ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 14-2-2023: Αποτελέσματα 7ης κλήρωσης

Στην 7η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 14 Φεβρουαρίου 2023, κληρώθηκε ο αριθμός 76347, της 9ης σειράς, στοιχείο Ε. Έγινε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 113.527 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (8ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.100.000 ευρώ. Ο αριθμός 36244 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 14-2-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 14-2-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 7ης κλήρωσης 14-2-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 9,  76347,   Ε    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 9,  76347,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
10,  76347,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 8,  76347,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
36244	5.000,00    450,00	4.550,00
7039	1.000,00	50,00	 950,00
12217	1.000,00	50,00	 950,00
19104	1.000,00	50,00	 950,00
23321	1.000,00	50,00	 950,00
26470	1.000,00	50,00	 950,00
43391	1.000,00	50,00	 950,00
52160	1.000,00	50,00	 950,00
68287	1.000,00	50,00	 950,00
71071	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
121		100,00 €
942		200,00 €
1733		100,00 €
2354		100,00 €
3288		50,00 €
3305		100,00 €
4026		100,00 €
4698		100,00 €
5320		200,00 €
5742		100,00 €
6334		100,00 €
6358		100,00 €
7039		*
7830		100,00 €
8050		50,00 €
8311		100,00 €
8922		100,00 €
9613		100,00 €
10324		100,00 €
11005		100,00 €
11536		100,00 €
12057		50,00 €
12217		*
12988		100,00 €
13799		100,00 €
14291		50,00 €
14380		100,00 €
15271		100,00 €
16052		200,00 €
16839		100,00 €
17270		100,00 €
17981		100,00 €
18192		100,00 €
18802		50,00 €
18863		100,00 €
19104		*
20025		100,00 €
20576		100,00 €
21127		100,00 €
21538		100,00 €
22029		100,00 €
22700		100,00 €
23321		*
24141		50,00 €
24242		100,00 €
25483		100,00 €
26470		*
27241		100,00 €
28022		100,00 €
28184		50,00 €
28733		100,00 €
29394		100,00 €
30225		100,00 €
30968		50,00 €
31026		100,00 €
31777		200,00 €
32488		100,00 €
33239		100,00 €
33970		100,00 €
34020		50,00 €
34651		100,00 €
34702		100,00 €
36213		100,00 €
36244		*
36391		100,00 €
37132		100,00 €
37703		100,00 €
38314		100,00 €
39145		200,00 €
39686		100,00 €
40417		100,00 €
40839		50,00 €
41198		100,00 €
41949		100,00 €
42700		100,00 €
43391		*
44142		100,00 €
45023		100,00 €
45217		50,00 €
45654		100,00 €
46265		100,00 €
46936		50,00 €
47342		100,00 €
48153		200,00 €
49014		100,00 €
49345		100,00 €
50166		100,00 €
50977		100,00 €
51728		100,00 €
52114		50,00 €
52160		*
52289		100,00 €
52541		100,00 €
53012		100,00 €
53733		100,00 €
54394		200,00 €
55145		100,00 €
55949		50,00 €
56026		100,00 €
56573		100,00 €
58334		100,00 €
58905		200,00 €
59001		50,00 €
59486		100,00 €
60237		100,00 €
61018		100,00 €
61539		100,00 €
61620		100,00 €
61901		100,00 €
62472		100,00 €
63218		50,00 €
63303		100,00 €
64244		200,00 €
64695		100,00 €
65446		100,00 €
66177		100,00 €
66354		100,00 €
66367		50,00 €
67115		100,00 €
67826		100,00 €
68287		*
69008		100,00 €
69489		100,00 €
70160		100,00 €
71071		*
71674		50,00 €
71722		100,00 €
72193		100,00 €
72804		100,00 €
73355		100,00 €
74123		200,00 €
74986		100,00 €
76141		50,00 €
76337		100,00 €
76347		*
77097		100,00 €
77848		100,00 €
78599		100,00 €
79042		50,00 €
79350		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 14 2 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023, το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023.

λαικο λαχειο 14 Φεβρουαρίου 2023

Laiko laxeio klirosi 14-2-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: