Κρίσεις στρατού 2018: Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Σωμάτων

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ανακοινώνει, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 αναφορικά με τις τακτικές κρίσεις έτους 2018-2019, τους παρακάτω πίνακες κρίσεων Υποστρατήγων Σωμάτων Στρατού Ξηράς.

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Σωμάτων 2018 – 2019

Ειδικότερα, κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Σωμάτων έτους 2018-2019, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 48/Σ.4/2018 απόφασή του:

α.    Διατηρητέων Υποστρατήγων Σωμάτων:

(1)    Τεχνικού Βαζούρα  Σπυρίδωνα του Χρήστου    ΑΜ:44740
(2)    Εφοδιασμού Μεταφορών Γεωργίου Αναστασίου του Δημητρίου ΑΜ:45154
(3)    Υλικού Πολέμου Τσιάλτα Αναστασίου του Ιωάννη    ΑΜ:44721
(4)    Υγειονομικού Ιατρών Κοτιλέα Παναγιώτη του Ιωάννη ΑΜ:44274
(5)    Οικονομικού Αζναουρίδη Ιωάννη του Χρήστου ΑΜ:44784

β.    Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Υποστρατήγου Υγειονομικού Ιατρών Φιλιππάκη Κωνσταντίνου του Νικολάου ΑΜ:44273

γ.    Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Υποστρατήγου Υλικού Πολέμου Μπάδρα Δημητρίου του Αντωνίου ΑΜ:44227, ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του.

δ.    Προακτέων Υποστρατήγων Σωμάτων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1)    Υγειονομικού Ιατρών Φιλιππάκη Κωνσταντίνου του Νικολάου ΑΜ:44273
(2)    Υλικού Πολέμου Μπάδρα Δημητρίου του Αντωνίου    ΑΜ:44227

2.    Προάγονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 σε Αντιστράτηγοι οι παρακάτω Υποστράτηγοι Σωμάτων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2018-2019 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και στη συνέχεια προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α.    Υγειονομικού Ιατρών Φιλιππάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου ΑΜ:44273
β.    Υλικού Πολέμου Μπάδρας Δημήτριος του Αντωνίου    ΑΜ:44227

Θυμίζουμε ότι την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 ξεκίνησαν οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς συνήλθε το ΣΑΓΕ (Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων) προκειμένου να κρίνει τους αξιωματικούς στο βαθμό του αντιστράτηγου, του αντιναυάρχου και αντιπτεράρχου, καθώς και του υποναυάρχου και του υποπτεράρχου.

Αναλυτικότερα, το ΣΑΓΕ κατά την 3η Συνεδρίασή του, της Πέμπτης 1 Μαρτίου 2018, έκρινε διατηρητέους 8 αντιστράτηγους, 3 αντιναυάρχους, 3 αντιπτεράρχους, 9 υποναυάρχους και 10 υποπτεράρχους. Επίσης έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, 2 υποναυάρχους και 4 υποπτεράρχους.