ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 14-3-2023: Αποτελέσματα 11ης κλήρωσης

Στην 11η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 14 Μαρτίου 2023, κληρώθηκε ο αριθμός 44848, της 6ης σειράς, στοιχείο A. Έγινε νέο (ΠΕΝΤΑΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 400.300 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (12ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.350.000 ευρώ. Ο αριθμός 4745 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 14-3-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 14-3-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 11ης κλήρωσης 14-3-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 6,  44848,   Α    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 6,  44848,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  44848,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 5,  44848,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
4745	5.000,00    450,00	4.550,00
11892	1.000,00	50,00	 950,00
20661	1.000,00	50,00	 950,00
36788	1.000,00	50,00	 950,00
39572	1.000,00	50,00	 950,00
55540	1.000,00	50,00	 950,00
60718	1.000,00	50,00	 950,00
67605	1.000,00	50,00	 950,00
71822	1.000,00	50,00	 950,00
74971	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
278		200,00 €
989		100,00 €
1740		100,00 €
2471		100,00 €
2521		50,00 €
3152		100,00 €
3203		100,00 €
4714		100,00 €
4745		*
4892		100,00 €
5633		100,00 €
6204		100,00 €
6815		100,00 €
7646		200,00 €
8187		100,00 €
8918		100,00 €
9340		50,00 €
9699		100,00 €
10450		100,00 €
11201		100,00 €
11892		*
12643		100,00 €
13524		100,00 €
13718		50,00 €
14155		100,00 €
14766		100,00 €
15437		50,00 €
15843		100,00 €
16654		200,00 €
17515		100,00 €
17846		100,00 €
18667		100,00 €
19478		100,00 €
20229		100,00 €
20615		50,00 €
20661		*
20790		100,00 €
21042		100,00 €
21513		100,00 €
22234		100,00 €
22895		200,00 €
23646		100,00 €
24450		50,00 €
24527		100,00 €
25074		100,00 €
26835		100,00 €
27406		200,00 €
27502		50,00 €
27987		100,00 €
28738		100,00 €
29519		100,00 €
30040		100,00 €
30121		100,00 €
30402		100,00 €
30973		100,00 €
31719		50,00 €
31804		100,00 €
32745		200,00 €
33196		100,00 €
33947		100,00 €
34678		100,00 €
34855		100,00 €
34868		50,00 €
35616		100,00 €
36327		100,00 €
36788		*
37509		100,00 €
37990		100,00 €
38661		100,00 €
39572		*
40175		50,00 €
40223		100,00 €
40694		100,00 €
41305		100,00 €
41856		100,00 €
42624		200,00 €
43487		100,00 €
44642		50,00 €
44838		100,00 €
44848		*
45598		100,00 €
46349		100,00 €
47100		100,00 €
47543		50,00 €
47851		100,00 €
48622		100,00 €
49443		200,00 €
50234		100,00 €
50855		100,00 €
51789		50,00 €
51806		100,00 €
52527		100,00 €
53199		100,00 €
53821		200,00 €
54243		100,00 €
54835		100,00 €
54859		100,00 €
55540		*
56331		100,00 €
56551		50,00 €
56812		100,00 €
57423		100,00 €
58114		100,00 €
58825		100,00 €
59506		100,00 €
60037		100,00 €
60558		50,00 €
60718		*
61489		100,00 €
62300		100,00 €
62792		50,00 €
62881		100,00 €
63772		100,00 €
64553		200,00 €
65340		100,00 €
65771		100,00 €
66482		100,00 €
66693		100,00 €
67303		50,00 €
67364		100,00 €
67605		*
68526		100,00 €
69077		100,00 €
69628		100,00 €
70039		100,00 €
70530		100,00 €
71201		100,00 €
71822		*
72642		50,00 €
72743		100,00 €
73984		100,00 €
74971		*
75742		100,00 €
76523		100,00 €
76685		50,00 €
77234		100,00 €
77895		100,00 €
78726		100,00 €
79469		50,00 €
79527		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 14 3 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023, το ποσό των 2.300.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023.

λαικο λαχειο 14 Μαρτίου 2023

Laiko laxeio klirosi 14-3-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: