ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 2-5-2023: Αποτελέσματα 18ης κλήρωσης

Ακόμη ένα νέο τζακ-ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση του λαϊκού λαχείου. Ειδικότερα, στην 18η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 2 Μαΐου 2023, κληρώθηκε ο αριθμός 25543, της 8ης σειράς, στοιχείο Α. Έγινε και νέο, (ΔΩΔΕΚΑΤΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 1.070.700 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (18ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 3.150.000 ευρώ. Ο αριθμός 65440 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 2-5-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 2-5-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 18ης κλήρωσης 2-5-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 8,  25543,   Α    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 8,  25543,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 9,  25543,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  25543,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
65440	5.000,00    450,00	4.550,00
1356	1.000,00	50,00	 950,00
17483	1.000,00	50,00	 950,00
20267	1.000,00	50,00	 950,00
36235	1.000,00	50,00	 950,00
41413	1.000,00	50,00	 950,00
48300	1.000,00	50,00	 950,00
52517	1.000,00	50,00	 950,00
55666	1.000,00	50,00	 950,00
72587	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
173		100,00 €
924		100,00 €
1310		50,00 €
1356		*
1485		100,00 €
1737		100,00 €
2208		100,00 €
2929		100,00 €
3590		200,00 €
4341		100,00 €
5145		50,00 €
5222		100,00 €
5769		100,00 €
7530		100,00 €
8101		200,00 €
8197		50,00 €
8682		100,00 €
9433		100,00 €
10214		100,00 €
10735		100,00 €
10816		100,00 €
11097		100,00 €
11668		100,00 €
12414		50,00 €
12499		100,00 €
13440		200,00 €
13891		100,00 €
14642		100,00 €
15373		100,00 €
15550		100,00 €
15563		50,00 €
16311		100,00 €
17022		100,00 €
17483		*
18204		100,00 €
18685		100,00 €
19356		100,00 €
20267		*
20870		50,00 €
20918		100,00 €
21389		100,00 €
22000		100,00 €
22551		100,00 €
23319		200,00 €
24182		100,00 €
25337		50,00 €
25533		100,00 €
25543		*
26293		100,00 €
27044		100,00 €
27795		100,00 €
28238		50,00 €
28546		100,00 €
29317		100,00 €
30138		200,00 €
30929		100,00 €
31550		100,00 €
32484		50,00 €
32501		100,00 €
33222		100,00 €
33894		100,00 €
34516		200,00 €
34938		100,00 €
35530		100,00 €
35554		100,00 €
36235		*
37026		100,00 €
37246		50,00 €
37507		100,00 €
38118		100,00 €
38809		100,00 €
39520		100,00 €
40201		100,00 €
40732		100,00 €
41253		50,00 €
41413		*
42184		100,00 €
42995		100,00 €
43487		50,00 €
43576		100,00 €
44467		100,00 €
45248		200,00 €
46035		100,00 €
46466		100,00 €
47177		100,00 €
47388		100,00 €
47998		50,00 €
48059		100,00 €
48300		*
49221		100,00 €
49772		100,00 €
50323		100,00 €
50734		100,00 €
51225		100,00 €
51896		100,00 €
52517		*
53337		50,00 €
53438		100,00 €
54679		100,00 €
55666		*
56437		100,00 €
57218		100,00 €
57380		50,00 €
57929		100,00 €
58590		100,00 €
59421		100,00 €
60164		50,00 €
60222		100,00 €
60973		200,00 €
61684		100,00 €
62435		100,00 €
63166		100,00 €
63216		50,00 €
63847		100,00 €
63898		100,00 €
65409		100,00 €
65440		*
65587		100,00 €
66328		100,00 €
66899		100,00 €
67510		100,00 €
68341		200,00 €
68882		100,00 €
69613		100,00 €
70035		50,00 €
70394		100,00 €
71145		100,00 €
71896		100,00 €
72587		*
73338		100,00 €
74219		100,00 €
74413		50,00 €
74850		100,00 €
75461		100,00 €
76132		50,00 €
76538		100,00 €
77349		200,00 €
78210		100,00 €
78541		100,00 €
79362		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 2 5 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 2 Μαΐου 2023, το ποσό των 3.000.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει τη Τρίτη 9 Μαΐου 2023.

λαικο λαχειο 2 Μαΐου 2023

Laiko laxeio klirosi 2-5-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: