ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 1-6-2021: Αποτελέσματα 22ης κλήρωσης

Στην 22η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 1 Ιουνίου 2021 ο αριθμός 43334, της 6ης σειράς, στοιχείο Β κερδίζει το ποσό των 347.500 ευρώ (το καθαρό κέρδος μετά από φόρους είναι 295.390 ευρώ). Κέρδη τρίδυμου λαχνού 498.300 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός στις υπόλοιπες σειρές κερδίζει από 25.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι στην κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 1-6-2021 όλοι οι λήγοντες αριθμοί κερδίζουν από 5 ευρώ η πεντάδα. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 1-6-2021, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 1-6-2021.

Επίσης ο τυχερός αριθμός 76606 της 7ης σειράς, κερδίζει 100.00,00 ευρώ (85.075 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους). Να σημειωθεί ότι στις υπόλοιπες εννέα (9) σειρές ο ίδιος αριθμός κερδίζει από 500 ευρώ.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαικο λαχειο κληρωση 22

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος    Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 6,  43334,   Β   347.500,00  52.110,00  295.390,00
 6,  43334,  Α+Γ+Δ+Ε  86.800,00  12.960,00   73.840,00
 7,  43334,   Α-Ε ,  32.000,00  4.725,00   27.275,00 
 5,  43334,   Α-Ε ,  32.000,00  4.725,00   27.275,00
Σε όλες τις άλλες σειρές 25.000,00  3.675,00   21.325,00
Λαχνός Εγγυημένου Επάθλου
 7  76606       100.000,00  14.925,00   85.075,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
3231	5.000,00	450,00	4.550,00
19147	5.000,00	450,00	4.550,00
1638	1.000,00	50,00	950,00
4690	1.000,00	50,00	950,00
6132	1.000,00	50,00	950,00
8936	1.000,00	50,00	950,00
10378	1.000,00	50,00	950,00
13252	1.000,00	50,00	950,00
15140	1.000,00	50,00	950,00
21381	1.000,00	50,00	950,00
25892	1.000,00	50,00	950,00
28005	1.000,00	50,00	950,00
31231	1.000,00	50,00	950,00
35274	1.000,00	50,00	950,00
38058	1.000,00	50,00	950,00
39791	1.000,00	50,00	950,00
41110	1.000,00	50,00	950,00
45586	1.000,00	50,00	950,00
47929	1.000,00	50,00	950,00
49341	1.000,00	50,00	950,00
52307	1.000,00	50,00	950,00
54026	1.000,00	50,00	950,00
55298	1.000,00	50,00	950,00
57311	1.000,00	50,00	950,00
59204	1.000,00	50,00	950,00
63039	1.000,00	50,00	950,00
66091	1.000,00	50,00	950,00
68525	1.000,00	50,00	950,00
70308	1.000,00	50,00	950,00
73457	1.000,00	50,00	950,00
75720	1.000,00	50,00	950,00
78764	1.000,00	50,00	950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
226		200,00 €
957		200,00 €
1638		*
1689		200,00 €
3200		200,00 €
3231		*
3378		200,00 €
4119		200,00 €
4690		*
5301		200,00 €
6132		*
6673		200,00 €
7404		200,00 €
8185		200,00 €
8936		*
9687		200,00 €
10378		*
11129		200,00 €
12010		200,00 €
12641		200,00 €
13252		*
14329		200,00 €
15140		*
16001		200,00 €
16332		200,00 €
17153		200,00 €
17964		200,00 €
18715		200,00 €
19147		*
19276		200,00 €
19528		200,00 €
19999		200,00 €
20720		200,00 €
21381		*
22132		200,00 €
23013		200,00 €
23560		200,00 €
25321		200,00 €
25892		*
26473		200,00 €
27224		200,00 €
28005		*
28526		200,00 €
28607		200,00 €
28888		200,00 €
29459		200,00 €
30290		200,00 €
31231		*
31682		200,00 €
32433		200,00 €
33164		200,00 €
33341		200,00 €
34102		200,00 €
34813		200,00 €
35274		*
35995		200,00 €
36476		200,00 €
37147		200,00 €
38058		*
38709		200,00 €
39180		200,00 €
39791		*
40342		200,00 €
41110		*
41973		200,00 €
43324		200,00 €
43334		*
44084		200,00 €
44835		200,00 €
45586		*
46337		200,00 €
47108		200,00 €
47929		*
48720		200,00 €
49341		*
50292		200,00 €
51013		200,00 €
51685		200,00 €
52307		*
52729		200,00 €
53321		200,00 €
53345		200,00 €
54026		*
54817		200,00 €
55298		*
55909		200,00 €
56600		200,00 €
57311		*
57992		200,00 €
58523		200,00 €
59204		*
59975		200,00 €
60786		200,00 €
61367		200,00 €
62258		200,00 €
63039		*
63826		200,00 €
64257		200,00 €
64968		200,00 €
65179		200,00 €
65850		200,00 €
66091		*
67012		200,00 €
67563		200,00 €
68114		200,00 €
68525		*
69016		200,00 €
69687		200,00 €
70308		*
71229		200,00 €
72470		200,00 €
73457		*
74228		200,00 €
75009		200,00 €
75720		*
76381		200,00 €
76606		*
77212		200,00 €
78013		200,00 €
78764		*
79475		200,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 1 6 2021

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021, το ποσό των 1.500.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του εγγυημένου επάθλου των 100.000 ευρώ.

α) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 4.Πηγή:www.thereport.gr
β) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 5.
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 43000 έως 43999.
δ) Από 5,00 ευρώ όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8 και 9
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021.

λαικο λαχειο 1 Ιουνίου 2021

Laiko laxeio 1-6-2021
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: