Κρίσεις στρατού 2018: Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Όπλων

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ανακοινώνει, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 αναφορικά με τις τακτικές κρίσεις έτους 2018-2019, τους παρακάτω πίνακες κρίσεων Υποστρατήγων Όπλων Στρατού Ξηράς.

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Όπλων 2018 – 2019

Ειδικότερα, κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Όπλων έτους 2018-2019 που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 47/Σ.4/2018 απόφασή του:

α.    Διατηρητέων Υποστρατήγων Όπλων:

(1)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσερπέ Σταύρου του Γεωργίου ΑΜ:44931
(2)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Λαλούση Χαραλάμπους του Ανδρέα ΑΜ:44937
(3)    Πεζικού Γλυμή Δημητρίου του Ευθυμίου    ΑΜ:44955
(4)    Πεζικού Γρηγοριάδη Γρηγορίου του Θεοδοσίου    ΑΜ:44971
(5)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπονώρα Δημητρίου του Σωτηρίου ΑΜ:44978
(6)    Πυροβολικού Κούτρα Κωνσταντίνου του Αθανασίου    ΑΜ:44982
(7)    Πεζικού Μακρή Ιωάννη του Γεωργίου    ΑΜ:44985
(8)    Πεζικού Μασούρα Κωνσταντίνου του Γεωργίου    ΑΜ:44993
(9)    Πυροβολικού Λυμπερίου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:45007
(10)    Μηχανικού Παπαδάκη Μηνά του Αχιλλέα    ΑΜ:44967
(11)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Παπαδόπουλου Βασιλείου του Λεωνίδα ΑΜ:44999
(12)    Πεζικού Λιάκου Γεωργίου του Δημητρίου    ΑΜ:45013
(13)    Πεζικού Μπουζάκη Γεωργίου του Ιωάννη    ΑΜ:45018
(14)    Πεζικού Δρίβα Χρήστου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45031
(15)    Πεζικού Κεβεντζίδη Συμεών του Νικολάου    ΑΜ:45056
(16)    Πεζικού Δημητρόπουλου Γεωργίου του Διονυσίου ΑΜ:45078
(17)    Μηχανικού Λάλου Νικολάου του Βασιλείου    ΑΜ:45554
(18)    Πυροβολικού Βιτετζάκη Δημοσθένη του Στυλιανού    ΑΜ:45556
(19)    Διαβιβάσεων Περβολαράκη Αποστόλου του Δημητρίου ΑΜ:45571
(20)    Διαβιβάσεων Βύνιου Γεωργίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45573
(21)    Πεζικού Χιονή Νικολάου του Αντωνίου    ΑΜ:45580
(22)    Πεζικού Δεμέστιχα Πέτρου του Ιωάννη    ΑΜ:45600
(23)    Μηχανικού Λύκου Ευάγγελου του Γεωργίου    ΑΜ:45613
(24)    Πεζικού Κούκκου Δημητρίου του Πέτρου    ΑΜ:45614
(25)    Πεζικού Καρατζέτζου Προκοπίου του Ιπποκράτη ΑΜ:44958
(26)    Πυροβολικού Πουλιανίτη Χρήστου του Γεωργίου    ΑΜ:45634
(27)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρώσση Σπύρου-Γεράσιμου του Κωνσταντίνου ΑΜ:45656

β.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων Όπλων:
(1)    Πεζικού Μπουζέλου Δημητρίου του Αθανασίου    ΑΜ:44676
(2)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταματιάδη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:44921
(3)    Μηχανικού Κονδύλη Αντωνίου του Στυλιανού    ΑΜ:44928
(4)    Μηχανικού Γαρμπή Βασιλείου του Στυλιανού    ΑΜ:44930
(5)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Λέτσιου Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:44961
(6)    Πεζικού Παπαγιαννούλη Μιλτιάδη του Γεωργίου    ΑΜ:45135
(7)    Πεζικού Μπούνα Ευθυμίου του Κανάρη    ΑΜ:45552
(8)    Πυροβολικού    Αγοράκη Δημητρίου του Θεοδοσίου    ΑΜ:45570
(9)    Πεζικού Παναγόπουλου Νικολάου του Θεοδώρου    ΑΜ:45599

γ.    Προακτέων Υποστρατήγων Όπλων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1)    Πεζικού    Μπουζέλου Δημητρίου του Αθανασίου    ΑΜ:44676
(2)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταματιάδη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:44921
(3)    Μηχανικού Κονδύλη Αντωνίου του Στυλιανού    ΑΜ:44928
(4)    Μηχανικού Γαρμπή Βασιλείου του Στυλιανού    ΑΜ:44930
(5)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Λέτσιου Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:44961
(6)    Πεζικού    Παπαγιαννούλη Μιλτιάδη του Γεωργίου    ΑΜ:45135
(7)    Πεζικού Μπούνα Ευθυμίου του Κανάρη    ΑΜ:45552
(8)    Πυροβολικού    Αγοράκη Δημητρίου του Θεοδοσίου    ΑΜ:45570
(9)    Πεζικού    Παναγόπουλου Νικολάου του Θεοδώρου    ΑΜ:45599

2.    Προάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 σε Αντιστράτηγους οι παρακάτω Υποστράτηγοι Όπλων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2018-2019 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και στη συνέχεια προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α.    Πεζικού Μπουζέλος Δημήτριος του Αθανασίου    ΑΜ:44676
β.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταματιάδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου ΑΜ:44921
γ.    Μηχανικού Κονδύλης Αντώνιος του Στυλιανού    ΑΜ:44928
δ.    Μηχανικού Γαρμπής Βασίλειος του Στυλιανού    ΑΜ:44930
ε.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Λέτσιος Γεώργιος του Βασιλείου    ΑΜ:44961
στ.    Πεζικού Παπαγιαννούλης Μιλτιάδης του Γεωργίου    ΑΜ:45135
ζ.    Πεζικού Μπούνας Ευθύμιος του Κανάρη    ΑΜ:45552
η.    Πυροβολικού Αγοράκης Δημήτριος του Θεοδοσίου    ΑΜ:45570
θ.    Πεζικού Παναγόπουλος Νικόλαος του Θεοδώρου    ΑΜ:45599

Θυμίζουμε ότι την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 ξεκίνησαν οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς συνήλθε το ΣΑΓΕ (Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων) προκειμένου να κρίνει τους αξιωματικούς στο βαθμό του αντιστράτηγου, του αντιναυάρχου και αντιπτεράρχου, καθώς και του υποναυάρχου και του υποπτεράρχου.

Αναλυτικότερα, το ΣΑΓΕ κατά την 3η Συνεδρίασή του, της Πέμπτης 1 Μαρτίου 2018, έκρινε διατηρητέους 8 αντιστράτηγους, 3 αντιναυάρχους, 3 αντιπτεράρχους, 9 υποναυάρχους και 10 υποπτεράρχους. Επίσης έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, 2 υποναυάρχους και 4 υποπτεράρχους.