ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 14-11-2023: Αποτελέσματα 46ης κλήρωσης

Στην 46η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 14 Νοεμβρίου 2023, κληρώθηκε ο αριθμός 75555, της 2ης σειράς, στοιχείο Δ. Έγινε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 85.223 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (47ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.100.000 ευρώ. Ο αριθμός 35452 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 14-11-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 14-11-2023

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 46ης κλήρωσης 14-11-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 2,  75555,   Δ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 2,  75555,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 3,  75555,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 1,  75555,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
35452	5.000,00    450,00	4.550,00
6247	1.000,00	50,00	 950,00
11425	1.000,00	50,00	 950,00
18312	1.000,00	50,00	 950,00
22529	1.000,00	50,00	 950,00
25678	1.000,00	50,00	 950,00
42599	1.000,00	50,00	 950,00
51368	1.000,00	50,00	 950,00
67495	1.000,00	50,00	 950,00
70279	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
150		200,00 €
941		100,00 €
1562		100,00 €
2496		50,00 €
2513		100,00 €
3234		100,00 €
3906		100,00 €
4528		200,00 €
4950		100,00 €
5542		100,00 €
5566		100,00 €
6247		*
7038		100,00 €
7258		50,00 €
7519		100,00 €
8130		100,00 €
8821		100,00 €
9532		100,00 €
10213		100,00 €
10744		100,00 €
11265		50,00 €
11425		*
12196		100,00 €
13007		100,00 €
13499		50,00 €
13588		100,00 €
14479		100,00 €
15260		200,00 €
16047		100,00 €
16478		100,00 €
17189		100,00 €
17400		100,00 €
18010		50,00 €
18071		100,00 €
18312		*
19233		100,00 €
19784		100,00 €
20335		100,00 €
20746		100,00 €
21237		100,00 €
21908		100,00 €
22529		*
23349		50,00 €
23450		100,00 €
24691		100,00 €
25678		*
26449		100,00 €
27230		100,00 €
27392		50,00 €
27941		100,00 €
28602		100,00 €
29433		100,00 €
30176		50,00 €
30234		100,00 €
30985		200,00 €
31696		100,00 €
32447		100,00 €
33178		100,00 €
33228		50,00 €
33859		100,00 €
33910		100,00 €
35421		100,00 €
35452		*
35599		100,00 €
36340		100,00 €
36911		100,00 €
37522		100,00 €
38353		200,00 €
38894		100,00 €
39625		100,00 €
40047		50,00 €
40406		100,00 €
41157		100,00 €
41908		100,00 €
42599		*
43350		100,00 €
44231		100,00 €
44425		50,00 €
44862		100,00 €
45473		100,00 €
46144		50,00 €
46550		100,00 €
47361		200,00 €
48222		100,00 €
48553		100,00 €
49374		100,00 €
50185		100,00 €
50936		100,00 €
51322		50,00 €
51368		*
51497		100,00 €
51749		100,00 €
52220		100,00 €
52941		100,00 €
53602		200,00 €
54353		100,00 €
55157		50,00 €
55234		100,00 €
55781		100,00 €
57542		100,00 €
58113		200,00 €
58209		50,00 €
58694		100,00 €
59445		100,00 €
60226		100,00 €
60747		100,00 €
60828		100,00 €
61109		100,00 €
61680		100,00 €
62426		50,00 €
62511		100,00 €
63452		200,00 €
63903		100,00 €
64654		100,00 €
65385		100,00 €
65562		100,00 €
65575		50,00 €
66323		100,00 €
67034		100,00 €
67495		*
68216		100,00 €
68697		100,00 €
69368		100,00 €
70279		*
70882		50,00 €
70930		100,00 €
71401		100,00 €
72012		100,00 €
72563		100,00 €
73331		200,00 €
74194		100,00 €
75349		50,00 €
75545		100,00 €
75555		*
76305		100,00 €
77056		100,00 €
77807		100,00 €
78250		50,00 €
78558		100,00 €
79329		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 14 11 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023, το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023.

λαικο λαχειο 14 Νοεμβρίου 2023

Laiko laxeio klirosi 14-11-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: