Κρίσεις στρατού 2019: Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων 2019

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ανακοινώνει, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 αναφορικά με τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019 τους παρακάτω πίνακες κρίσεων Ταξιαρχών Σωμάτων Στρατού Ξηράς.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για τις Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις 2019

Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων 2019

Ειδικότερα, κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, ο παρακάτω πίνακας εκτάκτων κρίσεων προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους 2019, που συντάχθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 41/Σ.3/2019 απόφασή του:

Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων:

(1) Τεχνικού Στελιανού Χαραλάμπους του Θεοδώρου    ΑΜ:46439
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
(3) Υλικού Πολέμου Γαλανού  Μιχαήλ του Εμμανουήλ    ΑΜ:46436
(4) Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη  Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992
(5) Οικονομικού Κατέλη  Βασιλείου του Γεωργίου    ΑΜ:45503

Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξιάρχων:

(1) Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδη Μιχαήλ του Στεφάνου    ΑΜ:44774
(2) Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλή Θωμά του Δημητρίου    ΑΜ:45205
(3) Οικονομικού Μανουσαρίδη  Σάββα του Ευσταθίου    ΑΜ:45213

Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του Ταξιάρχου Υγειονομικού Ιατρών Μπερμπερίδη Χαραλάμπους του Αλεξάνδρου ΑΜ:44776

Προάγονται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγοι οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019, ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

(1) Τεχνικού Στελιανός Χαράλαμπος του Θεοδώρου    ΑΜ:46439
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
(3) Υλικού Πολέμου Γαλανός  Μιχαήλ του Εμμανουήλ    ΑΜ:46436
(4) Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτης  Κωνσταντίνος του Ευθυμίου ΑΜ:45992
(5) Οικονομικού Κατέλης  Βασίλειος του Γεωργίου    ΑΜ:45503

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγος ο Ταξίαρχος Υγειονομικού Ιατρών Μπερμπερίδης Χαράλαμπος του Αλεξάνδρου ΑΜ:44776, που κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019, ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του και έχει κρίση διατηρητέου στο βαθμό του.