ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 08-11-2016: Αποτελέσματα 45ης κλήρωσης

Στη σημερινή (45η) κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, της Τρίτης 8 Νοεμβρίου 2016, κληρώθηκε ο αριθμός 49239.

Ο τυχερός λαχνός 49239 της 2ης σειράς, στοιχείο Ε, κερδίζει  300.000 ευρώ (255.015,00 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους).

Κέρδη τρίδυμου λαχνού  580.000,00 ευρώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός Στχ.   Κέρδος    Φόρος    Καθαρό
---------------------------------------------------------
 2, 49239,  Ε,   300.000,00  44.985,00  255.015,00
 2, 49239, Α+Β+Γ+Δ   80.000,00  11.940,00  68.060,00
 3, 49239,  Α-Ε ,  100.000,00  14.925,00  85.075,00
 1, 49239,  Α-Ε ,  100.000,00  14.925,00  85.075,00
Σε όλες τις άλλες σειρές, 
            25.000,00  3.175,00   21.325,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος   Φόρος  Καθαρό
-------------------------------------
 9136, 5.000,00,  450,00, 4.550,00
25052, 5.000,00,  450,00, 4.550,00
16283, 1.000,00,  50,00,  950,00
41179, 1.000,00,  50,00,  950,00
65109, 1.000,00,  50,00,  950,00
71996, 1.000,00,  50,00,  950,00
79362, 1.000,00,  50,00,  950,00


Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
-----------------------
 133		200,00
 914		200,00
 1625		500,00
 2286		200,00
 3117		200,00
 3918		200,00
 4669		500,00
 5380		200,00
 6131		200,00
 6862		200,00
 7543		500,00
 7594		200,00
 9105		200,00
 9136		Φορ/ται
 9283		200,00
10024		200,00
10595		500,00
11206		200,00
12037		500,00
12578		200,00
13309		200,00
14090		200,00
14841		500,00
15592		200,00
16283		Φορ/ται
17034		200,00
17915		200,00
18546		200,00
19157		500,00
20234		200,00
21045		500,00
21906		200,00
22237		200,00
23058		200,00
23869		200,00
24620		200,00
25052		Φορ/ται
25181		200,00
25433		200,00
25904		200,00
26625		200,00
27286		500,00
28037		200,00
28918		500,00
29465		200,00
31226		200,00
31797		500,00
32378		200,00
33129		200,00
33910		500,00
34431		200,00
34512		200,00
34793		200,00
35364		500,00
36195		200,00
37136		500,00
37587		200,00
38338		200,00
39069		200,00
39246		500,00
40007		200,00
40718		200,00
41179		Φορ/ται
41900		200,00
42381		200,00
43052		200,00
43963		500,00
44614		200,00
45085		200,00
45696		500,00
46247		200,00
47015		500,00
47878		200,00
49229		200,00
49239		Φορ/ται
49989		200,00
50740		200,00
51491		500,00
52242		200,00
53013		200,00
53834		500,00
54625		200,00
55246		500,00
56197		200,00
56918		200,00
57590		200,00
58212		500,00
58634		200,00
59226		200,00
59250		200,00
59931		500,00
60722		200,00
61203		500,00
61814		200,00
62505		200,00
63216		500,00
63897		200,00
64428		200,00
65109		Φορ/ται
65880		200,00
66691		200,00
67272		500,00
68163		200,00
68944		500,00
69731		200,00
70162		200,00
70873		500,00
71084		200,00
71755		200,00
71996		Φορ/ται
72917		200,00
73468		200,00
74019		200,00
74430		500,00
74921		200,00
75592		200,00
76213		500,00
77134		200,00
78375		200,00
79362		Φορ/ται

www.thereport.gr
Αριθμός πρόσθετης χρηματοδότησης μεγάλου λαχνού: 23
α) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 9
β) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 0
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 49000 έως 49999, από 09000 έως 09999 καθώς και από 25000 έως 25999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφρονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

Laiko laxeio klirosi 08-11-2016

Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link:
Πίνακας αποτελεσμάτων 45ης κλήρωσης: 8 Νοεμβρίου 2016