Κρίσεις στρατού 2019: Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων 2019

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ανακοινώνει, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 αναφορικά με τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019 τους παρακάτω πίνακες Συνταγματαρχών Σωμάτων Στρατού Ξηράς.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για τις Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις 2019

Συγκεκριμένα το ΑΣΣ έκρινε:

  • Προακτέους κατ’ εκλογή στο βαθμό του ταξιάρχου προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων 13 συνταγματάρχες
  • Διατηρητέους 8 συνταγματάρχες

Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων 2019

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Σωμάτων Στρατού Ξηράς, έτους 2019, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 43/Σ. 3 /2019 απόφασή του:

Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Κουκουσίδη Σταματίου του Γεωργίου    ΑΜ:46900
(2) Τεχνικού Καλαματιανού Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου    ΑΜ:48033
(3) Τεχνικού Καλαϊτζίδη Στυλιανού του Κωνσταντίνου    ΑΜ:48042
(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπλαούρα Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:47449
(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Χρυσακόπουλου Αθανασίου του Χρήστου ΑΜ:47453
(6) Υλικού Πολέμου Σαλωνίδη Θεοφύλακτου του Ιωάννη    ΑΜ:48038
(7) Υλικού Πολέμου Περρή Αρίστου του Παναγιώτη    ΑΜ:48041
(8) Υγειονομικού Ιατρών Νταούλη  Νικολάου του Βασιλείου    ΑΜ:46471
(9) Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκα Χαραλάμπους του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46509
(10) Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου    ΑΜ:46510
(11) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ζούκατα Ιωάννη του Σπυρίδωνα ΑΜ:46077
(12) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χρυσοσπάθη Στεφανίας του Δημητρίου ΑΜ:46004
(13) Οικονομικού Τζιτζίκου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46082

Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Κατσουλάρη Δημητρίου του Σπυρίδωνα    ΑΜ:47463
(2) Τεχνικού Μαυράκη Αθανασίου του Δημητρίου    ΑΜ:48037
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Λαζαρίδη Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:46883
(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Κίσσα Νικολάου του Αλεξάνδρου    ΑΜ:47448
(5) Υγειονομικού Ιατρών Καλπάκου Διονυσίου του Θεοδώρου ΑΜ:46074
(6) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γκρικίδου Ελένης του Χρήστου    ΑΜ:45319
(7) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σκαρμαλιωράκη Γεωργίας του Νικολάου ΑΜ:46000
(8) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αυγουστίδου Μιχαέλας-Ελένης του Φωτίου ΑΜ:46001

Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχοι οι παρακάτω Συνταγματάρχες Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

α.    Τεχνικού Κουκουσίδης Σταμάτιος του Γεωργίου    ΑΜ:46900
β.    Τεχνικού Καλαματιανός Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου    ΑΜ:48033
γ.    Τεχνικού Καλαϊτζίδης Στυλιανός του Κωνσταντίνου    ΑΜ:48042
δ.    Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπλαούρας Αθανάσιος του Ιωάννη ΑΜ:47449
ε.    Εφοδιασμού Μεταφορών Χρυσακόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου ΑΜ:47453
στ.    Υλικού Πολέμου Σαλωνίδης Θεοφύλακτος του Ιωάννη    ΑΜ:48038
ζ.    Υλικού Πολέμου Περρής Αρίστος του Παναγιώτη    ΑΜ:48041
η.    Υγειονομικού Ιατρών Νταούλης  Νικόλαος του Βασιλείου    ΑΜ:46471
θ.    Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκας Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου ΑΜ:46509
ι.    Υγειονομικού Ιατρών Κασίμος Δημήτριος του Γεωργίου    ΑΜ:46510
ια.    Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ζούκατας Ιωάννης του Σπυρίδωνα    ΑΜ:46077
ιβ.    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χρυσοσπάθη Στεφανία του Δημητρίου ΑΜ:46004
ιγ.    Οικονομικού Τζιτζίκος Σπυρίδων του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46082