ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 10-1-20232: Αποτελέσματα 2ης κλήρωσης

Στην 2η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 10 Ιανουαρίου 2023 είχαμε μεγάλο νικητή μετά από 5 συνεχόμενα ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ειδικότερα, κληρώθηκε ο αριθμός 27283, της 10ης σειράς, στοιχείο Γ, ο οποίος κερδίζει το ποσό των 657.300 ευρώ (στις σειρές 10η, 1η και 9η). Ο αριθμός 27283 σε όλες τις σειρές κερδίζει 15.000 ευρώ. Επίσης ο αριθμός 67180 κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ και 100 αριθμοί από 200 ευρώ ο καθένα. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 10-1-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 10-1-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 2ης κλήρωσης 10-1-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
10,  27283,   Γ   438.700,00  65.790,00  372.910,00
10,  27283,  A+Β+Δ+Ε  109.600,00  16.380,00   93.220,00
 1,  27283,   Α-Ε ,  54.500,00   8.100,00   46.400,00
 9,  27283,   Α-Ε ,  54.500,00   8.100,00   46.400,00
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
67180	5.000,00    450,00	4.550,00
3096	1.000,00	50,00	 950,00
19223	1.000,00	50,00	 950,00
22007	1.000,00	50,00	 950,00
37975	1.000,00	50,00	 950,00
43153	1.000,00	50,00	 950,00
50040	1.000,00	50,00	 950,00
54257	1.000,00	50,00	 950,00
57406	1.000,00	50,00	 950,00
74327	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
281		100,00 €
1102		100,00 €
1913		100,00 €
2664		100,00 €
3050		50,00 €
3096		*
3225		100,00 €
3477		100,00 €
3948		100,00 €
4669		100,00 €
5330		200,00 €
6081		100,00 €
6885		50,00 €
6962		100,00 €
7509		100,00 €
9270		100,00 €
9841		200,00 €
9937		50,00 €
10422		100,00 €
11173		100,00 €
11954		100,00 €
12475		100,00 €
12556		100,00 €
12837		100,00 €
13408		100,00 €
14154		50,00 €
14239		100,00 €
15180		200,00 €
15631		100,00 €
16382		100,00 €
17113		100,00 €
17290		100,00 €
17303		50,00 €
18051		100,00 €
18762		100,00 €
19223		*
19944		100,00 €
20425		100,00 €
21096		100,00 €
22007		*
22610		50,00 €
22658		100,00 €
23129		100,00 €
23740		100,00 €
24291		100,00 €
25059		200,00 €
25922		100,00 €
27077		50,00 €
27273		100,00 €
27283		*
28033		100,00 €
28784		100,00 €
29535		100,00 €
29978		50,00 €
30286		100,00 €
31057		100,00 €
31878		200,00 €
32669		100,00 €
33290		100,00 €
34224		50,00 €
34241		100,00 €
34962		100,00 €
35634		100,00 €
36256		200,00 €
36678		100,00 €
37270		100,00 €
37294		100,00 €
37975		*
38766		100,00 €
38986		50,00 €
39247		100,00 €
39858		100,00 €
40549		100,00 €
41260		100,00 €
41941		100,00 €
42472		100,00 €
42993		50,00 €
43153		*
43924		100,00 €
44735		100,00 €
45227		50,00 €
45316		100,00 €
46207		100,00 €
46988		200,00 €
47775		100,00 €
48206		100,00 €
48917		100,00 €
49128		100,00 €
49738		50,00 €
49799		100,00 €
50040		*
50961		100,00 €
51512		100,00 €
52063		100,00 €
52474		100,00 €
52965		100,00 €
53636		100,00 €
54257		*
55077		50,00 €
55178		100,00 €
56419		100,00 €
57406		*
58177		100,00 €
58958		100,00 €
59120		50,00 €
59669		100,00 €
60330		100,00 €
61161		100,00 €
61904		50,00 €
61962		100,00 €
62713		200,00 €
63424		100,00 €
64175		100,00 €
64906		100,00 €
64956		50,00 €
65587		100,00 €
65638		100,00 €
67149		100,00 €
67180		*
67327		100,00 €
68068		100,00 €
68639		100,00 €
69250		100,00 €
70081		200,00 €
70622		100,00 €
71353		100,00 €
71775		50,00 €
72134		100,00 €
72885		100,00 €
73636		100,00 €
74327		*
75078		100,00 €
75959		100,00 €
76153		50,00 €
76590		100,00 €
77201		100,00 €
77872		50,00 €
78278		100,00 €
79089		200,00 €
79950		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 10 1 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023, το ποσό των 2.600.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε μονό αριθμό (1, 3, 5, 7, 9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023.

λαικο λαχειο 10 Ιανουαρίου 2023

Laiko laxeio klirosi 10-1-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: