:44776
(19)    Υγειονομικού Ιατρών    Τσιλαλή Θωμά του Δημητρίου    ΑΜ:45205
(20)    Υγειονομικού Ιατρών    Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992
(21)    Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου    ΑΜ:45213
(22)    Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου    ΑΜ:45503
(23)    Οικονομικού Παπαδόπουλου Ανέστη του Ηλία    ΑΜ:45542
(24)    Οικονομικού Δημητριάδη Αθανασίου του Δημητρίου    ΑΜ:46083
(25)    Οικονομικού Κατζικά Βασιλείου του Νικολάου    ΑΜ:46102
(26)    Γεωγραφικού Νινιού Χρήστου του Γεωργίου    ΑΜ:45561

β.    Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Ταξιάρχου Τεχνικού Παπαδάκη Μιχαήλ του Ηλία ΑΜ:46427

γ.    Ευδοκίμως τερματισάσης τη σταδιοδρομία της Ταξιάρχου Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ιωαννίδου Ιωάννας του Ησαΐα ΑΜ:45317, που διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης της και συμπληρώνει 35ετία.

2.    Προάγονται:
α.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγος  ο Ταξίαρχος Τεχνικού Παπαδάκης Μιχαήλ του Ηλία ΑΜ:46427, ο οποίος κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2018-2019 ως ευδοκίμως τερματίσαντας τη σταδιοδρομία του και έχει κρίση διατηρητέου στο βαθμό του.

β.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 20 και των παραγράφων 4δ και 5γ του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγος η Ταξίαρχος Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ιωαννίδου Ιωάννα του Ησαΐα ΑΜ:45317, που διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης, συμπληρώνει 35ετία  και κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο στις τακτικές κρίσεις έτους 2018-2019 ως ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της.

Θυμίζουμε ότι την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 ξεκίνησαν οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς συνήλθε το ΣΑΓΕ (Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων) προκειμένου να κρίνει τους αξιωματικούς στο βαθμό του αντιστράτηγου, του αντιναυάρχου και αντιπτεράρχου, καθώς και του υποναυάρχου και του υποπτεράρχου.

Αναλυτικότερα, το ΣΑΓΕ κατά την 3η Συνεδρίασή του, της Πέμπτης 1 Μαρτίου 2018, έκρινε διατηρητέους 8 αντιστράτηγους, 3 αντιναυάρχους, 3 αντιπτεράρχους, 9 υποναυάρχους και 10 υποπτεράρχους. Επίσης έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, 2 υποναυάρχους και 4 υποπτεράρχους.