ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 13-6-2023: Αποτελέσματα 24ης κλήρωσης

Ακόμη ένα νέο τζακ-ποτ, το 18ο συνεχόμενο, είχαμε στην κλήρωση του λαϊκού λαχείου της Τρίτης 13/6/2023. Ειδικότερα, στην 24η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 13 Ιουνίου 2023, κληρώθηκε ο αριθμός 64979, της 9ης σειράς, στοιχείο Δ. Έγινε και νέο, (Δέκατο όγδοο) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 1.751.500 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (25ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 4.000.000 ευρώ. Ο αριθμός 24876 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 13-6-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 13-6-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 24ης κλήρωσης 13-6-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 9,  64979,   Δ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 9,  64979,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
10,  64979,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 8,  64979,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
24876	5.000,00    450,00	4.550,00
849	1.000,00	50,00	 950,00
7736	1.000,00	50,00	 950,00
11953	1.000,00	50,00	 950,00
15102	1.000,00	50,00	 950,00
32023	1.000,00	50,00	 950,00
40792	1.000,00	50,00	 950,00
56919	1.000,00	50,00	 950,00
59703	1.000,00	50,00	 950,00
75671	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
168		100,00 €
689		50,00 €
849		*
1620		100,00 €
2431		100,00 €
2923		50,00 €
3012		100,00 €
3903		100,00 €
4684		200,00 €
5471		100,00 €
5902		100,00 €
6613		100,00 €
6824		100,00 €
7434		50,00 €
7495		100,00 €
7736		*
8657		100,00 €
9208		100,00 €
9759		100,00 €
10170		100,00 €
10661		100,00 €
11332		100,00 €
11953		*
12773		50,00 €
12874		100,00 €
14115		100,00 €
15102		*
15873		100,00 €
16654		100,00 €
16816		50,00 €
17365		100,00 €
18026		100,00 €
18857		100,00 €
19600		50,00 €
19658		100,00 €
20409		200,00 €
21120		100,00 €
21871		100,00 €
22602		100,00 €
22652		50,00 €
23283		100,00 €
23334		100,00 €
24845		100,00 €
24876		*
25023		100,00 €
25764		100,00 €
26335		100,00 €
26946		100,00 €
27777		200,00 €
28318		100,00 €
29049		100,00 €
29471		50,00 €
29830		100,00 €
30581		100,00 €
31332		100,00 €
32023		*
32774		100,00 €
33655		100,00 €
33849		50,00 €
34286		100,00 €
34897		100,00 €
35568		50,00 €
35974		100,00 €
36785		200,00 €
37646		100,00 €
37977		100,00 €
38798		100,00 €
39609		100,00 €
40360		100,00 €
40746		50,00 €
40792		*
40921		100,00 €
41173		100,00 €
41644		100,00 €
42365		100,00 €
43026		200,00 €
43777		100,00 €
44581		50,00 €
44658		100,00 €
45205		100,00 €
46966		100,00 €
47537		200,00 €
47633		50,00 €
48118		100,00 €
48869		100,00 €
49650		100,00 €
50171		100,00 €
50252		100,00 €
50533		100,00 €
51104		100,00 €
51850		50,00 €
51935		100,00 €
52876		200,00 €
53327		100,00 €
54078		100,00 €
54809		100,00 €
54986		100,00 €
54999		50,00 €
55747		100,00 €
56458		100,00 €
56919		*
57640		100,00 €
58121		100,00 €
58792		100,00 €
59703		*
60306		50,00 €
60354		100,00 €
60825		100,00 €
61436		100,00 €
61987		100,00 €
62755		200,00 €
63618		100,00 €
64773		50,00 €
64969		100,00 €
64979		*
65729		100,00 €
66480		100,00 €
67231		100,00 €
67674		50,00 €
67982		100,00 €
68753		100,00 €
69574		200,00 €
70365		100,00 €
70986		100,00 €
71920		50,00 €
71937		100,00 €
72658		100,00 €
73330		100,00 €
73952		200,00 €
74374		100,00 €
74966		100,00 €
74990		100,00 €
75671		*
76462		100,00 €
76682		50,00 €
76943		100,00 €
77554		100,00 €
78245		100,00 €
78956		100,00 €
79637		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 13 6 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023, το ποσό των 3.800.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει τη Τρίτη 20 Ιουνίου 2023.

λαικο λαχειο 13 Ιουνίου 2023

Laiko laxeio klirosi 13-6-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: