ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 12-9-2023: Αποτελέσματα 37ης κλήρωσης

Και νέο τζακ-ποτ, το ενδέκατο συνεχόμενο, σημειώθηκε στην κλήρωση του λαϊκού λαχείου της Τρίτης 12/9/2023. Ειδικότερα, στην 37η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 12 Σεπτεμβρίου 2023, κληρώθηκε ο αριθμός 64960, της 3ης σειράς, στοιχείο Δ. Έγινε νέο (ΕΝΔΕΚΑΤΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 847.800 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (38ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.800.000 ευρώ. Ο αριθμός 24857 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 12-9-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 12-9-2023

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 37ης κλήρωσης 12-9-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 3,  64960,   Δ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 3,  64960,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 4,  64960,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 2,  64960,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
24857	5.000,00    450,00	4.550,00
830	1.000,00	50,00	 950,00
7717	1.000,00	50,00	 950,00
11934	1.000,00	50,00	 950,00
15083	1.000,00	50,00	 950,00
32004	1.000,00	50,00	 950,00
40773	1.000,00	50,00	 950,00
56900	1.000,00	50,00	 950,00
59684	1.000,00	50,00	 950,00
75652	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
149		100,00 €
670		50,00 €
830		*
1601		100,00 €
2412		100,00 €
2904		50,00 €
2993		100,00 €
3884		100,00 €
4665		200,00 €
5452		100,00 €
5883		100,00 €
6594		100,00 €
6805		100,00 €
7415		50,00 €
7476		100,00 €
7717		*
8638		100,00 €
9189		100,00 €
9740		100,00 €
10151		100,00 €
10642		100,00 €
11313		100,00 €
11934		*
12754		50,00 €
12855		100,00 €
14096		100,00 €
15083		*
15854		100,00 €
16635		100,00 €
16797		50,00 €
17346		100,00 €
18007		100,00 €
18838		100,00 €
19581		50,00 €
19639		100,00 €
20390		200,00 €
21101		100,00 €
21852		100,00 €
22583		100,00 €
22633		50,00 €
23264		100,00 €
23315		100,00 €
24826		100,00 €
24857		*
25004		100,00 €
25745		100,00 €
26316		100,00 €
26927		100,00 €
27758		200,00 €
28299		100,00 €
29030		100,00 €
29452		50,00 €
29811		100,00 €
30562		100,00 €
31313		100,00 €
32004		*
32755		100,00 €
33636		100,00 €
33830		50,00 €
34267		100,00 €
34878		100,00 €
35549		50,00 €
35955		100,00 €
36766		200,00 €
37627		100,00 €
37958		100,00 €
38779		100,00 €
39590		100,00 €
40341		100,00 €
40727		50,00 €
40773		*
40902		100,00 €
41154		100,00 €
41625		100,00 €
42346		100,00 €
43007		200,00 €
43758		100,00 €
44562		50,00 €
44639		100,00 €
45186		100,00 €
46947		100,00 €
47518		200,00 €
47614		50,00 €
48099		100,00 €
48850		100,00 €
49631		100,00 €
50152		100,00 €
50233		100,00 €
50514		100,00 €
51085		100,00 €
51831		50,00 €
51916		100,00 €
52857		200,00 €
53308		100,00 €
54059		100,00 €
54790		100,00 €
54967		100,00 €
54980		50,00 €
55728		100,00 €
56439		100,00 €
56900		*
57621		100,00 €
58102		100,00 €
58773		100,00 €
59684		*
60287		50,00 €
60335		100,00 €
60806		100,00 €
61417		100,00 €
61968		100,00 €
62736		200,00 €
63599		100,00 €
64754		50,00 €
64950		100,00 €
64960		*
65710		100,00 €
66461		100,00 €
67212		100,00 €
67655		50,00 €
67963		100,00 €
68734		100,00 €
69555		200,00 €
70346		100,00 €
70967		100,00 €
71901		50,00 €
71918		100,00 €
72639		100,00 €
73311		100,00 €
73933		200,00 €
74355		100,00 €
74947		100,00 €
74971		100,00 €
75652		*
76443		100,00 €
76663		50,00 €
76924		100,00 €
77535		100,00 €
78226		100,00 €
78937		100,00 €
79618		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 12 9 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023, το ποσό των 2.700.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023.

λαικο λαχειο 12 Σεπτεμβρίου 2023

Laiko laxeio klirosi 12-9-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: