Αποκριάτικο Λαϊκό Λαχείο 15-3-2024 : Αποτελέσματα 1ης Ειδικής Κλήρωσης

Στην Αποκριάτικη Ειδική Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, που έγινε σήμερα Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024, ο αριθμός 53503 της 6ης σειράς κέρδισε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ο καθένας ενώ οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον πρώτο τυχερό λαχνό της κάθε κλήρωσης σε όλες τις άλλες σειρές κερδίζουν από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Από 10 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 3. Η 1η ειδική κλήρωση του Αποκριάτικου Λαϊκού Λαχείου, έγινε στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 15-3-2024. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα της 1ης ειδικής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου – Καλές Αποκριές της Παρασκευής 15-3-2024, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου. Λαϊκό Λαχείο 15 3 2024.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Σειρά     Αριθμός  Στχ.   Κέρδος    Φόρος    Καθαρό
--------------------------------------------------------------------
6,       53503, Α-Ε    100.000   14.925    85.075 
Σε όλες τις 
άλλες σειρές  53503, Α-Ε     5.000    450    4.550
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
477		200,00 €
1398		200,00 €
2639		200,00 €
3626		200,00 €
4397		200,00 €
5178		200,00 €
5889		200,00 €
6550		200,00 €
7381		200,00 €
8182		200,00 €
8933		200,00 €
9644		200,00 €
10395		200,00 €
11126		200,00 €
11807		200,00 €
11858		200,00 €
13369		200,00 €
13400		200,00 €
13547		200,00 €
14288		200,00 €
14859		200,00 €
15470		200,00 €
16301		200,00 €
16842		200,00 €
17573		200,00 €
18354		200,00 €
19105		200,00 €
19856		200,00 €
20547		200,00 €
21298		200,00 €
22179		200,00 €
22810		200,00 €
23421		200,00 €
24498		200,00 €
25309		200,00 €
26170		200,00 €
26501		200,00 €
27322		200,00 €
28133		200,00 €
28884		200,00 €
29316		200,00 €
29445		200,00 €
29697		200,00 €
30168		200,00 €
30889		200,00 €
31550		200,00 €
32301		200,00 €
33182		200,00 €
33729		200,00 €
35490		200,00 €
36061		200,00 €
36642		200,00 €
37393		200,00 €
38174		200,00 €
38695		200,00 €
38776		200,00 €
39057		200,00 €
39628		200,00 €
40459		200,00 €
41400		200,00 €
41851		200,00 €
42602		200,00 €
43333		200,00 €
43510		200,00 €
44271		200,00 €
44982		200,00 €
45443		200,00 €
46164		200,00 €
46645		200,00 €
47316		200,00 €
48227		200,00 €
48878		200,00 €
49349		200,00 €
49960		200,00 €
50511		200,00 €
51279		200,00 €
52142		200,00 €
53493		200,00 €
53503		*
54253		200,00 €
55004		200,00 €
55755		200,00 €
56506		200,00 €
57277		200,00 €
58098		200,00 €
58889		200,00 €
59510		200,00 €
60461		200,00 €
61182		200,00 €
61854		200,00 €
62476		200,00 €
62898		200,00 €
63490		200,00 €
63514		200,00 €
64195		200,00 €
64986		200,00 €
65467		200,00 €
66078		200,00 €
66769		200,00 €
67480		200,00 €
68161		200,00 €
68692		200,00 €
69373		200,00 €
70144		200,00 €
70955		200,00 €
71536		200,00 €
72427		200,00 €
73208		200,00 €
73995		200,00 €
74426		200,00 €
75137		200,00 €
75348		200,00 €
76019		200,00 €
76260		200,00 €
77181		200,00 €
77732		200,00 €
78283		200,00 €
78694		200,00 €
79185		200,00 €
79856		200,00 €

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 3.Πηγή:www.thereport.gr
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 5,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά από ΕΞΑΜΗΝΟ

Λαϊκό Λαχείο Πληροφορίες 1ης Ειδικής Κλήρωσης

Χαρακτηριστικά της 1ης Ειδικής Κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου 15-4-2024:

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ – 100.000€ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 1H ΕΙΔΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ

Φέτος, το ΛΑΪΚΟ ΛΑΧΕΙΟ συμμετέχει στην αποκριά με τη 1η Ειδική Κλήρωση και το βρίσκεις στη μισή τιμή με 5 ευρώ την πεντάδα, μεγάλο εγγυημένο έπαθλο 100.000€ στην τυχερή πεντάδα, καθώς και πολλά άλλα μικρά και μεσαία κέρδη.

Ο λαχνός της 1ης Ειδικής Κλήρωσης διατίθεται στη μισή τιμή από έναν λαχνό Λαϊκού Λαχείου τακτικής κλήρωσης, δηλαδή 5€ η πεντάδα/ 1€ το τεμάχιο!

Επιπλέον του μεγάλου εγγυημένου επάθλου των 100.000€, το παιχνίδι θα προσφέρει:

 • 5.000€ στους λαχνούς που διαθέτουν τον ίδιο αριθμό με τον τυχερό λαχνό σε όλες τις άλλες σειρές
 • 200€ στους 119 λαχνούς σε κάθε σειρά που προκύπτουν αυτόματα από τον τυχερό λαχνό της κλήρωσης
 • 10€ σε όλους τους αριθμούς που έχουν όμοιο το τελευταίο ψηφίο με το τελευταίο ψηφίο του κληρωθέντα τυχερού λαχνού

Επιπλέον θα είναι διαθέσιμη και η νέα εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας.

Η 1η Ειδική Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου μεταδόθηκε ζωντανά την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 στις 19:00 από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Φορολογία Κερδών

Τα κέρδη φορολογούνται ως εξής:

– Κέρδος έως 100 €: αφορολόγητο

– Κέρδος από 100,01 € έως 1.000 €: φόρος κερδών 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

– Κέρδος από 1.000,01 € και άνω: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100 €)

Οι ανωτέρω φόροι παρακρατούνται άμεσα, κατά την καταβολή των κερδών στον κάτοχο του Λαχνού.

Παραγραφή Κερδών

Το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους παραγράφεται μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.

Καταβολή Κερδών – Βεβαίωση Κερδών

Τα χρηματικά Έπαθλα (κέρδη) καταβάλλονται στον κάτοχο Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού με την επίδειξη του σώματος του Λαχνού και επαλήθευση του κέρδους του.

Τα κέρδη καταβάλλονται στους νικητές, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.

Η πληρωμή των κερδών διενεργείται ως ακολούθως:

 • Μικτά κέρδη προ φόρων έως 100€ ανά Λαχνό δύνανται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των πλανόδιων πωλητών, χωρίς την επίδειξη κάποιου επίσημου εγγράφου .
 • Μικτά κέρδη προ φόρων από 100,01€ έως και 800€ ανά Λαχνό, δύναται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείοπώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
 • Για ποσά από 200€ έως και 800€ ανά Λαχνό, σε περίπτωση που επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης κέρδους για φορολογική χρήση, θα πρέπει να εισπράξετε το κέρδος σας απόσυμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
 • Μικτά κέρδη από 800,01€ έως και 10.000€ ανά Λαχνό, καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής απόοποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
 • Μικτά κέρδη προ φόρων από 10.000,01€ και άνω ανά Λαχνό καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
 • Μικτά κέρδη προ φόρων από 50.000,00€ και άνω ανά τεμάχιο καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στην Αθήνα.

1η Ειδική Κλήρωση Αποκριάτικου Λαϊκού Λαχείου 15-3-2024

Laiko laxeio 15-3-2024
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: