ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 16-4-2024: Αποτελέσματα 16ς κλήρωσης

Στην 16η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2024 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 16 Απριλίου 2024, κληρώθηκε ο αριθμός 65439, της 6ης σειράς, στοιχείο Α. Έγινε νέο, (ΠΕΝΤΑΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 412.800 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (17ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.300.000 ευρώ. Ο αριθμός 25336 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 16-4-2024, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 16-4-2024

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 16ης κλήρωσης 16-4-2024

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 6,  65439,   Α    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 6,  65439,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  65439,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 5,  65439,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
25336	5.000,00    450,00	4.550,00
1309	1.000,00	50,00	 950,00
8196	1.000,00	50,00	 950,00
12413	1.000,00	50,00	 950,00
15562	1.000,00	50,00	 950,00
32483	1.000,00	50,00	 950,00
41252	1.000,00	50,00	 950,00
57379	1.000,00	50,00	 950,00
60163	1.000,00	50,00	 950,00
76131	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
97		100,00 €
628		100,00 €
1149		50,00 €
1309		*
2080		100,00 €
2891		100,00 €
3383		50,00 €
3472		100,00 €
4363		100,00 €
5144		200,00 €
5931		100,00 €
6362		100,00 €
7073		100,00 €
7284		100,00 €
7894		50,00 €
7955		100,00 €
8196		*
9117		100,00 €
9668		100,00 €
10219		100,00 €
10630		100,00 €
11121		100,00 €
11792		100,00 €
12413		*
13233		50,00 €
13334		100,00 €
14575		100,00 €
15562		*
16333		100,00 €
17114		100,00 €
17276		50,00 €
17825		100,00 €
18486		100,00 €
19317		100,00 €
20060		50,00 €
20118		100,00 €
20869		200,00 €
21580		100,00 €
22331		100,00 €
23062		100,00 €
23112		50,00 €
23743		100,00 €
23794		100,00 €
25305		100,00 €
25336		*
25483		100,00 €
26224		100,00 €
26795		100,00 €
27406		100,00 €
28237		200,00 €
28778		100,00 €
29509		100,00 €
29931		50,00 €
30290		100,00 €
31041		100,00 €
31792		100,00 €
32483		*
33234		100,00 €
34115		100,00 €
34309		50,00 €
34746		100,00 €
35357		100,00 €
36028		50,00 €
36434		100,00 €
37245		200,00 €
38106		100,00 €
38437		100,00 €
39258		100,00 €
40069		100,00 €
40820		100,00 €
41206		50,00 €
41252		*
41381		100,00 €
41633		100,00 €
42104		100,00 €
42825		100,00 €
43486		200,00 €
44237		100,00 €
45041		50,00 €
45118		100,00 €
45665		100,00 €
47426		100,00 €
47997		200,00 €
48093		50,00 €
48578		100,00 €
49329		100,00 €
50110		100,00 €
50631		100,00 €
50712		100,00 €
50993		100,00 €
51564		100,00 €
52310		50,00 €
52395		100,00 €
53336		200,00 €
53787		100,00 €
54538		100,00 €
55269		100,00 €
55446		100,00 €
55459		50,00 €
56207		100,00 €
56918		100,00 €
57379		*
58100		100,00 €
58581		100,00 €
59252		100,00 €
60163		*
60766		50,00 €
60814		100,00 €
61285		100,00 €
61896		100,00 €
62447		100,00 €
63215		200,00 €
64078		100,00 €
65233		50,00 €
65429		100,00 €
65439		*
66189		100,00 €
66940		100,00 €
67691		100,00 €
68134		50,00 €
68442		100,00 €
69213		100,00 €
70034		200,00 €
70825		100,00 €
71446		100,00 €
72380		50,00 €
72397		100,00 €
73118		100,00 €
73790		100,00 €
74412		200,00 €
74834		100,00 €
75426		100,00 €
75450		100,00 €
76131		*
76922		100,00 €
77142		50,00 €
77403		100,00 €
78014		100,00 €
78705		100,00 €
79416		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 16 4 2024

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 16 Απριλίου 2024, το ποσό των 2.250.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 23 Απριλίου 2024.

λαικο λαχειο 16 Απριλίου 2024

Laiko laxeio klirosi 16-4-2024
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: