ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 16-1-2024: Αποτελέσματα 3ης κλήρωσης

Στην 3η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2024 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 16 Ιανουαρίου 2024, κληρώθηκε ο αριθμός 11191, της 10ης σειράς, στοιχείο Α. Έγινε νέο (ΔΙΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 182.786 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (4ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.100.000 ευρώ. Ο αριθμός 51088 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 16-1-2024, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 16-1-2024

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 3ης κλήρωσης 16-1-2024

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
10,  11191,   Α    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
10,  11191,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 1,  11191,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 9,  11191,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
51088	5.000,00    450,00	4.550,00
3131	1.000,00	50,00	 950,00
5915	1.000,00	50,00	 950,00
21883	1.000,00	50,00	 950,00
27061	1.000,00	50,00	 950,00
33948	1.000,00	50,00	 950,00
38165	1.000,00	50,00	 950,00
41314	1.000,00	50,00	 950,00
58235	1.000,00	50,00	 950,00
67004	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
290		100,00 €
1021		100,00 €
1198		100,00 €
1211		50,00 €
1959		100,00 €
2670		100,00 €
3131		*
3852		100,00 €
4333		100,00 €
5004		100,00 €
5915		*
6518		50,00 €
6566		100,00 €
7037		100,00 €
7648		100,00 €
8199		100,00 €
8967		200,00 €
9830		100,00 €
10985		50,00 €
11181		100,00 €
11191		*
11941		100,00 €
12692		100,00 €
13443		100,00 €
13886		50,00 €
14194		100,00 €
14965		100,00 €
15786		200,00 €
16577		100,00 €
17198		100,00 €
18132		50,00 €
18149		100,00 €
18870		100,00 €
19542		100,00 €
20164		200,00 €
20586		100,00 €
21178		100,00 €
21202		100,00 €
21883		*
22674		100,00 €
22894		50,00 €
23155		100,00 €
23766		100,00 €
24457		100,00 €
25168		100,00 €
25849		100,00 €
26380		100,00 €
26901		50,00 €
27061		*
27832		100,00 €
28643		100,00 €
29135		50,00 €
29224		100,00 €
30115		100,00 €
30896		200,00 €
31683		100,00 €
32114		100,00 €
32825		100,00 €
33036		100,00 €
33646		50,00 €
33707		100,00 €
33948		*
34869		100,00 €
35420		100,00 €
35971		100,00 €
36382		100,00 €
36873		100,00 €
37544		100,00 €
38165		*
38985		50,00 €
39086		100,00 €
40327		100,00 €
41314		*
42085		100,00 €
42866		100,00 €
43028		50,00 €
43577		100,00 €
44238		100,00 €
45069		100,00 €
45812		50,00 €
45870		100,00 €
46621		200,00 €
47332		100,00 €
48083		100,00 €
48814		100,00 €
48864		50,00 €
49495		100,00 €
49546		100,00 €
51057		100,00 €
51088		*
51235		100,00 €
51976		100,00 €
52547		100,00 €
53158		100,00 €
53989		200,00 €
54530		100,00 €
55261		100,00 €
55683		50,00 €
56042		100,00 €
56793		100,00 €
57544		100,00 €
58235		*
58986		100,00 €
59867		100,00 €
60061		50,00 €
60498		100,00 €
61109		100,00 €
61780		50,00 €
62186		100,00 €
62997		200,00 €
63858		100,00 €
64189		100,00 €
65010		100,00 €
65821		100,00 €
66572		100,00 €
66958		50,00 €
67004		*
67133		100,00 €
67385		100,00 €
67856		100,00 €
68577		100,00 €
69238		200,00 €
69989		100,00 €
70793		50,00 €
70870		100,00 €
71417		100,00 €
73178		100,00 €
73749		200,00 €
73845		50,00 €
74330		100,00 €
75081		100,00 €
75862		100,00 €
76383		100,00 €
76464		100,00 €
76745		100,00 €
77316		100,00 €
78062		50,00 €
78147		100,00 €
79088		200,00 €
79539		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 16 1 2024

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024, το ποσό των 2.100.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024.

λαικο λαχειο 16 Ιανουαρίου 2024

Laiko laxeio klirosi 16-1-2024
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: