ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 01-11-2016: Αποτελέσματα 44ης κλήρωσης

Στη σημερινή (44η) κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, της Τρίτης 1 Νοεμβρίου 2016, κληρώθηκε ο αριθμός 68308.

Ο τυχερός λαχνός 68308 της 6ης σειράς, στοιχείο Β, κερδίζει  500.000 ευρώ (425.015,00 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους).

Κέρδη τρίδυμου λαχνού  800.000,00 ευρώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός Στχ.   Κέρδος    Φόρος    Καθαρό
-----------------------------------------------------------
 6, 68308,  Β,   500.000,00  74.985,00  425.015,00
 6, 68308, Α+Γ+Δ+Ε,  100.000,00  14.940,00   85.060,00
 7, 68308,  Α-Ε ,  100.000,00  14.925,00   85.075,00
 5, 68308,  Α-Ε ,  100.000,00  14.925,00   85.075,00
Σε όλες τις άλλες σειρές, 
            25.000,00  3.175,00   21.325,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος   Φόρος  Καθαρό
-------------------------------------
28205, 5.000,00,  450,00, 4.550,00
44121, 5.000,00,  450,00, 4.550,00
 4178, 1.000,00,  50,00,  950,00
11065, 1.000,00,  50,00,  950,00
18431, 1.000,00,  50,00,  950,00
35352, 1.000,00,  50,00,  950,00
60248, 1.000,00,  50,00,  950,00


Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
-----------------------
 272		500,00
 883		200,00
 1574		200,00
 2285		500,00
 2966		200,00
 3497		200,00
 4178		Φορ/ται
 4949		200,00
 5760		200,00
 6341		500,00
 7232		200,00
 8013		500,00
 8800		200,00
 9231		200,00
 9942		500,00
10153		200,00
10824		200,00
11065		Φορ/ται
11986		200,00
12537		200,00
13088		200,00
13499		500,00
13990		200,00
14661		200,00
15282		500,00
16203		200,00
17444		200,00
18431		Φορ/ται
19202		200,00
19983		200,00
20694		500,00
21355		200,00
22186		200,00
22987		200,00
23738		500,00
24449		200,00
25200		200,00
25931		200,00
26612		500,00
26663		200,00
28174		200,00
28205		Φορ/ται
28352		200,00
29093		200,00
29664		500,00
30275		200,00
31106		500,00
31647		200,00
32378		200,00
33159		200,00
33910		500,00
34661		200,00
35352		Φορ/ται
36103		200,00
36984		200,00
37615		200,00
38226		500,00
39303		200,00
40114		500,00
40975		200,00
41306		200,00
42127		200,00
42938		200,00
43689		200,00
44121		Φορ/ται
44250		200,00
44502		200,00
44973		200,00
45694		200,00
46355		500,00
47106		200,00
47987		500,00
48534		200,00
50295		200,00
50866		500,00
51447		200,00
52198		200,00
52979		500,00
53500		200,00
53581		200,00
53862		200,00
54433		500,00
55264		200,00
56205		500,00
56656		200,00
57407		200,00
58138		200,00
58315		500,00
59076		200,00
59787		200,00
60248		Φορ/τα
60969		200,00
61450		200,00
62121		200,00
63032		500,00
63683		200,00
64154		200,00
64765		500,00
65316		200,00
66084		500,00
66947		200,00
68298		200,00
68308		Φορ/ται
69058		200,00
69809		200,00
70560		500,00
71311		200,00
72082		200,00
72903		500,00
73694		200,00
74315		500,00
75266		200,00
75987		200,00
76659		200,00
77281		500,00
77703		200,00
78295		200,00
78319		200,00
79000		500,00
79791		200,00

www.thereport.gr
Αριθμός πρόσθετης χρηματοδότησης μεγάλου λαχνού: 37
α) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 8
β) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 9
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 68000 έως 68999, από 28000 έως 28999 καθώς και από 44000 έως 44999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφρονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

Laiko laxeio klirosi 01-11-2016
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link:
Πίνακας αποτελεσμάτων 44ης κλήρωσης: 1 Νοεμβρίου 2016