ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 1-11-2022: Αποτελέσματα 44ης κλήρωσης

Στην 44η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2022 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 1 Νοεμβρίου 2022, κληρώθηκε ο αριθμός 66922, της 8ης σειράς, στοιχείο Ε. Έγινε νέο (ΕΝΔΕΚΑΤΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 848.000 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (45ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.900.000 ευρώ. Ο αριθμός 26819 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 9 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 1-11-2022, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. λαικο λαχειο 1-11-2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 44ης κλήρωσης 1-11-2022

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 8,  66922,   Ε    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 8,  66922,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 9,  66922,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  66922,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
26819	5.000,00    450,00	4.550,00
2792	1.000,00	50,00	 950,00
9679	1.000,00	50,00	 950,00
13896	1.000,00	50,00	 950,00
17045	1.000,00	50,00	 950,00
33966	1.000,00	50,00	 950,00
42735	1.000,00	50,00	 950,00
58862	1.000,00	50,00	 950,00
61646	1.000,00	50,00	 950,00
77614	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
188		100,00 €
899		100,00 €
1580		100,00 €
2111		100,00 €
2632		50,00 €
2792		*
3563		100,00 €
4374		100,00 €
4866		50,00 €
4955		100,00 €
5846		100,00 €
6627		200,00 €
7414		100,00 €
7845		100,00 €
8556		100,00 €
8767		100,00 €
9377		50,00 €
9438		100,00 €
9679		*
10600		100,00 €
11151		100,00 €
11702		100,00 €
12113		100,00 €
12604		100,00 €
13275		100,00 €
13896		*
14716		50,00 €
14817		100,00 €
16058		100,00 €
17045		*
17816		100,00 €
18597		100,00 €
18759		50,00 €
19308		100,00 €
19969		100,00 €
20800		100,00 €
21543		50,00 €
21601		100,00 €
22352		200,00 €
23063		100,00 €
23814		100,00 €
24545		100,00 €
24595		50,00 €
25226		100,00 €
25277		100,00 €
26788		100,00 €
26819		*
26966		100,00 €
27707		100,00 €
28278		100,00 €
28889		100,00 €
29720		200,00 €
30261		100,00 €
30992		100,00 €
31414		50,00 €
31773		100,00 €
32524		100,00 €
33275		100,00 €
33966		*
34717		100,00 €
35598		100,00 €
35792		50,00 €
36229		100,00 €
36840		100,00 €
37511		50,00 €
37917		100,00 €
38728		200,00 €
39589		100,00 €
39920		100,00 €
40741		100,00 €
41552		100,00 €
42303		100,00 €
42689		50,00 €
42735		*
42864		100,00 €
43116		100,00 €
43587		100,00 €
44308		100,00 €
44969		200,00 €
45720		100,00 €
46524		50,00 €
46601		100,00 €
47148		100,00 €
48909		100,00 €
49480		200,00 €
49576		50,00 €
50061		100,00 €
50812		100,00 €
51593		100,00 €
52114		100,00 €
52195		100,00 €
52476		100,00 €
53047		100,00 €
53793		50,00 €
53878		100,00 €
54819		200,00 €
55270		100,00 €
56021		100,00 €
56752		100,00 €
56929		100,00 €
56942		50,00 €
57690		100,00 €
58401		100,00 €
58862		*
59583		100,00 €
60064		100,00 €
60735		100,00 €
61646		*
62249		50,00 €
62297		100,00 €
62768		100,00 €
63379		100,00 €
63930		100,00 €
64698		200,00 €
65561		100,00 €
66716		50,00 €
66912		100,00 €
66922		*
67672		100,00 €
68423		100,00 €
69174		100,00 €
69617		50,00 €
69925		100,00 €
70696		100,00 €
71517		200,00 €
72308		100,00 €
72929		100,00 €
73863		50,00 €
73880		100,00 €
74601		100,00 €
75273		100,00 €
75895		200,00 €
76317		100,00 €
76909		100,00 €
76933		100,00 €
77614		*
78405		100,00 €
78625		50,00 €
78886		100,00 €
79497		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 1 11 2022

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022, το ποσό των 2.800.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022.

λαικο λαχειο 1 Νοεμβρίου 2022

Laiko laxeio klirosi 1-11-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: