ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 14-5-2024: Αποτελέσματα 20ς κλήρωσης

Στην 20η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2024 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 14 Μαΐου 2024, κληρώθηκε ο αριθμός 43220, της 4ης σειράς, στοιχείο Γ. Έγινε νέο (ΔΙΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 198.313,00 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (21ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.100.000 ευρώ. Ο αριθμός 3117 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 14-5-2024, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 14-5-2024

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 20ης κλήρωσης 14-5-2024

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 4,  43220,   Γ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 4,  43220,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 5,  43220,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 3,  43220,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
3117	5.000,00    450,00	4.550,00
10264	1.000,00	50,00	 950,00
19033	1.000,00	50,00	 950,00
35160	1.000,00	50,00	 950,00
37944	1.000,00	50,00	 950,00
53912	1.000,00	50,00	 950,00
59090	1.000,00	50,00	 950,00
65977	1.000,00	50,00	 950,00
70194	1.000,00	50,00	 950,00
73343	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
112		100,00 €
843		100,00 €
893		50,00 €
1524		100,00 €
1575		100,00 €
3086		100,00 €
3117		*
3264		100,00 €
4005		100,00 €
4576		100,00 €
5187		100,00 €
6018		200,00 €
6559		100,00 €
7290		100,00 €
7712		50,00 €
8071		100,00 €
8822		100,00 €
9573		100,00 €
10264		*
11015		100,00 €
11896		100,00 €
12090		50,00 €
12527		100,00 €
13138		100,00 €
13809		50,00 €
14215		100,00 €
15026		200,00 €
15887		100,00 €
16218		100,00 €
17039		100,00 €
17850		100,00 €
18601		100,00 €
18987		50,00 €
19033		*
19162		100,00 €
19414		100,00 €
19885		100,00 €
20606		100,00 €
21267		200,00 €
22018		100,00 €
22822		50,00 €
22899		100,00 €
23446		100,00 €
25207		100,00 €
25778		200,00 €
25874		50,00 €
26359		100,00 €
27110		100,00 €
27891		100,00 €
28412		100,00 €
28493		100,00 €
28774		100,00 €
29345		100,00 €
30091		50,00 €
30176		100,00 €
31117		200,00 €
31568		100,00 €
32319		100,00 €
33050		100,00 €
33227		100,00 €
33240		50,00 €
33988		100,00 €
34699		100,00 €
35160		*
35881		100,00 €
36362		100,00 €
37033		100,00 €
37944		*
38547		50,00 €
38595		100,00 €
39066		100,00 €
39677		100,00 €
40228		100,00 €
40996		200,00 €
41859		100,00 €
43014		50,00 €
43210		100,00 €
43220		*
43970		100,00 €
44721		100,00 €
45472		100,00 €
45915		50,00 €
46223		100,00 €
46994		100,00 €
47815		200,00 €
48606		100,00 €
49227		100,00 €
50161		50,00 €
50178		100,00 €
50899		100,00 €
51571		100,00 €
52193		200,00 €
52615		100,00 €
53207		100,00 €
53231		100,00 €
53912		*
54703		100,00 €
54923		50,00 €
55184		100,00 €
55795		100,00 €
56486		100,00 €
57197		100,00 €
57878		100,00 €
58409		100,00 €
58930		50,00 €
59090		*
59861		100,00 €
60672		100,00 €
61164		50,00 €
61253		100,00 €
62144		100,00 €
62925		200,00 €
63712		100,00 €
64143		100,00 €
64854		100,00 €
65065		100,00 €
65675		50,00 €
65736		100,00 €
65977		*
66898		100,00 €
67449		100,00 €
68000		100,00 €
68411		100,00 €
68902		100,00 €
69573		100,00 €
70194		*
71014		50,00 €
71115		100,00 €
72356		100,00 €
73343		*
74114		100,00 €
74895		100,00 €
75057		50,00 €
75606		100,00 €
76267		100,00 €
77098		100,00 €
77841		50,00 €
77899		100,00 €
78650		200,00 €
79361		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 14 5 2024

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 14 Μαΐου 2024, το ποσό των 2.050.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 21 Μαΐου 2024.

λαικο λαχειο 14 Μαΐου 2024

Laiko laxeio klirosi 14-5-2024
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: