ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 16-5-2023: Αποτελέσματα 20ης κλήρωσης

Ακόμη ένα νέο τζακ-ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση του λαϊκού λαχείου. Ειδικότερα, στην 20η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 16 Μαΐου 2023, κληρώθηκε ο αριθμός 19007, της 5ης σειράς, στοιχείο Γ. Έγινε και νέο, (ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 1.290.500 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (21ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 3.500.000 ευρώ. Ο αριθμός 58904 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 16-5-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 16-5-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 20ης κλήρωσης 16-5-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 5,  19007,   Γ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 5,  19007,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 6,  19007,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 4,  19007,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
58904	5.000,00    450,00	4.550,00
10947	1.000,00	50,00	 950,00
13731	1.000,00	50,00	 950,00
29699	1.000,00	50,00	 950,00
34877	1.000,00	50,00	 950,00
41764	1.000,00	50,00	 950,00
45981	1.000,00	50,00	 950,00
49130	1.000,00	50,00	 950,00
66051	1.000,00	50,00	 950,00
74820	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
994		100,00 €
1565		200,00 €
1661		50,00 €
2146		100,00 €
2897		100,00 €
3678		100,00 €
4199		100,00 €
4280		100,00 €
4561		100,00 €
5132		100,00 €
5878		50,00 €
5963		100,00 €
6904		200,00 €
7355		100,00 €
8106		100,00 €
8837		100,00 €
9014		100,00 €
9027		50,00 €
9775		100,00 €
10486		100,00 €
10947		*
11668		100,00 €
12149		100,00 €
12820		100,00 €
13731		*
14334		50,00 €
14382		100,00 €
14853		100,00 €
15464		100,00 €
16015		100,00 €
16783		200,00 €
17646		100,00 €
18801		50,00 €
18997		100,00 €
19007		*
19757		100,00 €
20508		100,00 €
21259		100,00 €
21702		50,00 €
22010		100,00 €
22781		100,00 €
23602		200,00 €
24393		100,00 €
25014		100,00 €
25948		50,00 €
25965		100,00 €
26686		100,00 €
27358		100,00 €
27980		200,00 €
28402		100,00 €
28994		100,00 €
29018		100,00 €
29699		*
30490		100,00 €
30710		50,00 €
30971		100,00 €
31582		100,00 €
32273		100,00 €
32984		100,00 €
33665		100,00 €
34196		100,00 €
34717		50,00 €
34877		*
35648		100,00 €
36459		100,00 €
36951		50,00 €
37040		100,00 €
37931		100,00 €
38712		200,00 €
39499		100,00 €
39930		100,00 €
40641		100,00 €
40852		100,00 €
41462		50,00 €
41523		100,00 €
41764		*
42685		100,00 €
43236		100,00 €
43787		100,00 €
44198		100,00 €
44689		100,00 €
45360		100,00 €
45981		*
46801		50,00 €
46902		100,00 €
48143		100,00 €
49130		*
49901		100,00 €
50682		100,00 €
50844		50,00 €
51393		100,00 €
52054		100,00 €
52885		100,00 €
53628		50,00 €
53686		100,00 €
54437		200,00 €
55148		100,00 €
55899		100,00 €
56630		100,00 €
56680		50,00 €
57311		100,00 €
57362		100,00 €
58873		100,00 €
58904		*
59051		100,00 €
59792		100,00 €
60363		100,00 €
60974		100,00 €
61805		200,00 €
62346		100,00 €
63077		100,00 €
63499		50,00 €
63858		100,00 €
64609		100,00 €
65360		100,00 €
66051		*
66802		100,00 €
67683		100,00 €
67877		50,00 €
68314		100,00 €
68925		100,00 €
69596		50,00 €
70002		100,00 €
70813		200,00 €
71674		100,00 €
72005		100,00 €
72826		100,00 €
73637		100,00 €
74388		100,00 €
74774		50,00 €
74820		*
74949		100,00 €
75201		100,00 €
75672		100,00 €
76393		100,00 €
77054		200,00 €
77805		100,00 €
78609		50,00 €
78686		100,00 €
79233		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 16 5 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 16 Μαΐου 2023, το ποσό των 3.300.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει τη Τρίτη 23 Μαΐου 2023.

λαικο λαχειο 16 Μαΐου 2023

Laiko laxeio klirosi 16-5-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: