ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 12-7-2022: Αποτελέσματα 28ης κλήρωσης

Στην 28η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2022 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 12 Ιουλίου 2022, κληρώθηκε ο αριθμός 1433, της 6ης σειράς, στοιχείο Δ. Έγινε νέο (ΤΡΙΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 241.518 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (29ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.210.000 ευρώ. Ο αριθμός 41330 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 9 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 12-7-2022, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 12-7-2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 28ης κλήρωσης 12-7-2022

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 6,  1433,   Δ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 6,  1433,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  1433,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 5,  1433,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
41330	5.000,00    450,00	4.550,00
12125	1.000,00	50,00	 950,00
17303	1.000,00	50,00	 950,00
24190	1.000,00	50,00	 950,00
28407	1.000,00	50,00	 950,00
31556	1.000,00	50,00	 950,00
48477	1.000,00	50,00	 950,00
57246	1.000,00	50,00	 950,00
73373	1.000,00	50,00	 950,00
76157	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
72		100,00 €
1227		50,00 €
1423		100,00 €
1433		*
2183		100,00 €
2934		100,00 €
3685		100,00 €
4128		50,00 €
4436		100,00 €
5207		100,00 €
6028		200,00 €
6819		100,00 €
7440		100,00 €
8374		50,00 €
8391		100,00 €
9112		100,00 €
9784		100,00 €
10406		200,00 €
10828		100,00 €
11420		100,00 €
11444		100,00 €
12125		*
12916		100,00 €
13136		50,00 €
13397		100,00 €
14008		100,00 €
14699		100,00 €
15410		100,00 €
16091		100,00 €
16622		100,00 €
17143		50,00 €
17303		*
18074		100,00 €
18885		100,00 €
19377		50,00 €
19466		100,00 €
20357		100,00 €
21138		200,00 €
21925		100,00 €
22356		100,00 €
23067		100,00 €
23278		100,00 €
23888		50,00 €
23949		100,00 €
24190		*
25111		100,00 €
25662		100,00 €
26213		100,00 €
26624		100,00 €
27115		100,00 €
27786		100,00 €
28407		*
29227		50,00 €
29328		100,00 €
30569		100,00 €
31556		*
32327		100,00 €
33108		100,00 €
33270		50,00 €
33819		100,00 €
34480		100,00 €
35311		100,00 €
36054		50,00 €
36112		100,00 €
36863		200,00 €
37574		100,00 €
38325		100,00 €
39056		100,00 €
39106		50,00 €
39737		100,00 €
39788		100,00 €
41299		100,00 €
41330		*
41477		100,00 €
42218		100,00 €
42789		100,00 €
43400		100,00 €
44231		200,00 €
44772		100,00 €
45503		100,00 €
45925		50,00 €
46284		100,00 €
47035		100,00 €
47786		100,00 €
48477		*
49228		100,00 €
50109		100,00 €
50303		50,00 €
50740		100,00 €
51351		100,00 €
52022		50,00 €
52428		100,00 €
53239		200,00 €
54100		100,00 €
54431		100,00 €
55252		100,00 €
56063		100,00 €
56814		100,00 €
57200		50,00 €
57246		*
57375		100,00 €
57627		100,00 €
58098		100,00 €
58819		100,00 €
59480		200,00 €
60231		100,00 €
61035		50,00 €
61112		100,00 €
61659		100,00 €
63420		100,00 €
63991		200,00 €
64087		50,00 €
64572		100,00 €
65323		100,00 €
66104		100,00 €
66625		100,00 €
66706		100,00 €
66987		100,00 €
67558		100,00 €
68304		50,00 €
68389		100,00 €
69330		200,00 €
69781		100,00 €
70532		100,00 €
71263		100,00 €
71440		100,00 €
71453		50,00 €
72201		100,00 €
72912		100,00 €
73373		*
74094		100,00 €
74575		100,00 €
75246		100,00 €
76157		*
76760		50,00 €
76808		100,00 €
77279		100,00 €
77890		100,00 €
78441		100,00 €
79209		200,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 12 7 2022

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022, το ποσό των 2.200.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022.

λαικο λαχειο 12 Ιουλίου 2022

Laiko laxeio klirosi 12-7-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: