ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 13-2-2024: Αποτελέσματα 7ης κλήρωσης

Στην 7η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2024 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 13 Φεβρουαρίου 2024, κληρώθηκε ο αριθμός 66178, της 7ης σειράς, στοιχείο Δ. Έγινε νέο (ΕΞΑΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 536.300 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (8ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.500.000 ευρώ. Ο αριθμός 26075 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 13-2-2024, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 13-2-2024

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 7ης κλήρωσης 13-2-2024

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 7,  66178,   Δ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  66178,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 8,  66178,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 6,  66178,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
26075	5.000,00    450,00	4.550,00
2048	1.000,00	50,00	 950,00
8935	1.000,00	50,00	 950,00
13152	1.000,00	50,00	 950,00
16301	1.000,00	50,00	 950,00
33222	1.000,00	50,00	 950,00
41991	1.000,00	50,00	 950,00
58118	1.000,00	50,00	 950,00
60902	1.000,00	50,00	 950,00
76870	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
155		100,00 €
836		100,00 €
1367		100,00 €
1888		50,00 €
2048		*
2819		100,00 €
3630		100,00 €
4122		50,00 €
4211		100,00 €
5102		100,00 €
5883		200,00 €
6670		100,00 €
7101		100,00 €
7812		100,00 €
8023		100,00 €
8633		50,00 €
8694		100,00 €
8935		*
9856		100,00 €
10407		100,00 €
10958		100,00 €
11369		100,00 €
11860		100,00 €
12531		100,00 €
13152		*
13972		50,00 €
14073		100,00 €
15314		100,00 €
16301		*
17072		100,00 €
17853		100,00 €
18015		50,00 €
18564		100,00 €
19225		100,00 €
20056		100,00 €
20799		50,00 €
20857		100,00 €
21608		200,00 €
22319		100,00 €
23070		100,00 €
23801		100,00 €
23851		50,00 €
24482		100,00 €
24533		100,00 €
26044		100,00 €
26075		*
26222		100,00 €
26963		100,00 €
27534		100,00 €
28145		100,00 €
28976		200,00 €
29517		100,00 €
30248		100,00 €
30670		50,00 €
31029		100,00 €
31780		100,00 €
32531		100,00 €
33222		*
33973		100,00 €
34854		100,00 €
35048		50,00 €
35485		100,00 €
36096		100,00 €
36767		50,00 €
37173		100,00 €
37984		200,00 €
38845		100,00 €
39176		100,00 €
39997		100,00 €
40808		100,00 €
41559		100,00 €
41945		50,00 €
41991		*
42120		100,00 €
42372		100,00 €
42843		100,00 €
43564		100,00 €
44225		200,00 €
44976		100,00 €
45780		50,00 €
45857		100,00 €
46404		100,00 €
48165		100,00 €
48736		200,00 €
48832		50,00 €
49317		100,00 €
50068		100,00 €
50849		100,00 €
51370		100,00 €
51451		100,00 €
51732		100,00 €
52303		100,00 €
53049		50,00 €
53134		100,00 €
54075		200,00 €
54526		100,00 €
55277		100,00 €
56008		100,00 €
56185		100,00 €
56198		50,00 €
56946		100,00 €
57657		100,00 €
58118		*
58839		100,00 €
59320		100,00 €
59991		100,00 €
60902		*
61505		50,00 €
61553		100,00 €
62024		100,00 €
62635		100,00 €
63186		100,00 €
63954		200,00 €
64817		100,00 €
65972		50,00 €
66168		100,00 €
66178		*
66928		100,00 €
67679		100,00 €
68430		100,00 €
68873		50,00 €
69181		100,00 €
69952		100,00 €
70773		200,00 €
71564		100,00 €
72185		100,00 €
73119		50,00 €
73136		100,00 €
73857		100,00 €
74529		100,00 €
75151		200,00 €
75573		100,00 €
76165		100,00 €
76189		100,00 €
76870		*
77661		100,00 €
77881		50,00 €
78142		100,00 €
78753		100,00 €
79444		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 13 2 2024

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024, το ποσό των 2.400.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024.

λαικο λαχειο 13 Φεβρουαρίου 2024

Laiko laxeio klirosi 13-2-2024
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: