Κρίσεις στρατού 2019: Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Όπλων

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ανακοινώνει, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 αναφορικά με τις τακτικές κρίσεις έτους 2019-2020, τους παρακάτω πίνακες κρίσεων Υποστρατήγων Όπλων Στρατού Ξηράς.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για τις Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις 2019

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Όπλων 2019 – 2020

Ειδικότερα, κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Όπλων έτους 2019-2020 που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 38/Σ.3/2019 απόφασή του:

Διατηρητέων Υποστρατήγων Όπλων:

(1) Μηχανικού Λάλου Νικολάου του Βασιλείου    ΑΜ:45554
(2) Πυροβολικού Βιτετζάκη  Δημοσθένη του Στυλιανού    ΑΜ:45556
(3) Διαβιβάσεων Περβολαράκη Αποστόλου του Δημητρίου    ΑΜ:45571
(4) Πεζικού Δεμέστιχα  Πέτρου του Ιωάννη    ΑΜ:45600
(5) Μηχανικού Λύκου  Ευαγγέλου του Γεωργίου    ΑΜ:45613
(6) Πεζικού Κούκκου  Δημητρίου του Πέτρου    ΑΜ:45614
(7) Πυροβολικού Πουλιανίτη  Χρήστου του Γεωργίου    ΑΜ:45634
(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρώσση Σπύρου-Γερασίμου του Κωνσταντίνου ΑΜ:45656
(9) Πεζικού Ιλαρίδη Άγγελου του Αθανασίου    ΑΜ:45676
(10) Πεζικού Σουρβά Ιωάννη του Ευθυμίου    ΑΜ:45697
(11) Μηχανικού Κακαβά Λεωνίδα του Νικολάου    ΑΜ:46199
(12) Πεζικού Φλάρη  Νικολάου του Πελοπίδα    ΑΜ:46201
(13) Πυροβολικού Γρυμπίρη Θεμιστοκλή του Ευαγγέλου    ΑΜ:46223
(14) Πεζικού Τσιτσικώστα Γεωργίου του Αλεξάνδρου    ΑΜ:46228

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων Όπλων:    

(1) Διαβιβάσεων Βύνιου Γεωργίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45573
(2) Πεζικού Χιονή Νικολάου του Αντωνίου    ΑΜ:45580
(3) Πεζικού Καρατζέτζου Προκοπίου του Ιπποκράτη    ΑΜ:44958
(4) Πεζικού Κάρλε Πέτρου του Παναγιώτη    ΑΜ:45648
(5) Διαβιβάσεων Μπούρλου Στυλιανού του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45703
(6) Πεζικού Κοτανίδη  Κωνσταντίνου του Στυλιανού    ΑΜ:46208
(7) Πεζικού Παπαδημητρίου Κωνσταντίνου του Γεωργίου    ΑΜ:46229
(8) Πυροβολικού Ρουμάνη Γρηγορίου του Γεωργίου    ΑΜ:46234

Προακτέων Υποστρατήγων Όπλων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1) Διαβιβάσεων Βύνιου Γεωργίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45573
(2) Πεζικού Χιονή Νικολάου του Αντωνίου    ΑΜ:45580
(3) Πεζικού Καρατζέτζου Προκοπίου του Ιπποκράτη    ΑΜ:44958
(4) Πεζικού Κάρλε Πέτρου του Παναγιώτη    ΑΜ:45648
(5) Διαβιβάσεων Μπούρλου Στυλιανού του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45703
(6) Πεζικού Κοτανίδη  Κωνσταντίνου του Στυλιανού    ΑΜ:46208
(7) Πεζικού Παπαδημητρίου Κωνσταντίνου του Γεωργίου    ΑΜ:46229
(8) Πυροβολικού Ρουμάνη Γρηγορίου του Γεωργίου    ΑΜ:46234

Προάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 σε Αντιστράτηγοι οι παρακάτω Υποστράτηγοι Όπλων που κρίθηκαν  κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2019-2020 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και στη συνέχεια προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α.    Διαβιβάσεων Βύνιος Γεώργιος του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45573
β.    Πεζικού Χιονής Νικόλαος του Αντωνίου    ΑΜ:45580
γ.    Πεζικού Καρατζέτζος Προκόπιος του Ιπποκράτη    ΑΜ:44958
δ.    Πεζικού Κάρλες Πέτρος του Παναγιώτη    ΑΜ:45648
ε.    Διαβιβάσεων Μπούρλος Στυλιανός του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45703
στ.    Πεζικού Κοτανίδης Κωνσταντίνος του Στυλιανού    ΑΜ:46208
ζ.    Πεζικού Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος του Γεωργίου    ΑΜ:46229
η.    Πυροβολικού Ρουμάνης Γρηγόριος του Γεωργίου    ΑΜ:46234