ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 17-1-2023: Αποτελέσματα 3ης κλήρωσης

Στην 3η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 17 Ιανουαρίου 2023, κληρώθηκε ο αριθμός 5884, της 3ης σειράς, στοιχείο Β. Έγινε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 89.106 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (4ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.100.000 ευρώ. Ο αριθμός 45781 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 17-1-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 17-1-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 3ης κλήρωσης 17-1-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 3,  5884,   Β    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 3,  5884,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 4,  5884,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 2,  5884,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
45781	5.000,00    450,00	4.550,00
608	1.000,00	50,00	 950,00
16576	1.000,00	50,00	 950,00
21754	1.000,00	50,00	 950,00
28641	1.000,00	50,00	 950,00
32858	1.000,00	50,00	 950,00
36007	1.000,00	50,00	 950,00
52928	1.000,00	50,00	 950,00
61697	1.000,00	50,00	 950,00
77824	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
608		*
1211		50,00 €
1259		100,00 €
1730		100,00 €
2341		100,00 €
2892		100,00 €
3660		200,00 €
4523		100,00 €
5678		50,00 €
5874		100,00 €
5884		*
6634		100,00 €
7385		100,00 €
8136		100,00 €
8579		50,00 €
8887		100,00 €
9658		100,00 €
10479		200,00 €
11270		100,00 €
11891		100,00 €
12825		50,00 €
12842		100,00 €
13563		100,00 €
14235		100,00 €
14857		200,00 €
15279		100,00 €
15871		100,00 €
15895		100,00 €
16576		*
17367		100,00 €
17587		50,00 €
17848		100,00 €
18459		100,00 €
19150		100,00 €
19861		100,00 €
20542		100,00 €
21073		100,00 €
21594		50,00 €
21754		*
22525		100,00 €
23336		100,00 €
23828		50,00 €
23917		100,00 €
24808		100,00 €
25589		200,00 €
26376		100,00 €
26807		100,00 €
27518		100,00 €
27729		100,00 €
28339		50,00 €
28400		100,00 €
28641		*
29562		100,00 €
30113		100,00 €
30664		100,00 €
31075		100,00 €
31566		100,00 €
32237		100,00 €
32858		*
33678		50,00 €
33779		100,00 €
35020		100,00 €
36007		*
36778		100,00 €
37559		100,00 €
37721		50,00 €
38270		100,00 €
38931		100,00 €
39762		100,00 €
40505		50,00 €
40563		100,00 €
41314		200,00 €
42025		100,00 €
42776		100,00 €
43507		100,00 €
43557		50,00 €
44188		100,00 €
44239		100,00 €
45750		100,00 €
45781		*
45928		100,00 €
46669		100,00 €
47240		100,00 €
47851		100,00 €
48682		200,00 €
49223		100,00 €
49954		100,00 €
50376		50,00 €
50735		100,00 €
51486		100,00 €
52237		100,00 €
52928		*
53679		100,00 €
54560		100,00 €
54754		50,00 €
55191		100,00 €
55802		100,00 €
56473		50,00 €
56879		100,00 €
57690		200,00 €
58551		100,00 €
58882		100,00 €
59703		100,00 €
60514		100,00 €
61265		100,00 €
61651		50,00 €
61697		*
61826		100,00 €
62078		100,00 €
62549		100,00 €
63270		100,00 €
63931		200,00 €
64682		100,00 €
65486		50,00 €
65563		100,00 €
66110		100,00 €
67871		100,00 €
68442		200,00 €
68538		50,00 €
69023		100,00 €
69774		100,00 €
70555		100,00 €
71076		100,00 €
71157		100,00 €
71438		100,00 €
72009		100,00 €
72755		50,00 €
72840		100,00 €
73781		200,00 €
74232		100,00 €
74983		100,00 €
75714		100,00 €
75891		100,00 €
75904		50,00 €
76652		100,00 €
77363		100,00 €
77824		*
78545		100,00 €
79026		100,00 €
79697		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 17 1 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023, το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023.

λαικο λαχειο 17 Ιανουαρίου 2023

Laiko laxeio klirosi 17-1-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: