ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 10-10-2023: Αποτελέσματα 41ης κλήρωσης

Στην 41η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 10 Οκτωβρίου 2023, κληρώθηκε ο αριθμός 68054, της 5ης σειράς, στοιχείο Α. Έγινε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 95.623 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (42ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.100.000 ευρώ. Ο αριθμός 27951 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 10-10-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 10-10-2023

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 41ης κλήρωσης 10-10-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 5,  68054,   Α    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 5,  68054,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 6,  68054,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 4,  68054,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
27951	5.000,00    450,00	4.550,00
3924	1.000,00	50,00	 950,00
10811	1.000,00	50,00	 950,00
15028	1.000,00	50,00	 950,00
18177	1.000,00	50,00	 950,00
35098	1.000,00	50,00	 950,00
43867	1.000,00	50,00	 950,00
59994	1.000,00	50,00	 950,00
62778	1.000,00	50,00	 950,00
78746	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
18		100,00 €
629		100,00 €
1320		100,00 €
2031		100,00 €
2712		100,00 €
3243		100,00 €
3764		50,00 €
3924		*
4695		100,00 €
5506		100,00 €
5998		50,00 €
6087		100,00 €
6978		100,00 €
7759		200,00 €
8546		100,00 €
8977		100,00 €
9688		100,00 €
9899		100,00 €
10509		50,00 €
10570		100,00 €
10811		*
11732		100,00 €
12283		100,00 €
12834		100,00 €
13245		100,00 €
13736		100,00 €
14407		100,00 €
15028		*
15848		50,00 €
15949		100,00 €
17190		100,00 €
18177		*
18948		100,00 €
19729		100,00 €
19891		50,00 €
20440		100,00 €
21101		100,00 €
21932		100,00 €
22675		50,00 €
22733		100,00 €
23484		200,00 €
24195		100,00 €
24946		100,00 €
25677		100,00 €
25727		50,00 €
26358		100,00 €
26409		100,00 €
27920		100,00 €
27951		*
28098		100,00 €
28839		100,00 €
29410		100,00 €
30021		100,00 €
30852		200,00 €
31393		100,00 €
32124		100,00 €
32546		50,00 €
32905		100,00 €
33656		100,00 €
34407		100,00 €
35098		*
35849		100,00 €
36730		100,00 €
36924		50,00 €
37361		100,00 €
37972		100,00 €
38643		50,00 €
39049		100,00 €
39860		200,00 €
40721		100,00 €
41052		100,00 €
41873		100,00 €
42684		100,00 €
43435		100,00 €
43821		50,00 €
43867		*
43996		100,00 €
44248		100,00 €
44719		100,00 €
45440		100,00 €
46101		200,00 €
46852		100,00 €
47656		50,00 €
47733		100,00 €
48280		100,00 €
50041		100,00 €
50612		200,00 €
50708		50,00 €
51193		100,00 €
51944		100,00 €
52725		100,00 €
53246		100,00 €
53327		100,00 €
53608		100,00 €
54179		100,00 €
54925		50,00 €
55010		100,00 €
55951		200,00 €
56402		100,00 €
57153		100,00 €
57884		100,00 €
58061		100,00 €
58074		50,00 €
58822		100,00 €
59533		100,00 €
59994		*
60715		100,00 €
61196		100,00 €
61867		100,00 €
62778		*
63381		50,00 €
63429		100,00 €
63900		100,00 €
64511		100,00 €
65062		100,00 €
65830		200,00 €
66693		100,00 €
67848		50,00 €
68044		100,00 €
68054		*
68804		100,00 €
69555		100,00 €
70306		100,00 €
70749		50,00 €
71057		100,00 €
71828		100,00 €
72649		200,00 €
73440		100,00 €
74061		100,00 €
74995		50,00 €
75012		100,00 €
75733		100,00 €
76405		100,00 €
77027		200,00 €
77449		100,00 €
78041		100,00 €
78065		100,00 €
78746		*
79537		100,00 €
79757		50,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 10 10 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023, το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023.

λαικο λαχειο 10 Οκτωβρίου 2023

Laiko laxeio klirosi 10-10-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: