Κρίσεις στρατού 2018: Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων 2018

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ανακοινώνει, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 αναφορικά με τις έκτακτες κρίσεις έτους 2018 τους παρακάτω πίνακες κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων Στρατού Ξηράς.

Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων 2018

 1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2018, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 52/Σ.4/2018 απόφασή του: α.    Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών:

  (1)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδή Γεωργίου του Φωτίου    ΑΜ:46729
  (2)    Πεζικού Ατσαλάκη Ιωάννη του Γρηγορίου    ΑΜ:46755
  (3)    Πυροβολικού Σταμάτη Λάμπρου του Παναγιώτη    ΑΜ:46762
  (4)    Πεζικού Χατζησαββίδη Ιωάννη του Νικολάου    ΑΜ:47244
  (5)    Πεζικού Κωστόπουλου Δημοσθένη του Αντωνίου    ΑΜ:47260
  (6)    Διαβιβάσεων Φανιού Νικολάου του Γεωργίου    ΑΜ:47261
  (7)    Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη    ΑΜ:47262
  (8)    Πυροβολικού Γκούσιου Αλεξάνδρου-Γεωργίου του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265
  (9)    Πυροβολικού Σαρδέλλη Αθανασίου του Δημητρίου    ΑΜ:47268
  (10)    Πεζικού Οικονόμου Θεοδώρου του Γεωργίου    ΑΜ:47269
  (11)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντη Γεωργίου του Νικολάου    ΑΜ:47274
  (12)    Πεζικού Μπολομύτη Δημητρίου του Σπυρίδωνα    ΑΜ:47275
  (13)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλου Αναστασίου του Ευσταθίου ΑΜ:47276
  (14)    Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικολάου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47278
  (15)    Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκου Γεωργίου του Νικολάου    ΑΜ:47279
  (16)    Πυροβολικού Ιντζέ Ιωάννη του Μόσχου    ΑΜ:47280
  (17)    Πεζικού Γιοβάνη Λεωνίδα του Αθανασίου    ΑΜ:47282
  (18)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ιωαννίδη Αριστείδη του Σάββα    ΑΜ:47283
  (19)    Πεζικού Μαυραγάνη Προκοπίου του Ηρακλή    ΑΜ:47287
  (20)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλου Ζαχαρία του Κωνσταντίνου ΑΜ:47289
  (21)    Μηχανικού Κλούβα Μιχαήλ του Βίκτωρα    ΑΜ:47298
  (22)    Πεζικού Βακεντή Δημητρίου του Αποστόλου    ΑΜ:47301
  (23)    Πεζικού Τσίλη Παναγιώτη του Πέτρου    ΑΜ:47303
  (24)    Πεζικού Βουνίσιου Δημητρίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47305
  (25)    Πεζικού Ατματζίδη Θεοδώρου του Παύλου    ΑΜ:47312
  (26)    Πεζικού Θεοδωρόπουλου Ελευθερίου του Διονυσίου    ΑΜ:47313
  (27)    Πεζικού Παπαστεφανή Ερμολάου του Παναγιώτη    ΑΜ:47316

  β.    Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Όπλων:

  (1)    Μηχανικού Οικονομίδη  Γεωργίου του Ιωάννη    ΑΜ:46694
  (2)    Μηχανικού Βαγγέλη Δημητρίου του Γεωργίου    ΑΜ:46695
  (3)    Πεζικού Φραγκάκη Ματθαίου του Εμμανουήλ    ΑΜ:46720
  (4)    Πυροβολικού Γκόλνα Αναστασίου του Ιωάννη    ΑΜ:46733
  (5)    Πυροβολικού Καλογιάννη Χρήστου του Νικολάου    ΑΜ:46735
  (6)    Πυροβολικού Ζήση Χρήστου του Σωκράτη    ΑΜ:46746
  (7)    Πεζικού Γιαγλή Δημητρίου του Αριστοτέλη    ΑΜ:46767
  (8)    Πεζικού Τουζόπουλου Σπυρίδωνα του Παναγιώτη    ΑΜ:46774
  (9)    Αεροπορίας Στρατού Μπουγάδη Χρήστου του Νικολάου    ΑΜ:46781
  —    Πυροβολικού Eλαφράς Υπηρεσίας Κοντογιάννη Αλεξάνδρου του Ευστρατίου ΑΜ:46834
  —    Πεζικού Eλαφράς Υπηρεσίας Κουτσούκη Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:47240
  (10)    Πεζικού Χαμεζόπουλου Κωνσταντίνου του Σάββα    ΑΜ:47241
  (11)    Πεζικού Πολυχρονίδη Θεοδώρου του Αλεξάνδρου    ΑΜ:47257
  (12)    Πεζικού Χονδρουδάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47258
  (13)    Πεζικού Τούντα Δημητρίου του Άγγελου    ΑΜ:47259
  (14)    Πεζικού Δαλάκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ    ΑΜ:47266
  (15)    Διαβιβάσεων Κατσίρου Αλεξάνδρου του Διονυσίου    ΑΜ:47277
  (16)    Πεζικού Κωσταρέλου Δημητρίου του Νικολάου    ΑΜ:47288
  (17)    Πεζικού Αργυρόπουλου Θεοφάνη του Αναστασίου    ΑΜ:47290
  (18)    Πεζικού Σταμπολάκη Δρόσου του Περιστέρη    ΑΜ:47291
  (19)    Πεζικού Παναγιωτόπουλου Χρήστου του Αναστασίου    ΑΜ:47300
  (20)    Πεζικού Μπαζιώτη Σπυρίδωνα του Βασιλείου    ΑΜ:47307
  (21)    Διαβιβάσεων Καραβέλη Βασιλείου του Αποστόλου    ΑΜ:47309

  γ.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Όπλων:

  (1)    Πεζικού Κυριακίδη-Κορτσεκίδη Χαραλάμπους του Παύλου    ΑΜ:47256
  (2)    Πεζικού Σαριδάκη Στυλιανού του Τζαννή    ΑΜ:47271
  (3)    Πεζικού Ξανθόπουλου Γεωργίου του Αμύντα    ΑΜ:47293

  2.    Προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχοι οι παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2018 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

α.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδής Γεώργιος του Φωτίου    ΑΜ:46729
β.    Πεζικού Ατσαλάκης Ιωάννης του Γρηγορίου    ΑΜ:46755
γ.    Πυροβολικού Σταμάτης Λάμπρος του Παναγιώτη    ΑΜ:46762
δ.    Πεζικού Χατζησαββίδης Ιωάννης του Νικολάου    ΑΜ:47244
ε.    Πεζικού Κωστόπουλος Δημοσθένης του Αντωνίου    ΑΜ:47260
στ.    Διαβιβάσεων Φανιός Νικόλαος του Γεωργίου    ΑΜ:47261
ζ.    Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη    ΑΜ:47262
η.    Πυροβολικού Γκούσιος Αλέξανδρος-Γεώργιος του Θεμιστοκλή    ΑΜ:47265
θ.    Πυροβολικού Σαρδέλλης Αθανάσιος του Δημητρίου    ΑΜ:47268
ι.    Πεζικού Οικονόμου Θεόδωρος του Γεωργίου    ΑΜ:47269
ια.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντης Γεώργιος του Νικολάου    ΑΜ:47274
ιβ.    Πεζικού Μπολομύτης Δημήτριος του Σπυρίδωνα    ΑΜ:47275
ιγ.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλος Αναστάσιος του Ευσταθίου ΑΜ:47276
ιδ.    Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικόλαος του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47278
ιε.    Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκος Γεώργιος του Νικολάου    ΑΜ:47279
ιστ.    Πυροβολικού Ιντζές Ιωάννης του Μόσχου    ΑΜ:47280
ιζ.    Πεζικού Γιοβάνης Λεωνίδας του Αθανασίου    ΑΜ:47282
ιη.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ιωαννίδης Αριστείδης του Σάββα    ΑΜ:47283
ιθ.    Πεζικού Μαυραγάνης Προκόπιος του Ηρακλή    ΑΜ:47287
κ.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας του Κωνσταντίνου ΑΜ:47289
κα.    Μηχανικού Κλούβας Μιχαήλ του Βίκτωρα    ΑΜ:47298
κβ.    Πεζικού Βακεντής Δημήτριος του Αποστόλου    ΑΜ:47301
κγ.    Πεζικού Τσίλης Παναγιώτης του Πέτρου    ΑΜ:47303
κδ.    Πεζικού Βουνίσιος Δημήτριος του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47305
κε.    Πεζικού Ατματζίδης Θεόδωρος του Παύλου    ΑΜ:47312
κστ.    Πεζικού Θεοδωρόπουλος Ελευθέριος του Διονυσίου    ΑΜ:47313
κζ.    Πεζικού Παπαστεφανής Ερμόλαος του Παναγιώτη    ΑΜ:47316