ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 09-05-2017: Αποτελέσματα 19ης κλήρωσης

Στη σημερινή (19η) κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, της Τρίτης 9 Μαΐου 2017, κληρώθηκε ο αριθμός 19880.

Έγινε μερικό ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.

Ποσό 432.000,00 Ευρώ μεταφέρεται στον Τρίδυμο Λαχνό της επόμενης κλήρωσης.

Ο τυχερός λαχνός 19880 της 10ης σειράς, στοιχείο Α-Ε, (Β’ Λαχνός τριδύμου) κερδίζει  100.000 ευρώ (85.075,00 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους).

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.   Κέρδος   Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------------------------
 9,  19880,   Ε    ------- , ------ ,  -------
 9,  19880,  Α+Β+Γ+Δ   ------ ,  ------ ,  -------
10,  19880,   Α-Ε ,  100.000,00 14.925,00 85.075,00
 8,  19880,   Α-Ε ,   ------ ,  ------ ,  -------
Σε όλες τις άλλες σειρές, 25.000,00 3.675,00  21.325,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος   Φόρος  Καθαρό
--------------------------------------
 59777, 5.000,00,  450,00, 4.550,00
 75693, 5.000,00,  450,00, 4.550,00
 11820, 1.000,00,  50,00,  950,00
 35750, 1.000,00,  50,00,  950,00
 42637, 1.000,00,  50,00,  950,00
 50003, 1.000,00,  50,00,  950,00
 66924, 1.000,00,  50,00,  950,00

Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
 106		200,00
 1867		200,00
 2438		500,00 
 3019		200,00
 3770		200,00
 4551		500,00
 5072		200,00
 5153		200,00
 5434		200,00
 6005		500,00
 6836		200,00
 7777		500,00
 8228		200,00
 8979		200,00
 9710		200,00
 9887		500,00
10648		200,00
11359		200,00
11820		Φορ/ται 
12541		200,00
13022		200,00
13693		200,00
14604		500,00
15255		200,00
15726		200,00
16337		500,00
16888		200,00
17656		500,00
18519		200,00
19870		200,00
19880		Φορ/ται 
20630		200,00
21381		200,00
22132		500,00
22883		200,00
23654		200,00
24475		500,00
25266		200,00
25887		500,00
26838		200,00
27559		200,00
28231		200,00
28853		500,00
29275		200,00
29867		200,00
29891		200,00
30572		500,00
31363		200,00
31844		500,00
32455		200,00
33146		200,00
33857		500,00
34538		200,00
35069		200,00
35750		Φορ/ται 
36521		200,00
37332		200,00
37913		500,00
38804		200,00
39585		500,00
40372		200,00
40803		200,00
41514		500,00
41725		200,00
42396		200,00
42637		Φορ/ται 
43558		200,00
44109		200,00
44660		200,00
45071		500,00
45562		200,00
46233		200,00
46854		500,00
47775		200,00
49016		200,00
50003		Φορ/τα
50774		200,00
51555		200,00
52266		500,00
52927		200,00
53758		200,00
54559		200,00
55310		500,00
56021		200,00
56772		200,00
57503		200,00
58184		500,00
58235		200,00
59746		200,00
59777		Φορ/τα
59924		200,00
60665		200,00
61236		500,00
61847		200,00
62678		500,00
63219		200,00
63950		200,00
64731		200,00
65482		500,00
66233		200,00
66924		Φορ/ται 
67675		200,00
68556		200,00
69187		200,00
69798		500,00
70875		200,00
71686		500,00
72547		200,00
72878		200,00
73699		200,00
74510		200,00
75261		200,00
75693		Φορ/ται 
75822		200,00
76074		200,00
76545		200,00
77266		200,00
77927		500,00
78678		200,00
79559		500,00

www.thereport.gr
α) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 0
β) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 1
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 19000 έως 19999, από 59000 έως 59999 καθώς και από 75000 έως 75999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφρονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2017.

Laiko laxeio klirosi 09-05-2017
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link:
Πίνακας αποτελεσμάτων 19ης κλήρωσης: 9 Μαΐου 2017