ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 07-03-2017: Αποτελέσματα 10ης κλήρωσης

Στη σημερινή (10η) κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, της Τρίτης 7 Μαρτίου 2017, κληρώθηκε ο αριθμός 64235.

Ο τυχερός λαχνός 64235 της 3ης σειράς, στοιχείο Γ, κερδίζει  500.000 ευρώ (425.015,00 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους).

Κέρδη τρίδυμου λαχνού  800.000,00 ευρώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός Στχ.   Κέρδος    Φόρος    Καθαρό
----------------------------------------------------------
 3, 64235,  Γ,   500.000,00  74.985,00  425.015,00
 3, 64235, Α+Β+Δ+Ε,  100.000,00  14.940,00  85.060,00
 4, 64235,  Α-Ε ,  100.000,00  14.925,00  85.075,00
 2, 64235,  Α-Ε ,  100.000,00  14.925,00  85.075,00
Σε όλες τις άλλες σειρές, 
            25.000,00  3.675,00  21.325,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος   Φόρος  Καθαρό
-------------------------------------
24132, 5.000,00,  450,00, 4.550,00
40048, 5.000,00,  450,00, 4.550,00
 105, 1.000,00,  50,00,  950,00
 6992, 1.000,00,  50,00,  950,00
14358, 1.000,00,  50,00,  950,00
31279, 1.000,00,  50,00,  950,00
56175, 1.000,00,  50,00,  950,00

Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
-----------------------
 105		Φορ/ται
 876		200,00
 1687		200,00
 2268		500,00
 3159		200,00
 3940		500,00
 4727		200,00
 5158		200,00
 5869		500,00
 6080		200,00
 6751		200,00
 6992		Φορ/ται
 7913		200,00
 8464		200,00
 9015		200,00
 9426		500,00
 9917		200,00
10588		200,00
11209		500,00
12130		200,00
13371		200,00
14358		Φορ/ται
15129		200,00
15910		200,00
16621		500,00
17282		200,00
18113		200,00
18914		200,00
19665		500,00
20376		200,00
21127		200,00
21858		200,00
22539		500,00
22590		200,00
24101		200,00
24132		Φορ/ται
24279		200,00
25020		200,00
25591		500,00
26202		200,00
27033		500,00
27574		200,00
28305		200,00
29086		200,00
29837		500,00
30588		200,00
31279		Φορ/ται
32030		200,00
32911		200,00
33542		200,00
34153		500,00
35230		200,00
36041		500,00
36902		200,00
37233		200,00
38054		200,00
38865		200,00
39616		200,00
40048		Φορ/ται
40177		200,00
40429		200,00
40900		200,00
41621		200,00
42282		500,00
43033		200,00
43914		500,00
44461		200,00
46222		200,00
46793		500,00
47374		200,00
48125		200,00
48906		500,00
49427		200,00
49508		200,00
49789		200,00
50360		500,00
51191		200,00
52132		500,00
52583		200,00
53334		200,00
54065		200,00
54242		500,00
55003		200,00
55714		200,00
56175		Φορ/ται
56896		200,00
57377		200,00
58048		200,00
58959		500,00
59610		200,00
60081		200,00
60692		500,00
61243		200,00
62011		500,00
62874		200,00
64225		200,00
64235		Φορ/ται
64985		200,00
65736		200,00
66487		500,00
67238		200,00
68009		200,00
68830		500,00
69621		200,00
70242		500,00
71193		200,00
71914		200,00
72586		200,00
73208		500,00
73630		200,00
74222		200,00
74246		200,00
74927		500,00
75718		200,00
76199		500,00
76810		200,00
77501		200,00
78212		500,00
78893		200,00
79424		200,00

Πηγή: www.thereport.gr
Αριθμός πρόσθετης χρηματοδότησης μεγάλου λαχνού: 36
α) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 5
β) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 6
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 64000 έως 64999, από 24000 έως 24999 καθώς και από 40000 έως 40999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφρονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017.

Laiko laxeio klirosi 07-03-2017
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link:
Πίνακας αποτελεσμάτων 10ης κλήρωσης: 7 Μαρτίου 2017