ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 15-2-2022: Αποτελέσματα 7ης κλήρωσης

Στην 7η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2022 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 15 Φεβρουαρίου 2022, κληρώθηκε ο αριθμός 53359, της 4ης σειράς, στοιχείο Γ. Έγινε νέο (ΕΞΑΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 980.200 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (8ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.870.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 15-2-2022, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 15-2-2022.

Επίσης ο τυχερός αριθμός 70312 της 2ης σειράς, κερδίζει 100.00,00 ευρώ (85.075 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους). Να σημειωθεί ότι στις υπόλοιπες εννέα (9) σειρές ο ίδιος αριθμός κερδίζει από 500 ευρώ.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 7ης κλήρωσης 15-2-2022

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 4,  53359,   Γ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 4,  53359,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 5,  53359,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 3,  53359,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 25.000,00   3.675,00   21.325,00
Λαχνός Εγγυημένου Επάθλου
 2  70312       100.000,00  14.925,00   85.075,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
13256	5.000,00    450,00	4.550,00
29172	5.000,00    450,00	4.550,00
333	1.000,00	50,00	 950,00
3482	1.000,00	50,00	 950,00
5745	1.000,00	50,00	 950,00
8789	1.000,00	50,00	 950,00
11663	1.000,00	50,00	 950,00
14715	1.000,00	50,00	 950,00
16157	1.000,00	50,00	 950,00
18961	1.000,00	50,00	 950,00
20403	1.000,00	50,00	 950,00
23277	1.000,00	50,00	 950,00
25165	1.000,00	50,00	 950,00
31406	1.000,00	50,00	 950,00
35917	1.000,00	50,00	 950,00
38030	1.000,00	50,00	 950,00
41256	1.000,00	50,00	 950,00
45299	1.000,00	50,00	 950,00
48083	1.000,00	50,00	 950,00
49816	1.000,00	50,00	 950,00
51135	1.000,00	50,00	 950,00
55611	1.000,00	50,00	 950,00
57954	1.000,00	50,00	 950,00
59366	1.000,00	50,00	 950,00
62332	1.000,00	50,00	 950,00
64051	1.000,00	50,00	 950,00
65323	1.000,00	50,00	 950,00
67336	1.000,00	50,00	 950,00
69229	1.000,00	50,00	 950,00
73064	1.000,00	50,00	 950,00
76116	1.000,00	50,00	 950,00
78550	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
333		*
1254		200,00 €
2495		200,00 €
3482		*
4253		200,00 €
5034		200,00 €
5745		*
6406		200,00 €
7237		200,00 €
8038		200,00 €
8789		*
9500		200,00 €
10251		200,00 €
10982		200,00 €
11663		*
11714		200,00 €
13225		200,00 €
13256		*
13403		200,00 €
14144		200,00 €
14715		*
15326		200,00 €
16157		*
16698		200,00 €
17429		200,00 €
18210		200,00 €
18961		*
19712		200,00 €
20403		*
21154		200,00 €
22035		200,00 €
22666		200,00 €
23277		*
24354		200,00 €
25165		*
26026		200,00 €
26357		200,00 €
27178		200,00 €
27989		200,00 €
28740		200,00 €
29172		*
29301		200,00 €
29553		200,00 €
30024		200,00 €
30745		200,00 €
31406		*
32157		200,00 €
33038		200,00 €
33585		200,00 €
35346		200,00 €
35917		*
36498		200,00 €
37249		200,00 €
38030		*
38551		200,00 €
38632		200,00 €
38913		200,00 €
39484		200,00 €
40315		200,00 €
41256		*
41707		200,00 €
42458		200,00 €
43189		200,00 €
43366		200,00 €
44127		200,00 €
44838		200,00 €
45299		*
46020		200,00 €
46501		200,00 €
47172		200,00 €
48083		*
48734		200,00 €
49205		200,00 €
49816		*
50367		200,00 €
51135		*
51998		200,00 €
53349		200,00 €
53359		*
54109		200,00 €
54860		200,00 €
55611		*
56362		200,00 €
57133		200,00 €
57954		*
58745		200,00 €
59366		*
60317		200,00 €
61038		200,00 €
61710		200,00 €
62332		*
62754		200,00 €
63346		200,00 €
63370		200,00 €
64051		*
64842		200,00 €
65323		*
65934		200,00 €
66625		200,00 €
67336		*
68017		200,00 €
68548		200,00 €
69229		*
70000		200,00 €
70312		*
70811		200,00 €
71392		200,00 €
72283		200,00 €
73064		*
73851		200,00 €
74282		200,00 €
74993		200,00 €
75204		200,00 €
75875		200,00 €
76116		*
77037		200,00 €
77588		200,00 €
78139		200,00 €
78550		*
79041		200,00 €
79712		200,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 15 2 2022

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022, το ποσό των 2.650.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του εγγυημένου επάθλου των 100.000 ευρώ.

α) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 9.Πηγή:www.thereport.gr
β) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 0.
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 53000 έως 53999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022.

λαικο λαχειο 15 Φεβρουαρίου 2022

Laiko laxeio klirosi 15-2-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: