ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 15-3-2022: Αποτελέσματα 11ης κλήρωσης

Στην 11η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2022 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 15 Μαρτίου 2022, κληρώθηκε ο αριθμός 34155, της 2ης σειράς, στοιχείο Β. Έγινε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 350.000 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (12ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.100.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 15-3-2022, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 15-3-2022.

Επίσης ο τυχερός αριθμός 75040 της 7ης σειράς, κερδίζει 100.00,00 ευρώ (85.075 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους). Να σημειωθεί ότι στις υπόλοιπες εννέα (9) σειρές ο ίδιος αριθμός κερδίζει από 500 ευρώ.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 11ης κλήρωσης 15-3-2022

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 2,  34155,   Β    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 2,  34155,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 3,  34155,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 1,  34155,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 25.000,00   3.675,00   21.325,00
Λαχνός Εγγυημένου Επάθλου
 7  75040       100.000,00  14.925,00   85.075,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
9968	5.000,00    450,00	4.550,00
74052	5.000,00    450,00	4.550,00
1199	1.000,00	50,00	 950,00
4073	1.000,00	50,00	 950,00
5961	1.000,00	50,00	 950,00
12202	1.000,00	50,00	 950,00
16713	1.000,00	50,00	 950,00
18826	1.000,00	50,00	 950,00
22052	1.000,00	50,00	 950,00
26095	1.000,00	50,00	 950,00
28879	1.000,00	50,00	 950,00
30612	1.000,00	50,00	 950,00
31931	1.000,00	50,00	 950,00
36407	1.000,00	50,00	 950,00
38750	1.000,00	50,00	 950,00
40162	1.000,00	50,00	 950,00
43128	1.000,00	50,00	 950,00
44847	1.000,00	50,00	 950,00
46119	1.000,00	50,00	 950,00
48132	1.000,00	50,00	 950,00
50025	1.000,00	50,00	 950,00
53860	1.000,00	50,00	 950,00
56912	1.000,00	50,00	 950,00
59346	1.000,00	50,00	 950,00
61129	1.000,00	50,00	 950,00
64278	1.000,00	50,00	 950,00
66541	1.000,00	50,00	 950,00
69585	1.000,00	50,00	 950,00
72459	1.000,00	50,00	 950,00
75511	1.000,00	50,00	 950,00
76953	1.000,00	50,00	 950,00
79757	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
508		200,00 €
1199		*
1950		200,00 €
2831		200,00 €
3462		200,00 €
4073		*
5150		200,00 €
5961		*
6822		200,00 €
7153		200,00 €
7974		200,00 €
8785		200,00 €
9536		200,00 €
9968		*
10097		200,00 €
10349		200,00 €
10820		200,00 €
11541		200,00 €
12202		*
12953		200,00 €
13834		200,00 €
14381		200,00 €
16142		200,00 €
16713		*
17294		200,00 €
18045		200,00 €
18826		*
19347		200,00 €
19428		200,00 €
19709		200,00 €
20280		200,00 €
21111		200,00 €
22052		*
22503		200,00 €
23254		200,00 €
23985		200,00 €
24162		200,00 €
24923		200,00 €
25634		200,00 €
26095		*
26816		200,00 €
27297		200,00 €
27968		200,00 €
28879		*
29530		200,00 €
30001		200,00 €
30612		*
31163		200,00 €
31931		*
32794		200,00 €
34145		200,00 €
34155		*
34905		200,00 €
35656		200,00 €
36407		*
37158		200,00 €
37929		200,00 €
38750		*
39541		200,00 €
40162		*
41113		200,00 €
41834		200,00 €
42506		200,00 €
43128		*
43550		200,00 €
44142		200,00 €
44166		200,00 €
44847		*
45638		200,00 €
46119		*
46730		200,00 €
47421		200,00 €
48132		*
48813		200,00 €
49344		200,00 €
50025		*
50796		200,00 €
51607		200,00 €
52188		200,00 €
53079		200,00 €
53860		*
54647		200,00 €
55078		200,00 €
55789		200,00 €
56000		200,00 €
56671		200,00 €
56912		*
57833		200,00 €
58384		200,00 €
58935		200,00 €
59346		*
59837		200,00 €
60508		200,00 €
61129		*
62050		200,00 €
63291		200,00 €
64278		*
65049		200,00 €
65830		200,00 €
66541		*
67202		200,00 €
68033		200,00 €
68834		200,00 €
69585		*
70296		200,00 €
71047		200,00 €
71778		200,00 €
72459		*
72510		200,00 €
74021		200,00 €
74052		*
74199		200,00 €
74940		200,00 €
75040		*
75511		*
76122		200,00 €
76953		*
77494		200,00 €
78225		200,00 €
79006		200,00 €
79757		*
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 15 3 2022

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, το ποσό των 2.000.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του εγγυημένου επάθλου των 100.000 ευρώ.

α) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 5.Πηγή:www.thereport.gr
β) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 6.
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 34000 έως 34999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022.

λαικο λαχειο 15 Μαρτίου 2022

Laiko laxeio klirosi 15-3-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: