Κρίσεις στρατού 2018: Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων 2018

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ανακοινώνει, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 αναφορικά με τις έκτακτες κρίσεις έτους 2018 τους παρακάτω πίνακες κρίσεων Συνταγματαρχών Σωμάτων Στρατού Ξηράς.

Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων 2018

1.    Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Σωμάτων Στρατού Ξηράς, έτους 2018, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 53/Σ.4/2018 απόφασή του:

α.    Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Σωμάτων:
(1)    Υλικού Πολέμου Μαυρογένη Ιωάννη του Γεωργίου    ΑΜ:47464
(2)    Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου    ΑΜ:46072
(3)    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσίκνα Ελένης του Ιωάννη    ΑΜ:45998

β.    Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Σωμάτων:
(1)    Υλικού Πολέμου    Χρυσοχοΐδη Άγγελου του Νικολάου    ΑΜ:46877
(2)    Υλικού Πολέμου    Βελώνια Νικολάου του Ευαγγέλου    ΑΜ:47446
(3)    Υλικού Πολέμου    Καρατσιβούδη Πέτρου του Μιχαήλ    ΑΜ:47452
(4)    Υγειονομικού Ιατρών Καλαφάτη Ευαγγέλου του Ηλία    ΑΜ:45201
(5)    Υγειονομικού Ιατρών Κόκκα Σταύρου του Θεοδώρου    ΑΜ:45496
(6)    Υγειονομικού Ιατρών Ζαραβίνου Σπυρίδωνα του Γεωργίου    ΑΜ:45991
(7)    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γκρικίδου Ελένης του Χρήστου    ΑΜ:45319

γ.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Σωμάτων:
—    Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Λάχανη Στεφάνου του Βασιλείου ΑΜ:45209
(1)    Υγειονομικού Ιατρών Διαμαντίδη Ευαγγέλου του Νικολάου    ΑΜ:46071

2.    Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχοι οι παρακάτω Συνταγματάρχες Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2018 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

α.    Υλικού Πολέμου Μαυρογένης Ιωάννης του Γεωργίου    ΑΜ:47464
β.    Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδης Αντώνιος του Γεωργίου    ΑΜ:46072
γ.    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσίκνα Ελένη του Ιωάννη    ΑΜ:45998