ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 12-12-2023: Αποτελέσματα 50ης κλήρωσης

Ένα ακόμη τζακ-ποτ, το 5ο συνεχόμενο, σημειώθηκε στην κλήρωση του λαϊκού λαχείου της Τρίτης 12/12/2023. Ειδικότερα, στην Στην 50η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου 2023, κληρώθηκε ο αριθμός 6891, της 6ης σειράς, στοιχείο Ε. Έγινε νέο (ΠΕΝΤΑΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 421.200 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (51ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.300.000 ευρώ. Ο αριθμός 46788 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 12-12-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 12-12-2023

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 50ης κλήρωσης 12-12-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 6,  6891,   Ε    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 6,  6891,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  6891,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 5,  6891,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
46788	5.000,00    450,00	4.550,00
1615	1.000,00	50,00	 950,00
17583	1.000,00	50,00	 950,00
22761	1.000,00	50,00	 950,00
29648	1.000,00	50,00	 950,00
33865	1.000,00	50,00	 950,00
37014	1.000,00	50,00	 950,00
53935	1.000,00	50,00	 950,00
62704	1.000,00	50,00	 950,00
78831	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
33		100,00 €
704		100,00 €
1615		*
2218		50,00 €
2266		100,00 €
2737		100,00 €
3348		100,00 €
3899		100,00 €
4667		200,00 €
5530		100,00 €
6685		50,00 €
6881		100,00 €
6891		*
7641		100,00 €
8392		100,00 €
9143		100,00 €
9586		50,00 €
9894		100,00 €
10665		100,00 €
11486		200,00 €
12277		100,00 €
12898		100,00 €
13832		50,00 €
13849		100,00 €
14570		100,00 €
15242		100,00 €
15864		200,00 €
16286		100,00 €
16878		100,00 €
16902		100,00 €
17583		*
18374		100,00 €
18594		50,00 €
18855		100,00 €
19466		100,00 €
20157		100,00 €
20868		100,00 €
21549		100,00 €
22080		100,00 €
22601		50,00 €
22761		*
23532		100,00 €
24343		100,00 €
24835		50,00 €
24924		100,00 €
25815		100,00 €
26596		200,00 €
27383		100,00 €
27814		100,00 €
28525		100,00 €
28736		100,00 €
29346		50,00 €
29407		100,00 €
29648		*
30569		100,00 €
31120		100,00 €
31671		100,00 €
32082		100,00 €
32573		100,00 €
33244		100,00 €
33865		*
34685		50,00 €
34786		100,00 €
36027		100,00 €
37014		*
37785		100,00 €
38566		100,00 €
38728		50,00 €
39277		100,00 €
39938		100,00 €
40769		100,00 €
41512		50,00 €
41570		100,00 €
42321		200,00 €
43032		100,00 €
43783		100,00 €
44514		100,00 €
44564		50,00 €
45195		100,00 €
45246		100,00 €
46757		100,00 €
46788		*
46935		100,00 €
47676		100,00 €
48247		100,00 €
48858		100,00 €
49689		200,00 €
50230		100,00 €
50961		100,00 €
51383		50,00 €
51742		100,00 €
52493		100,00 €
53244		100,00 €
53935		*
54686		100,00 €
55567		100,00 €
55761		50,00 €
56198		100,00 €
56809		100,00 €
57480		50,00 €
57886		100,00 €
58697		200,00 €
59558		100,00 €
59889		100,00 €
60710		100,00 €
61521		100,00 €
62272		100,00 €
62658		50,00 €
62704		*
62833		100,00 €
63085		100,00 €
63556		100,00 €
64277		100,00 €
64938		200,00 €
65689		100,00 €
66493		50,00 €
66570		100,00 €
67117		100,00 €
68878		100,00 €
69449		200,00 €
69545		50,00 €
70030		100,00 €
70781		100,00 €
71562		100,00 €
72083		100,00 €
72164		100,00 €
72445		100,00 €
73016		100,00 €
73762		50,00 €
73847		100,00 €
74788		200,00 €
75239		100,00 €
75990		100,00 €
76721		100,00 €
76898		100,00 €
76911		50,00 €
77659		100,00 €
78370		100,00 €
78831		*
79552		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 12 12 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023, το ποσό των 2.250.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023.

λαικο λαχειο 12 Δεκεμβρίου 2023

Laiko laxeio klirosi 12-12-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: