ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 16-8-2022: Αποτελέσματα 33ης κλήρωσης

Στην 33η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2022 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 16 Αυγούστου 2022, κληρώθηκε ο αριθμός 8988, της 2ης σειράς, στοιχείο Β, ο οποίος κερδίζει το ποσό των 200.000,00 ευρώ. Ο αριθμός 8988 στην 3η και την 1η σειρά κερδίζει 45.500 ευρώ ενώ σε όλες τις σειρές κερδίζει 15.000 ευρώ. ΚΕΡΔΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ ΛΑΧΝΟΥ: 300.000 ευρώ. Ο αριθμός 48885 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 9 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 16-8-2022, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 16-8-2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 33ης κλήρωσης 16-8-2022

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 2,  8988,   Β   200.000,00  29.985,00  170.015,00
 2,  8988,  Α+Γ+Δ+Ε  50.000,00   7.440,00   42.560,00
 3,  8988,   Α-Ε ,  25.000,00   3.675,00   21.325,00
 1,  8988,   Α-Ε ,  25.000,00   3.675,00   21.325,00
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
48885	5.000,00    450,00	4.550,00
928	1.000,00	50,00	 950,00
3712	1.000,00	50,00	 950,00
19680	1.000,00	50,00	 950,00
24858	1.000,00	50,00	 950,00
31745	1.000,00	50,00	 950,00
35962	1.000,00	50,00	 950,00
39111	1.000,00	50,00	 950,00
56032	1.000,00	50,00	 950,00
64801	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
467		100,00 €
928		*
1649		100,00 €
2130		100,00 €
2801		100,00 €
3712		*
4315		50,00 €
4363		100,00 €
4834		100,00 €
5445		100,00 €
5996		100,00 €
6764		200,00 €
7627		100,00 €
8782		50,00 €
8978		100,00 €
8988		*
9738		100,00 €
10489		100,00 €
11240		100,00 €
11683		50,00 €
11991		100,00 €
12762		100,00 €
13583		200,00 €
14374		100,00 €
14995		100,00 €
15929		50,00 €
15946		100,00 €
16667		100,00 €
17339		100,00 €
17961		200,00 €
18383		100,00 €
18975		100,00 €
18999		100,00 €
19680		*
20471		100,00 €
20691		50,00 €
20952		100,00 €
21563		100,00 €
22254		100,00 €
22965		100,00 €
23646		100,00 €
24177		100,00 €
24698		50,00 €
24858		*
25629		100,00 €
26440		100,00 €
26932		50,00 €
27021		100,00 €
27912		100,00 €
28693		200,00 €
29480		100,00 €
29911		100,00 €
30622		100,00 €
30833		100,00 €
31443		50,00 €
31504		100,00 €
31745		*
32666		100,00 €
33217		100,00 €
33768		100,00 €
34179		100,00 €
34670		100,00 €
35341		100,00 €
35962		*
36782		50,00 €
36883		100,00 €
38124		100,00 €
39111		*
39882		100,00 €
40663		100,00 €
40825		50,00 €
41374		100,00 €
42035		100,00 €
42866		100,00 €
43609		50,00 €
43667		100,00 €
44418		200,00 €
45129		100,00 €
45880		100,00 €
46611		100,00 €
46661		50,00 €
47292		100,00 €
47343		100,00 €
48854		100,00 €
48885		*
49032		100,00 €
49773		100,00 €
50344		100,00 €
50955		100,00 €
51786		200,00 €
52327		100,00 €
53058		100,00 €
53480		50,00 €
53839		100,00 €
54590		100,00 €
55341		100,00 €
56032		*
56783		100,00 €
57664		100,00 €
57858		50,00 €
58295		100,00 €
58906		100,00 €
59577		50,00 €
59983		100,00 €
60794		200,00 €
61655		100,00 €
61986		100,00 €
62807		100,00 €
63618		100,00 €
64369		100,00 €
64755		50,00 €
64801		*
64930		100,00 €
65182		100,00 €
65653		100,00 €
66374		100,00 €
67035		200,00 €
67786		100,00 €
68590		50,00 €
68667		100,00 €
69214		100,00 €
70975		100,00 €
71546		200,00 €
71642		50,00 €
72127		100,00 €
72878		100,00 €
73659		100,00 €
74180		100,00 €
74261		100,00 €
74542		100,00 €
75113		100,00 €
75859		50,00 €
75944		100,00 €
76885		200,00 €
77336		100,00 €
78087		100,00 €
78818		100,00 €
78995		100,00 €
79008		50,00 €
79756		100,00 €
* Φορολογείται

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 16 Αυγούστου 2022, το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022.

λαικο λαχειο 16 Αυγούστου 2022

Laiko laxeio klirosi 16-8-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: